fbpx

Analyser

SØG I ANALYSER
  • TEMA

  • RYD
Ligestilling
Det går godt med ligestillingen på Folkemødet
13. juni 2024  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Laura Anker Nielsen

Kvinder er generelt underrepræsenterede i den offentlige debat. Men på Folkemødet på Bornholm er mandlige og kvindelige stemmer næsten lige godt repræsenteret i debatten, og kønsbalancen er blevet væsentligt bedre over de seneste 10 år. Der er dog stadig et stykke vej til ligestilling på nogle områder.


Ligestilling
Fortsat dobbelt så mange mænd som kvinder i debatspalterne
  |  Af: Laura Anker Nielsen, Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Arbejdsmarked
Computer in Command: Consequences of algorithmic management for workers
11. juni 2024  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Gerard Rinse Oosterwijk

Arbejdsmarked
Computerchefer: Algoritmeledelse har store konsekvenser for medarbejderne
  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Ulighed
Stort flertal af danske lønmodtagere vil have offentlig betalt tandlæge
29. februar 2024  |  Af: Rasmus Exner, Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Den frie adgang til sundhedsydelser bør også gælde for vores tænder. I dag går dem med de laveste indkomster halvt så ofte til tandlæge som dem med de højeste indkomster. Der er stor ulighed i sundhed, når det gælder vores tænder. Det hænger utvivlsomt sammen med den store egenbetaling. Blandt danske lønmodtagere er der stor opbakning til et forslag om at indføre offentligt betalt tandlæge. Det viser en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere.


Arbejdsmarked
Udhulingen af kontanthjælpen. En analyse af kontanthjælpens udvikling gennem 30 år
20. februar 2024  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Arbejdstid
Hver anden lønmodtager vil gerne arbejde mindre – også selvom det koster på lønnen
2. november 2023  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Stine Laurberg Myssen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Selvom regeringen vil have danskerne til at arbejde mere, så er ønsket et helt andet hos mange lønmodtagere. Omtrent halvdelen af de danske lønmodtagere ønsker at nedsætte deres arbejdstid over de næste fem år, også selvom det betyder en tilsvarende lavere løn. Det viser en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere.


Arbejdsmarked
The price of precarious employment: Zero-hour contracts in the Danish labor market
30. oktober 2023  |  Af: Asbjørn Sonne Nørgaard, Ask Lund Jakobsen, Magnus Thorn Jensen

More than one in ten workers in the Danish labor market are employed on zero-hour contracts, i.e. they are not guaranteed a specific number of working hours. Their rights in connection with illness, maternity leave or unemployment are inferior to those of regular employees. They were hit harder by the corona crisis, as many had their hours reduced or were laid off without pay. The proliferation of atypical employment can be costly for society, as atypical employees are less likely to join a pension saving scheme.


Skat
Danske lønmodtagere vil gerne betale mere i skat for bedre velfærd
7. september 2023  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Selvom regeringen planlægger store skattelettelser, så mener danske lønmodtagere, at man bør prioritere at forbedre den offentlige velfærd i stedet. Et stort flertal erklærer sig faktisk klar til at øge skatten, hvis pengene går til velfærdsforbedringer. Det viser en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere.


Uddannelse
Forældre ønsker at styrke de praktiske fag i folkeskolen og større fokus på fagligt svage elever
12. januar 2023  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Stine Laurberg Myssen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Danske forældre mener, at de praktiske fag i folkeskolen skal styrkes, og at man skal gøre mere end i dag for at løfte de fagligt svageste elever. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i grundskolen.


Uddannelse
FGU-baseret erhvervsuddannelse – en alternativ vej til svendebrevet
16. november 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Lasse Nilsson, Asbjørn Sonne Nørgaard

For mange unge falder igennem det traditionelle uddannelsessystem og ender uden uddannelse og job. De unge kan dog blive grebet på FGU, hvor der findes en alternativ vej til et svendebrev. En ny undersøgelse viser, at muligheden for at tage en FGU-baseret erhvervsuddannelse kan være en del af løsningen på et vanskeligt problem


Skat
Skæve skatter og rigmandsrabatter
28. oktober 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Ask Lund Jakobsen, Asbjørn Sonne Nørgaard

I anledning af valgkampen har Cevea lavet en pakkekalender til politikerne, hvor der hver dag vil være en besparelse på mange millioner kroner. Pengene findes ved at afskaffe en række skatteregler, som giver store rabatter til dem, der i forvejen har mest. Så længe disse rigmandsrabatter findes, skaber de både ulighed og koster statskassen enorme summer.


Uddannelse
Danske forældre vil have gratis skolemad på alle folkeskoler
17. juni 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Der er klar opbakning blandt danske forældre til at indføre gratis skolemad i alle landets folkeskoler. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i grundskolen. Særligt forældre med lave indkomster mener, at der bør indføres gratis skolemad.


