Analyse

Alle analyser i denne kategori
17. September 2012

Hvad tjener bankerne penge på?

Op til den finansielle krise i 2007 spekulerede de store banker i stadigt større omfang. Men en analyse fra Cevea viser at bankerne også efter krisen forsat spekulerer endda med fornyet styrke. Bankerne vil således hellere spekulere i mystiske finansielle produkter end tjene penge på det, de egentligt er sat i verden til: at udlåne penge til at udvikle økonomien og skabe arbejdspladsernotat_hvad_tjener_bankerne_penge_paa.pdf

28. August 2012

Bankøkonomerne fylder for meget

Mens medierne stort set ikke kan skrive om den økonomiske udvikling i Danmark uden at spørge landets utallige bankøkonomer, så er danskerne dybt skeptiske. Ny undersøgelse fra Cevea viser at ca. 65 pct. af danskerne kritiserer medierne for at være for ukritiske i deres brug af bankøkonomer, mens yderligere 56 pct. direkte anfører at de fylder for meget i den offentlige debat.120826notat_bankoekonomerne_fylder_for_meget.pdf

16. August 2012

Høj organisering øger velstand

En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser en ny analyse, at lande som Danmark med en høj organiseringsgrad også har større vækst målt i BNP og lavere ulighed målt på Gini-koefficient. Fagbevægelsen er dermed afgørende for Danmarks velstand – nu og i fremtiden.cevea_notat_hoej_organisering_oeger_velstand_og_lighed1.pdf

4. June 2012

Lavere skat får os ikke til at arbejde mere

Hovedformålet med den kommende skattereform er at få danskerne til at arbejde mere ved at sænke skatten på arbejde. Men for det første vil kun få arbejde mere, hvis skatten på arbejde sættes ned, viser ny undersøgelse fra Cevea. 23 pct. vil arbejde mere, mens 12 pct. vil arbejde mindre. Og for det andet er rationalet bag reformen forkert: Den historiske udvikling viser, at det er væksten, der får os til at arbejde mere, ikke skatte-sænkelser. Lige nu mangler vi arbejdspladser

25. May 2012

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet

Nærdemokratiet er svækket. 66 pct. af danskerne mener, at politiske beslutninger er rykket læn-gere væk fra deres hverdag, og 56 pct. mener, det demokratiske fællesskab er aftagende, viser en ny undersøgelse. En af de store skurke er de seneste kommunalreformen, som har reduceret an-tallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 indbyggere med 48 pct.  Men ønsket om et aktivt demo-krati er fortsat stærkt, og derfor bør rammerne for n&a

29. March 2012

Gældskrisen er skabt i den private sektor

Først kaldte vi krisen en finanskrise, så en økonomisk krise og nu går den så under navnet ’statsgældskrisen’. Men at staternes gæld er vokset under krisen bunder i langt de fleste tilfælde i nationalisering af bankernes tab, ikke i, at politikere har forbrugt over evne i gode tider. Det er private og ikke offentlige aktører, der har handlet uansvarligt.notat_statsgaeld_og_privat_gaeld_0.pdf

20. March 2012

Det akademiske Socialdemokrati

Der er stadig flere akademikere fra de samfundsvidenskabelige uddannelser blandt Social demokraternes folketings medlemmer. Det kan muligvis være en medvirkende del af forklaring bag den faldende vælgeropbakning. Ny undersøgelse viser for første gang den historisk udvikling i sammenhæng mellem vælger og parti hos Social demokraterne. arbejder_til_djoef.pdf

6. February 2012

Færre undslipper fattigdomsfælden

I 2001 slap 15,9 pct. af danskerne ud af fattigdom, men tallet allerede i 2009 var faldet til 13,4 pct.. Det betyder et fald på 19.890 mennesker, som slap ud af fattigdom i 2001, men ikke opnåede dette i 2009. Muligheden for at undslippe fattigdom er således blevet stærkt forringet på mindre end ti år, og den faldende sociale mobilitet kan få alvorlige konsekvenser på længere sigt.notat_faerre_undslipper_fattigdomsfaelden_18.08.2011-2.pdf

8. January 2012

365 akademikere og én kloakmester

Ny undersøgelse fra Cevea viser, at man som akademiker havde klart bedre kort på hånden, hvis man gerne ville have en plads i Folketinget. Kandidaterne med akademisk baggrund havde nemlig dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget sammenlignet med kandidaterne uden akademisk baggrund. Ud af de kandidaterne som fik en plads i Folketinget, havde 15,5 pct. nemlig en ikke-akademisk uddannelse, mens 31,5 pct. havde en akademisk uddannelse. Hvis vi således ser på de i alt 80

22. November 2011

Tillidskrise i den offentlige sektor

Den offentlige sektor er i krise. Danskerne oplever faldende tillid til den offentlige sektor.

31. October 2011

Hvem skal betale for krisen?

En ny undersøgelse fra Cevea viser, at den danske befolkning mener, at regningen for krisen endnu er ulige fordelt. 64 pct. af danskerne mener således, at bankerne skal betale mere i skat og 61,5 pct. mener, at millionærer må spytte i kassen gennem millionærskatter. Dermed støtter et flertal af danskerne de mange mennesker, der har besat en del af Wall Street og andre børser og finanscentre rundt i verden. ”Den her undersøgelse viser, at selvom det er få danskere, der prote

24. October 2011

Folketinget sætter rekord i elitestyring

Aldrig på noget tidspunkt i vores demokratiske historie, har andelen af akademikere i vores Folketing været så stor. Med 64 pct. akademikere på Christiansborg fra Folketingsvalget 2011, så er vi godt på vej til at udvikle vores folkestyre til et teknokrati, hvor magten ligger hos en elite, der alene har erfaret verden gennem deres uddannelse.mferes_uddannelse_politiko_24102011.pdf