Analyse

Alle analyser i denne kategori
6. July 2011

Privatskolernes Danmarkskort - Storbyerne svigter folkeskolen

Fællesskabet og velfærdssamfundet styrkes ved at bevare en ressourcestærk folkeskole. Tendensen mod et opdelt Danmark i ressourcestærke privatskoler og svækkede folkeskoler må derfor afværges. Fra 1999 til 2009 steg antallet af elever i privatskoler med 26 procent, således der i 2009 var ca. 96.000 børn indskrevet på landets 510 fri grundskoler. Hvis du bliver født i Allerød Kommune er der knap 5,5 procent chance for, at dine forældre placerer dig i en privatskole. Bliver du født

6. July 2011

Flexicurity under afvikling

Flexicurity modellen er en af Danmarks største konkurrencefordele, da den skaber et fleksibelt arbejdsmarked for arbejdsgiveren, og samtidigt giver den tryghed til arbejdsmodtageren. Problemet er dog, at modellen er ved at blive afviklet samt, at dagpengesystemet ikke er justeret i forhold til løn- og prisstigninger i samfundet, hvilket skaber større utryghed og mindre fleksibilitet. Hele 77 procent af danskerne vurderer, at en periode på et halvt år på dagpenge vil få negative konsek