Analyse

Alle analyser i denne kategori
28. December 2015

Digitale trends og det danske arbejdsmarked

Maskiner og teknologi har altid været en stor drivkraft for vækst, og herhjemme har vi i mange år formået at skabe en arbejdsstyrke, der kan udnytte maskinernes og computernes kraft til at skabe velstand for danskerne.

8. December 2015

Flere får en uddannelse, men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008.

23. November 2015

Danske børnefamilier har den næsthøjeste arbejdsintensitet i EU

Danske børnefamilier har Europas næsthøjeste arbejdsintensitet, kun overgået af svenske børnefamilier. Danske familier med børn er altså blandt de børnefamilier, der arbejde mest i Europa.

9. November 2015

Kløften mellem land og by vokser

Urbanisering er ikke noget nyt begreb. Men efter kommunalreformen har udviklingen for alvor taget fart.

4. November 2015

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

Arbejdsmarkedet er i hastig forandring grundet et stigende antal robotter, som overtager forskellige arbejdsopgaver. Robotterne har allerede gjort deres indtog i industrien, hvor de ofte overtager de rutineprægede opgaver, men udviklingen går hurtigt og robotterne mestrer efterhånden mere og mere komplekse opgaver. Indeværende notat dykker ned i tallene og ser hvor mange job, der er i højrisiko for automatisering. Ydermere undersøges hvilke typer af job, der er mest udsatte.

1. November 2015

Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo

Det fremføres ofte i den offentlige debat, at vi i Danmark har et højt skatteniveau sammenlignet med andre industrialiserede lande og det derfor er svært, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. En analyse fra AE-rådet modificerer dog dette ved at vise at Danmark internationalt set placerer sig i midten, hvad skattetrykket angår. I en diskussion om evnen til at tiltrække arbejdskraft bør sammenligningerne af skattetryk, dog ikke stå alene, for på tværs af landene er der forskel på hvilke ydelser en familie får, for de penge der betales i skat, børnepasning, skole, uddannelse og sundhed.

18. August 2015

Mere end hvert sjette barn går på privatskole

  En stadigt stigende andel af eleverne i grundskolen går i privatskole. Ét ud af seks børn går i privatskole. I nogle kommuner er det mere end hvert tredje barn. Traditionelt går bybørn oftest i privatskole, men landdistrikterne og de kommuner, der ligger mellem land og by, haler ind på dem. 

10. August 2015

Midlertidigt ansatte i Danmark

At være ansat på midlertidig kontrakt øger usikkerheden for den enkelte.  Det er en stor udfordring for forudsigeligheden i folks arbejdsliv. Derudover kan der være væsentlige rettigheder, som ikke indgår i de atypiske ansættelser, f.eks. pension, barsel samt løn under ferie og sygdom.

27. July 2015

Indvandring - en fordel for det danske arbejdsmarked

Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske EU-lande påvirker det danske arbejdsmarkedet. Indeværende notat sætter fokus på den demografiske udvikling i den danske arbejdsstyrke, der betyder, at Danmark har brug for den arbejdskraft, der kommer fra de østeuropæiske EU-lande, for at understøtte arbejdsstyrken. Det skaber dog en central udfordring i forhold til, hvordan østeuropæere kan sikres samme gode løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked som danske statsborgere, så indvandringen ikke er med til at undergrave lønniveauet på det danske arbejdsmarked. 

17. July 2015

Yderområdedilemmaet

Indeværende analyse viser, at de områder i Danmark, der populært refereres til som ”yderområderne”, typisk er de områder, hvor der er flest jobsøgende og færrest job.

9. July 2015

Børnepasningen privatiseres især i yderområderne

Brugen af private dagstilbud er steget kraftigt, hvorimod brugen af offentlige og selvejende institutioner falder. Siden 2007 er antallet af private pasningstilbud mere end fordoblet, og antallet af indskrevne børn er steget 166 pct. Denne udvikling sker især udenfor de større byer, i udkants- og landkommunerne. Private institutioner kan som de eneste selv vælge, hvilke børn de vil indskrive og samtidig tjene penge på driften. Udviklingen forstærker dermed faren for, at børnepasningens traditionelle opgave som en katalysator for social sammenhængskraft mindskes.

6. July 2015

Kommercialisering eller samfundsnytte? Fjernvarmen under lup

Grøn Energi har i samarbejde med tænketanken Cevea lavet et analyse af den fremtidige regulering af den danske fjernvarmesektor. Rapporten leverer et kritisk modsvar til debatten om et opgør med non-profit-tankegangen inden for den danske fjernvarmesektor.