Analyse

Alle analyser i denne kategori
16. June 2015

177.025 lønmodtageres løn er truet af V, LA, K og DA's forslag

Løn fastsættes i udgangspunktet af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, men en række andre faktorer har også betydning for løndannelsen. 

15. June 2015

Opkvalificering er den rigtige løsning

Knapt er vi ved at være ude af den finansielle og økonomiske krise samt en lang periode præget af arbejdsløshed, før advarslerne om flaskehalse og manglen på arbejdskraft igen giver genlyd blandt danske arbejdsgivere. Flaskehalse kan være et overordentligt stort problem for danske virksomheder og for den danske økonomi som helhed, og det er vigtigt, at udbuddet af arbejdskraft er tilstrækkeligt. Indeværende analyse peger på, at flaskehalsproblematikken endnu ikke er kritisk, og at opkvalificering af ufaglærte kan være med til at afhjælpe og forebygge potentielle flaskehalse.

10. June 2015

Et uddannelsesmæssigt skævt Folketing

Fælles for nuværende medlemmer af Folketinget og opstillede kandidater til Folketinget er, at lange uddannelser er overrepræsenteret og kortere uddannelser er underrepræsenteret.

8. June 2015

Danmark anno 2030 - lige eller ulige?

Udviklingen i de danske indkomster fra 1995-2010 fordeler sig ulige. De ti procent rigeste har samlet oplevet en disponibel indkomstfremgang på 37 pct., mens de fattigste ti pct. har oplevet en tilbagegang på 8,8 pct. Gennemsnittet for udviklingen i den samlede vækst er 21,5 pct. Hvis de 40 pct. der ligger nederst i indkomstpyramiden skulle have nydt godt af en udvikling, der matcher gennemsnittet på 21,5 pct., ville det kræve en omfordeling af ca. 40 pct. af de rigeste ti procents fremgang på de nævnte 37 pct.

8. June 2015

Arbejdsløse og enlige forsørgere rammes hårdest på økonomien

I perioden 2005 til 2013 har danskerne generelt fået sværere ved at få pengene til at række. Hårdest ramt er arbejdsløse og enlige forsørgere, hvor henholdsvis 40 pct. og 49 pct. har meget svært ved at få økonomien til at løbe rundt anno 2013. På længere sigt kan udviklingen få store konsekvenser i form mindsket social mobilitet og negativ social arv. 

3. June 2015

Kontanthjælpen påvirker lønniveauet

Indeværende analyse ser nærmere på sammenhængen mellem kontanthjælpen og lønningerne for de lavtlønnede. I Tyskland er kontanthjælpen siden 1994 blevet reduceret markant, og notatet vil se på lønudviklingen i samme periode. Analysen peger på, at kontanthjælpen påvirker niveauet for de laveste lønninger, og at forskellen mellem lønnet arbejde og kontanthjælp faktisk bliver mindre og på et lavere niveau.

30. May 2015

Bevillingsstyringen i det offentlige er en spændetrøje for velfærden

Ændringer i bevillinger til offentlige organisationer vil i hele 69 pct. af tilfældene føre til ændrede arbejdsopgaver eller – processor. I private virksomheder er det tilsvarende tal 11 pct. I modsætning hertil fører ændringer i efterspørgslen 44 pct. af gangene til ændringer i offentlige organisationer og 60 pct. i private virksomheder. Analysen tyder dermed på, at der betydelige forskelle på, hvad der driver udviklingen i hhv. den offentlige og private sektor, hvilket bl.a. kan have konsekvenser for niveauet af medarbejderdrevet innovation i offentlige organisationer.

28. May 2015

Indkomstkløft i tilslutningen til den danske model

Over halvdelen af danskerne, der prioriterer de frie markedskræfter over bevarelsen af den danske model, udgøres af husstande der tjener 600.000 kroner eller derover årligt. Dette gælder uanset, om den enkelte har fløjet eller vil flyve Ryanair. Er din husstandsindkomst under 600.000, er du mere tilbøjelig til, at ville bevare den danske model, end at fremme de frie markedskræfter. Der er store indkomstafhængige holdningsforskelle i befolkningen. Dette indikerer, at skal den danske aftalemodel bevares, så skal den rigere del af befolkningen også bakke op omkring den danske model. 

19. May 2015

Danskerne ønsker at bevare den danske model

Næsten otte af ti danskere mener, det er vigtigere at bevare den danske model end at fremme de frie markedskræfter, det viser ny undersøgelse foretaget af analyse Danmark for Tænketanken Cevea. Undersøgelsen viser, at der generelt i befolkningen er en stor bevidsthed om vigtigheden af den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet.  

13. May 2015

Begyndende mangel på jern- og metalarbejdere

Antallet af opslåede stillinger i jern- og metalbranchen er steget siden 2010. Samtidigt bliver der færre og færre jern- og metaluddannede i den arbejdsdygtige alder. 

6. May 2015

Del 4: Godt arbejde er centralt

Cevea har i samarbejde med 3F udafbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

5. May 2015

Danskerne afviser større kontrol af de offentligt ansatte

Majoriteten af den danske befolkning mener ikke at øget styring og kontrol med arbejdet i den offentlige sektor er vejen frem.