Uddannelse
Privat lektiehjælp i grundskolen
14. juni 2022  |  Af: Simon Bruun, Asbjørn Sonne Nørgaard, Magnus Thorn Jensen

Dette notat indeholder en analyse af privat lektiehjælp i grundskolen i Danmark. Analysen baserer sig på en stor spørgeskemaundersøgelse (N = 1.559) blandt forældre med børn i 4. til 10. klasse. Analysen er den hidtil mest indgående i en dansk sammenhæng, og den giver svar på, (1) hvor mange børn der mod betaling får privat lektiehjælp, (2) hvilke børn der får privat lektiehjælp, og (3) hvorfor børn får privat lektiehjælp.


Arbejdsmarked
CSR: Lokale virksomheder tager det største samfundsansvar
25. maj 2022  |  Af: Stine Laurberg Myssen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Magnus Thorn Jensen

Selvom det ofte er store internationale virksomheder, der brander sig på at være socialt ansvarlige, så er det de små lokale virksomheder, der løfter det største samfundsansvar i praksis. Virksomheder, som primært har kunder i lokalområdet, tager mest ansvar, når det kommer til at ansætte fleksjobbere og tage elever og lærlinge. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske virksomheder.


Skat
Massivt flertal af danske virksomheder vil have en bundgrænse for selskabsskatten
23. maj 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Simon Bruun, Asbjørn Sonne Nørgaard

Langt størstedelen af danske virksomhedsledere mener, at Danmark bør arbejde for, at der indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske virksomheder. Virksomhedernes holdning står i kontrast til holdningen hos de store erhvervsorganisationer, som hidtil har været kritiske over for indførelsen af en bundgrænse for selskabsskatten.


Arbejdsmarked
Kun hver tiende medarbejder har været på efteruddannelse det sidste år – men det er ikke virksomhedernes økonomi, der bremser det
22. maj 2022  |  Af: Emilie Agner Damm (AE), Marie Lund Andersen (AE), Julie Løvgren Frandsen, Magnus Thorn Jensen

AE og Cevea har undersøgt deltagelsen i voksen- og efteruddannelse blandt lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Deltagelsen er størst i store virksomheder, samt inden for byggeri, transport og industrien. Når virksomhederne spørges til, hvilke barrierer de oplever ift. at efteruddanne mere, svarer de oftest, at de ikke ser et behov. Omvendt er der få virksomheder, som angiver, at det er tid eller penge, der sætter en stopper for efteruddannelsen.


Arbejdsmarked
Overenskomst giver take-away-bude bedre vilkår og markant bedre løn
16. maj 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Anna Viemose, Julie Løvgren Frandsen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Mange take-away-bude i Danmark er ikke lønmodtagere. Det gælder bl.a. hos Wolt. De er derfor afskåret fra almindelige lønmodtagerrettigheder og får hverken pension, feriepenge eller løn under sygdom. En ansættelse med overenskomst kan både give take-away-bude langt bedre rettigheder og et betydeligt lønløft. Deltidscykelbude, der bringer mad ud for Wolt, vil få adgang til bl.a. feriepenge, løn under sygdom og løn under barsel og have en gevinst på ca. 1.000 kr. om måneden efter skat, hvis de ansættes som lønmodtagere med overenskomst. Det viser en sammenligning af arbejdsvilkårene for take-away-bude i Danmark.


Bolig
Andelsboliger er fortsat en mellemvej mellem ejer- og lejeboliger
20. april 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Ask Lund Jakobsen, Ivan Foberg, Asbjørn Sonne Nørgaard

Andelsboligen har været genstand for megen debat i seneste år. Den store efterspørgsel på bolig-markedet især i København har skabt et stort pres på andelsboligmarkedet. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til andelsboligen er blevet begrænset til mennesker med meget høje ind-komster og store formuer, og om andelskøberne i stigende grad minder om køberne af ejerboliger. En helt ny undersøgelse viser, at andelsboligen fortsat er en mellemvej mellem ejer- og lejeboligen. Sammenlignet med dem, der flytter i ejerbolig, har mennesker, der flytter i andelsbolig, betydeligt lavere indkomst og mindre formuer.


Bolig
Arbejdere har ikke råd til at flytte i private lejeboliger i hovedstadsområdet
12. april 2022  |  Af: Ivan Foberg, Ask Lund Jakobsen, Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Mange har ikke mulighed for at købe en ejerbolig eller andelslejlighed, og en billig almen bolig kan være svær at få. Og så bliver en privat lejebolig den sidste mulighed. Eller rettere: For mange er det heller ikke en mulighed. Skal man ud på markedet og finde en privat lejebolig er lejen i størstedelen af hovedstadsområdet så høj, at hverken den enlige arbejder uden børn eller LO-parret med to børn har råd. Dermed kan den blandede by, hvor også faglærte og ufaglærte har råd til at bo, være under afvikling.


Regnemodeller
Dansk enegang med usikre regnemetoder
5. april 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Ingen nordiske lande regner på samme måde som det danske Finansministerium, når de vurderer de budgetmæssige konsekvenser af reformer og politiske forslag. I Danmark indregnes nemlig i vidt omfang dynamiske effekter, som vores nabolande vurderer, er alt for usikre og derfor ikke regnes med. Regnemodellerne har store konsekvenser for, hvad politiske tiltag koster på papiret.


