fbpx

Analyser

SØG I ANALYSER
  • TEMA

  • RYD
Ulighed
Internationale perspektiver på ulighed
27. februar 2017  |  Af: Frank Skov, Rune Riisbjerg Thomsen, Jonas Kristiansen

Dette notat beskriver kort internationale undersøgelser og policyforslag om ulighed samt kobler dem til Danmark.


Økonomi
En treenighed – der gør en forskel
20. juni 2016  |  Af: Frank Skov

Indspil til en ny vækstdagsorden.


Flere modtager kontanthjælp, mens færre modtager efterløn, førtidspension og dagpenge.


Økonomi

Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget.


Arbejdsmarked
Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede
23. februar 2016  |  Af: Frank Skov

Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.


Arbejdsmarked
Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø
11. februar 2016  |  Af: Frank Skov, Mads Kofoed-Diedrichsen

Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job.


Arbejdsmarked
Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn
10. februar 2016  |  Af: Frank Skov

I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig er der i fag, hvor deltidsansættelser er udbredte, et hårdere fysisk arbejdsmiljø end i fag uden mange deltidsansættelser.


Demokrati
Underrepræsentation af indvandrere i dansk politik
2. februar 2016  |  Af: Frank Skov

Personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret i dansk politik


Arbejdsmarked
Asylansøgere på arbejdsmarkedet
29. januar 2016  |  Af: Frank Skov

Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne, hvis de integreres ordentligt i samfundet, kan bidrage til det arbejdsmarked, som kommer til at mangle hænder i de kommende år. Indeværende analysenotat sætter fokus på det faldende antal danskere i den erhvervsaktive alder og ser på, hvorvidt asylansøgerne vil kunne bidrage til den faldende danske arbejdsstyrke.


Arbejdsmarked
Fremtidens job
27. januar 2016  |  Af: Frank Skov

Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som følge af disse, hhv. forsvinder eller bliver skabt frem mod 2020.


Arbejdsmarked
Vi kender Adam, hvem er Eva?
26. januar 2016  |  Af: Frank Skov

Cevea har udarbejdet rapporten, “Vi kender Adam – hvem er Eva?” for Kvinderådet.


Uddannelse

Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008.


Arbejdsmarked

Danske børnefamilier har Europas næsthøjeste arbejdsintensitet, kun overgået af svenske børnefamilier. Danske familier med børn er altså blandt de børnefamilier, der arbejde mest i Europa.


Bolig
Kløften mellem land og by vokser
9. november 2015  |  Af: Frank Skov, Joen Petur Jacobsen

Urbanisering er ikke noget nyt begreb. Men efter kommunalreformen har udviklingen for alvor taget fart.


Arbejdsmarked
876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering
4. november 2015  |  Af: Frank Skov

Arbejdsmarkedet er i hastig forandring grundet et stigende antal robotter, som overtager forskellige arbejdsopgaver. Robotterne har allerede gjort deres indtog i industrien, hvor de ofte overtager de rutineprægede opgaver, men udviklingen går hurtigt og robotterne mestrer efterhånden mere og mere komplekse opgaver. Indeværende notat dykker ned i tallene og ser hvor mange job, der er i højrisiko for automatisering. Ydermere undersøges hvilke typer af job, der er mest udsatte.


Bolig
Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo
1. november 2015  |  Af: Frank Skov

Det fremføres ofte i den offentlige debat, at vi i Danmark har et højt skatteniveau sammenlignet med andre industrialiserede lande og det derfor er svært, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. En analyse fra AE-rådet modificerer dog dette ved at vise at Danmark internationalt set placerer sig i midten, hvad skattetrykket angår. I en diskussion om evnen til at tiltrække arbejdskraft bør sammenligningerne af skattetryk, dog ikke stå alene, for på tværs af landene er der forskel på hvilke ydelser en familie får, for de penge der betales i skat, børnepasning, skole, uddannelse og sundhed.


Ulighed
Internationale perspektiver på ulighed
27. februar 2017  |  Af: Frank Skov, Rune Riisbjerg Thomsen, Jonas Kristiansen

Dette notat beskriver kort internationale undersøgelser og policyforslag om ulighed samt kobler dem til Danmark.


Økonomi
En treenighed – der gør en forskel
20. juni 2016  |  Af: Frank Skov

Indspil til en ny vækstdagsorden.


Flere modtager kontanthjælp, mens færre modtager efterløn, førtidspension og dagpenge.


Økonomi

Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget.


Arbejdsmarked
Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede
23. februar 2016  |  Af: Frank Skov

Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.


Arbejdsmarked
Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø
11. februar 2016  |  Af: Frank Skov, Mads Kofoed-Diedrichsen

Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job.


Arbejdsmarked
Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn
10. februar 2016  |  Af: Frank Skov

I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig er der i fag, hvor deltidsansættelser er udbredte, et hårdere fysisk arbejdsmiljø end i fag uden mange deltidsansættelser.


Demokrati
Underrepræsentation af indvandrere i dansk politik
2. februar 2016  |  Af: Frank Skov

Personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret i dansk politik


Arbejdsmarked
Asylansøgere på arbejdsmarkedet
29. januar 2016  |  Af: Frank Skov

Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne, hvis de integreres ordentligt i samfundet, kan bidrage til det arbejdsmarked, som kommer til at mangle hænder i de kommende år. Indeværende analysenotat sætter fokus på det faldende antal danskere i den erhvervsaktive alder og ser på, hvorvidt asylansøgerne vil kunne bidrage til den faldende danske arbejdsstyrke.


Arbejdsmarked
Fremtidens job
27. januar 2016  |  Af: Frank Skov

Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som følge af disse, hhv. forsvinder eller bliver skabt frem mod 2020.


  • TEMA

  • RYD