Analyse

Alle analyser i denne kategori
6. juli 2011

Opgør med ForbudsDanmark

Cevea anbefaler, at nye regler og love bør implementeres nærmest de konkrete problemstillinger ud fra nærhedsprincippet, hvilket står i skarp kontrast til den øgede centrale styring og kiggen-over-skuldre, som vi har set de seneste år med mere standardisering og effektmåling inden for den offentlige sektor. I denne rapport fremsætter Cevea syv principper, som enhver lovgiver bør overveje, før underskriften sættes på endnu en ny stramning, regel og lov. Ifølge en undersøgelse, som

6. juli 2011

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Det er vigtigt at prioritere idépolitiske diskussioner i lokal valg, da det dels er et ønske i befolkningen samt medvirkende til at holde fokus på politiske ideologier og værdier såsom lighed og frihed frem for enkeltsager. Problemet er, at politikerne ofte ikke er opmærksomme på, hvor vigtig en rolle ideologi spiller i lokale valg. Men hele 74 procent af danskerne er enige i, at der er brug for mere idealisme i dansk politik. Det er ligeledes vigtigt, at der er ideologiske forskelle

6. juli 2011

Danskerne: "Beskyt vores børn!"

Der bør indføres regulering for reklamer målrettet børn, da der ikke foreligger viden om, hvilke indflydelse reklamer har på børn. Samtidigt med at regeringen liberaliserer loven for markedsføring og tillader 'product placement' i danske tv-serier og film, efterspørger 78 procent af danskerne flere regler, der beskytter børnene mod reklamer og markedsføring. Når børn vokser op i forbrugersamfundet, socialiseres de ind i en orden, der forventer af dem, at de indtager rollen som fo

6. juli 2011

Danskerne underkender flytningepolitikken

Politikerne ikke lytter til vælgerne, når de sender flygtninge til lande, der ikke er sikre. Denne holdning er et bredt flertal af danskerne enige i, hvilket vises ved, at 2 ud af 3 danskere er imod, at Danmark trodser FNs anbefalinger og sender flygtninge tilbage til lande og områder, der ikke er sikre. Helt præcist mener 67,7 procent af danskerne, at Danmark ikke bør sende flytninge tilbage til lande, som FN advarer imod at sende flytninge til, mens kun 23 procent er uenige i dette. D

6. juli 2011

Idealister efterlyses

Den manglende idealisme i den politiske debat er et demokratisk problem, da fraværet blokerer for diskussionen af de helt afgørende og langsigtede samfundsmæssige udfordringer om stigende ulighed, markedsgørelsen af den offentlige sektor og den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet. Den idépolitiske debat står i skyggen af enkeltsager og kortsigtede løsninger, der har til formål at genvælge politikerne til næste valg. Sammenlignes dette års ungersøgelse med en lignende, s

6. juli 2011

Reformdebat: Danskerne prioriterer ikke skattelettelser højt

Cevea anbefaler, at en skattereform følger eksemplerne fra USA, Frankrig og Tyskland, hvor man har fremskyndet de offentlige investeringer for at modvirke den stigende arbejdsløshed. 80 procent af danskerne foretrækker mere velfærd og mere beskæftigelse frem for flere skattelettelser. 83,2 sætter eksempelvis forberinger af folkeskolen over skattelettelser, og det samme gør sig gældende for, når alternativet er klimaet (80,5%), arbejdsløshed (76,2%), i forbedring af offentlig transp

6. juli 2011

"Danskhedsreform": Giv os Danmark tilbage

Danskhed ikke er en fastlåst størrelse, men grundlaget for et sundt og nødvendigt fællesskab i en globaliseret verden. Problemet er, at danskhed er blevet fastlåst i en definition, som mange ikke kan identificere sig med. I nogle kredse er der endda en modvilje til at tale om danskhed, og denne manglende vilje til at debatere, hvad danskhed kan være, er med til at holde danskheden fast. Danskhed er først og fremmest folkelig, for værdien bør tage udgangspunkt i det fællesskab, der

6. juli 2011

Private sundhedsforsikringer skaber ulighed

Cevea anbefaler, at de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke bør være fradragsberettigede. I dag betaler alle - også de, der ikke har mulighed for at komme på sundhedssystemets A-hold - til private sundhedsforsikringer. Fællesskabet bør ikke betale regningen for forsikringer, der udhuler skatteindtægter og kvalitet i det offentlige sundhedssystem. Derfor foreslår Cevea en række konkrete, løsningsorienterede redskaber, som der bør tages i brug. 8 ud af 10 danskere mener derud

6. juli 2011

Fællesskabet betaler privatskolernes succes

Der bør være plads til privatskoler i Danmark, men der bør indføres en model, så fællesskabet ikke finansierer 75 procent af udgifterne uden at stille krav som modydelse. En noget-for-noget model vil være en fair løsning. Problemet er, at grundskolemodellen i Danmark er ved en skillevej med et stigende antal elever i privatskoler: Enten sætter vi styringen på autopilot og fortsætter et grundskolesystem, hvor skatteborgerne betaler mindretallets private skoler uden at stille modkra

6. juli 2011

Privatskolernes Danmarkskort - Storbyerne svigter folkeskolen

Fællesskabet og velfærdssamfundet styrkes ved at bevare en ressourcestærk folkeskole. Tendensen mod et opdelt Danmark i ressourcestærke privatskoler og svækkede folkeskoler må derfor afværges. Fra 1999 til 2009 steg antallet af elever i privatskoler med 26 procent, således der i 2009 var ca. 96.000 børn indskrevet på landets 510 fri grundskoler. Hvis du bliver født i Allerød Kommune er der knap 5,5 procent chance for, at dine forældre placerer dig i en privatskole. Bliver du født

6. juli 2011

Flexicurity under afvikling

Flexicurity modellen er en af Danmarks største konkurrencefordele, da den skaber et fleksibelt arbejdsmarked for arbejdsgiveren, og samtidigt giver den tryghed til arbejdsmodtageren. Problemet er dog, at modellen er ved at blive afviklet samt, at dagpengesystemet ikke er justeret i forhold til løn- og prisstigninger i samfundet, hvilket skaber større utryghed og mindre fleksibilitet. Hele 77 procent af danskerne vurderer, at en periode på et halvt år på dagpenge vil få negative konsek