Analyse

Alle analyser i denne kategori
4. May 2015

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder, selv hvis man tager højde for indkomstforskelle, og tendensen er den samme, uanset om man er rig eller fattig. Det viser sig endda at sammenhængen mellem lighed og tillid er stærkest for de rigeste.   Læs analysen her.

28. April 2015

Del 3: "Vi'et" styrker medarbejderne

Cevea har i samarbejde med 3F udafbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

26. April 2015

Danmarks erhvervspolitiske fremtid

Cevea har i samarbejde med 3F udarbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

20. April 2015

Mindre dokumentationsspild = mere velfærd

Hvis alle offentlige ansatte brugte et kvarter mindre på dokumentation om dagen, ville der frigøres 42 millioner timer

17. April 2015

Del 2: De gode virksomheder

Cevea har i samarbejde med 3F udafbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

15. April 2015

Ulighedens Danmarkskort - Sundhed

Der er stor ulighed i sundhed i Danmark. I nogle kommuner har store andele af indbyggerne en bred vifte af sundhedsmæssige problemer, mens andre kommuner er præget af mentalt og fysisk sunde borgere. Kommuner som Brøndby, Langeland og Lolland klarer sig dårligt på næsten alle sundhedsindikatorer, mens kommunerne nord for København, næsten altid klarer sig bedst.

15. April 2015

Ulighedens Danmarkskort: Socioøkonomi

Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særlig tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede kommuner ligger. Ulighedens Danmarkskort vidner om en markant social og økonomisk ulighed på tværs af indkomst, uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet rundt om i landet, som påvirker muilghederne for at sikre lokal vækst og udvikling. 

12. April 2015

Ulighedens Danmarkskort - Skolebørns trivsel

De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud af 10 børn, som er glade for at gå i skole, mens der i andre kun er omkring 7 ud af 10 børn. Men også når det gælder venner, sundhed, kontakten med voksne og børnenes interesse i at lære, er der en synlig geografisk ulighed.

27. March 2015

Europa på kanten

Det europæiske arbejdsmarked er under pres. Krisen har kostet mange job og arbejdsløsheden er i mange lande steget eksplosivt. Særligt bekymrende er, at mange unge - særligt i Sydeuropa - står helt uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fortsætter udviklingen, er der risiko for, at en hel generatin aldrig får ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet og mulighed for at udnytte deres potentiale.

27. March 2015

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

Det er bekymrende, når uligheden stiger i Danmark, da dette har konsekvenser for både økonomien, og hvor godt befolkningen har det. At vi er tilfredse med livet og har det godt i hverdagen, kommer ikke af sig selv, det er et resultat af måden, hvorpå man indretter samfundet.

6. March 2015

Fra trappestige til trædemølle

Et stigende antal tyskere arbejder i dag i såkaldte mini- og midijob, der skal give tyskere på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde i deltidsjob med lavere løn. Problemet er, at disse jobs gør folk til arbejdende fattige, og udsigterne til at slippe ud af fattigdommen er ringe.

6. March 2015

Et uudnyttet potentiale

18,3 pct. af alle deltidsansatte ønsker et fuldtidsarbejde.