Analyse

Alle analyser i denne kategori
12. september 2011

Færre indvandrerkandidater svækker demokratiet

Efter flere år med stadig flere indvandrekandidaterne på stemmesedlerne til Folketingsvalget, er udviklingen knækket. Det er et kæmpe nederlag for demokratiet, at færre indvandrere engagerer sig i dansk politik.notat_-_faerre_indvandre_-_svaekker_demokrati_11-09-11_ny_udgave.pdf

9. august 2011

Grænsekontrol er ren symbolpolitik

Stort flertal af danskerne ryster på hovedet af sommerens agurketidshistorie om udvidet grænsekontrol. Samtidig mener hele 85 pct. af befolkningen at øget europæisk samarbejde er den bedste løsning på problemet med kriminalitet på tværs af landegrænserne. Selvom medierne har brugt størstedelen af sommeren på at skrive spalte op og spalte ned omkring DF’s forslag om øget grænsekontrol, så har de store ord og opildnede diskussioner ikke gjort det store indtryk på danskern

6. juli 2011

I orkanens øje

Med denne antologi samler Cevea en række førende forskere for at spørge, hvorfor den globale finanskrise kunne nå så vidt. Joseph E. Stieglitz har skrevet forordet "Centrum-venstres svar på finanskrisen" til artiklerne, som hver især retter hvert deres fokus på finanskrisen: Finanskrisen: Årsager og hjælpepakker af Finn Østrup Finanskrise for lønmodtagerne af Jan Kæraa og Mia Rasmussen Finanskrisen og økonomisk politik af Torben M. Andersen Krisen er ikke

6. juli 2011

Regeringens arbejdsmarkedsreformer sælger ud af det danske arvesølv

Cevea anbefaler en genoplivning af den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen.

6. juli 2011

Ny global demokratisk struktur skal imødekomme verdens udfordringer

Cevea anbefaler et styrket mandat til FNs økonomiske og sociale råd, ECOSOC, der tager sig af krisestyring og samtidigt er beslutningsdygtigt. Rådet bør have en status, der er ligeværdig med FNs Sikkerhedsråd. For at kunne løfte sine opgaver effektivt og demokratisk bør ECOSOC koordinere indsatsen mellem FN-organisationerne og IMF samt Verdensbanken og WTO. Målet er at sikre en global økonomi, der reguleres ud fra et princip om demokrati, hvor alle lande inddrages i et forum,

6. juli 2011

Det glemte landbrug - en fællesskabsorierenteret udviklingspolitik for Afrika

Cevea anbefaler en strategi til udviklingspolitikken i Afrika, der tager udgangspunkt i de 600 mio. glemte bønder i Afrika, der har brug for lavteknologiske redskaber såsom spader, små plove, udsæd, gødning og oplysning om, hvordan de bruges. Der bør satses på udvikling af forsyning af bønderne med disse produktionsmidler, sundhed og uddannelse på landet samt, når der opstår et overskud til salg, udvikling af små virksomheder til forarbejning og afsætning heraf. Den dan

6. juli 2011

Borgerens inddragelse

Cevea anbefaler, at det er på tide, politikerne anerkender værdien af et stærkt og levende civilsamfund og foretager de nødvendige handlinger for at udnytte dette store potentiale. I denne rapport præsenterer Cevea et idékatalog med over 22 konkrete policy forsalg, som politikerne kan gennemføre i dag. Ifølge en ny undersøgelse, som Cevea har fået lavet af analyseinstituttet Interresearch i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idrætsforbund, mener hele 46 procent af dan

6. juli 2011

Reklamerne overtager vores liv

Markedets tendens til at gøre medborgeren til forbruger bør begrænses ved blandt andet at opstille regler for reklamer. Problemet er, at medborgeren som den dominerende figur i det offentlige liv afløses af forbrugeren, hvorved fokus flyttes fra almenvellets bedste til egne overfladiske behov. Individiet bliver derved fremhævet over fællesskabet. Derudover mener tre ud af fire danskere, at reklamer fylder for meget i deres hverdag. Antallet af reklamefilm på danske tv-kanale

6. juli 2011

Topmødets skyggeside - menneskehandlens paradis

Cevea anbefaler på linie med 94 procent af danskerne, at politikerne skal anerkende og sætte mere fokus på problemerne ved menneskehandel. Det handler om at behandle de handlende om ofre og ikke kriminelle. På nuværende tidspunkt er det meget få, der melder sig selv, da de handlede kvinder ikke behandles som handlede, der imod deres vilje er havnet i Danmark, men derimod er her ulovligt —de behandles altså som illegale immigranter. Problemet er, at de handlede fremover sku

6. juli 2011

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Den meget omtale af universitetsuddannelserne i medierne er med til at skabe et skævt billede af de faktiske forhold, og derfor anbefaler Cevea, at medierne bør være mere kritiske over for dækningen af uddannelsesområdet i Danmark. Problemet er, at en tredjedel af danskerne tror, at mellem 11-15 procent af befolkningen har en lang videregående uddannelse, når det faktiske tal er nærmere de 6 procent. Danskernes viden om faktuelle forhold på uddannelsesområdet er således ikke

6. juli 2011

Faglige faner i front

Cevea anbefaler, at fagforeningen bør spille en stærk rolle i udformningen af politiske forslag. Ifølge en undersøgelse, som Interresearch har lavet for Cevea, ønsker 58,6 procent af danskerne, at fagbevægelsen direkte skal prøve at påvirke politikerne. En af de vigtigste opgaver, som fagbevægelsen bør arbejde for - ifølge 49 procent af danskerne - er lige løn mellem kvinder og mænd. I Danmark er lønskellet mellem kønene på 18 procent, mens EU-gennemsnittet ligger på 15 proc

6. juli 2011

Politikerne kender ikke de praktiske uddannelser

Cevea anbefaler, at politikerne mindes om virkeligheden for unge, der tager en erhvervsuddannelse. Problemet er, at unge på erhvervsuddannelser har et stort frafald og ikke mulighed for at gennemføre uddannelsen på grund af manglende praktikpladser. Politikerne tager ikke i samme grad som med andre uddannelser problemet alvorligt, fordi de ikke selv har et personligt kendskab til uddannelserne. Mens 31,8 procent af Danmarks befolkning har en erhvervsuddannelse og derved kendskab