Analyse

Alle analyser i denne kategori
2. March 2016

Interaktivt danmarkskort: Procentvis ændring i markedsværdien på fast ejendom i perioden 2004-2014

På kortet ovenfor kan du- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se præcis hvor stor den procentvise ændring i den gennemsnitlige markedsværdi for fast ejendom har været i den valgte kommune.- Klikke på en kommune og se udviklingen i markedsværdien på fast ejendom i den valgte kommune i perioden 2004-2014 på grafen i højre hjørne. Kilde: Danmarks Statistik

2. March 2016

Interaktivt danmarkskort: Geografisk forskel på markedsprisen på fast ejendom i perioden 2004-2014

På kortet ovenfor kan du- Vælge hvilket år du vil undersøge, eller se den geografiske udvikling i markedsprisen på fast ejendom fra år til år ved klikke gennem årrækken.- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se den gennemsnitlige markedspris på fast ejendom er i den valgte kommune i det valgte år.- Klikke på en kommune og se udviklingen i markedsprisen på fast ejendom i perioden 2004-2014 for den valgte kommune på grafen i højre hjørne.Kilde: Danmarks Statistik

2. March 2016

Interaktivt danmarkskort: Forskel på familiernes formuestørrelse i årene 2004 til 2014

På kortet ovenfor kan du- Vælge hvilket år du vil undersøge, eller se den geografiske udvikling i formuestørrelsen fra år til år ved klikke gennem årrækken.- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se præcis hvor stor den gennemsnitlige families nettoformue er i den specifikke kommune det valge år.- Klikke på en kommune og se udviklingen i den gennemsnitlige familieformue i perioden 2004-2014 på grafen i højre hjørne.Note: Formuerne er opgjort eksklusiv pensionsformueKilde: Danmarks Statistik

2. March 2016

Interaktivt danmarkskort: Forskel i familiernes formue inklusiv pension i 2014

Hold musen over den kommune du vil undersøge, og se præcis hvor stor den gennemsnitlige families nettoformue inklusiv pension er i den valgte kommune.Kilde: Danmarks Statistik

2. March 2016

Interaktivt danmarkskort: Procentvis ændring i familiernes formue fra 2004-2014

På kortet ovenfor kan du- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se med hvor mange procent den gennemsnitlige families nettoformue er vokset eller reduceret i den valgte kommune.- Klikke på en kommune og se udviklingen i den gennemsnitlige familieformue i perioden 2004-2014 på grafen i højre hjørne. Note: Formuerne er opgjort eksklusiv pensionsformueKilde: Danmarks Statistik

23. February 2016

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

11. February 2016

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job.

10. February 2016

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig er der i fag, hvor deltidsansættelser er udbredte, et hårdere fysisk arbejdsmiljø end i fag uden mange deltidsansættelser.

2. February 2016

Underrepræsentation af indvandrere i dansk politik

Personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret i dansk politik

29. January 2016

Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne, hvis de integreres ordentligt i samfundet, kan bidrage til det arbejdsmarked, som kommer til at mangle hænder i de kommende år. Indeværende analysenotat sætter fokus på det faldende antal danskere i den erhvervsaktive alder og ser på, hvorvidt asylansøgerne vil kunne bidrage til den faldende danske arbejdsstyrke.

28. January 2016

Fremtidens job

Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som følge af disse, hhv. forsvinder eller bliver skabt frem mod 2020.

26. January 2016

Vi kender Adam, hvem er Eva?

Cevea har udarbejdet rapporten, "Vi kender Adam - hvem er Eva?" for Kvinderådet.  Rapporten handler om, hvad der skaber værdier i samfundet - om offentligt forbrug er rene udgifter. Er økonomien de pengestrømme, man kan observere, eller er det mere end det? Hvornår kan en post rettelig flyttes fra kategorien ”udgift” til ”investering”. Hvis vi skal tættere på at se virkeligheden, som den er, og ikke kun den del der kan måles på markedsaktiviteten, er det nødvendigt at inddrage de sociale konsekvenser og veje dem op imod de eventuelle økonomiske fordele, der kan være ved et givent forslag. Vi skal være bedre til at regne på de dynamiske effekter af offentlige udgifter og sociale investeringer og til at se værdien af det arbejde, der ikke foregår på arbejdsmarkedet. Rapportens fire emner og de medfølgende infografikker er et forsøg på at illustrerer nogle af de dele af virkeligheden, som de økonomiske modeller overser. Læs rapporten her.