Klima
Stort flertal af danske virksomheder ønsker ensartet CO2-afgift
24. januar 2022  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Julie Løvgren Frandsen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Der er bred opbakning blandt danske virksomheder til forslaget om en generel og ensartet CO2-afgift. En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske virksomheder viser, at dansk erhvervsliv ønsker en ensartet CO2-afgift, og at mange virksomheder allerede har foretaget investeringer for at reducere udledningen af CO2.


Arbejdsmarked
Unge i atypisk beskæftigelse
12. januar 2022  |  Af: Julie Løvgren Frandsen, Simon Bruun, Asbjørn Sonne Nørgaard

En kortlægning af omfanget og konsekvenserne ved at være atypisk ansat som ung.


Arbejdsmarked
0-timers-ansatte har markant dårligere rettigheder end almindelige lønmodtagere
2. november 2021  |  Af: Asbjørn Sonne Nørgaard, Magnus Thorn Jensen, Julie Løvgren Frandsen

De mange danskere, der er ansat på såkaldte 0-timers-kontrakter, har langt dårligere rettigheder end almindelige lønmodtagere. En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne viser, at de 0-timers-ansatte er dårligere stillet, hvis de bliver syge, hvis de skal på barsel, eller hvis de mister deres arbejde.


Arbejdsmarked
Ansatte med 0-timers-kontrakter blev ramt hårdere af corona-krisen
8. oktober 2021  |  Af: Asbjørn Sonne Nørgaard, Magnus Thorn Jensen

Danskere med såkaldte 0-timers-kontrakter har ikke samme sikkerhed og rettigheder som almindelige lønmodtagere, og derfor er de langt mere sårbare i krisetider. En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne viser, at de også blev ramt langt hårdere af coronakrisen.


Skat
Ejendomsværdiskatten bør skrues op
21. september 2021  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Beskatningen af gevinsten ved at være boligejer er alt for lav. For at sidestille boliginvesteringer med andre investeringer og modvirke de voldsomme prisstigninger på boligmarkedet foreslår Cevea, at ejendomsværdiskatten sættes markant op.


Arbejdsmarked
Kritik af analyse af 0-timers-kontrakter skyder ved siden af
16. september 2021  |  Af: Asbjørn Sonne Nørgaard, Magnus Thorn Jensen, Simon Bruun

I en artikel den 16. september 2021 rejses der i Berlingske Business en kritik af vores nyudkomne opgørelse over omfanget af 0-timers-kontrakter i Danmark. Vi fik inden udgivelsen af artiklen lejlighed til skriftligt at forholde os til kritikken, men desværre er det langt fra alle vores svar og uddybninger, der har fundet vej til artiklen. Derfor dette notat.


Arbejdsmarked
300.000 danskere har garanteret 0 arbejdstimer
12. september 2021  |  Af: Simon Bruun, Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Ikke alle på det danske arbejdsmarked ved på forhånd, hvor meget arbejde de har, og hvor meget de tjener. Ansatte på såkaldte 0-timers-kontrakter er ikke garanteret et bestemt antal arbejdstimer. En ny undersøgelse viser, at 0-timers-kontrakterne er vidt udbredte i Danmark, og i øvrigt mere udbredt end i Storbritannien, som for mange har stået som skrækeksemplet på et land, hvor traditionelle jobs forsvinder til fordel for prekære jobs. Alene blandt de privat-ansatte på 0-timers-kontrakter kan beskæftigelsen øges med ca. 10.000 fuldtidspersoner, hvis de ansatte får lov at arbejde de timer, som de ønsker.


Regnemodeller
Prisen for at løfte dagpengene overdrives
6. juli 2021  |  Af: Asbjørn Sonne Nørgaard, Magnus Thorn Jensen

Ministeriernes regnemodeller overdriver prisen for at forbedre dagpengene. Det skyldes, at man medregner store økonomiske omkostninger uden tilstrækkelig empirisk belæg, mens de økonomiske gevinster ved at forbedre dagpengene er udeladt af regnemodellerne. Cevea foreslår, at regnemodellerne revideres, så de estimerede konsekvenser ved forslag om at forbedre eller forringe dagpengesystemet bliver mere retvisende og balancerede i overensstemmelse med Finansministeriets generelle principper for, hvornår man medregner adfærdseffekter.


Ligestilling
Det går godt med ligestillingen på Folkemødet
13. juni 2024  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Laura Anker Nielsen

Kvinder er generelt underrepræsenterede i den offentlige debat. Men på Folkemødet på Bornholm er mandlige og kvindelige stemmer næsten lige godt repræsenteret i debatten, og kønsbalancen er blevet væsentligt bedre over de seneste 10 år. Der er dog stadig et stykke vej til ligestilling på nogle områder.


Ligestilling
Fortsat dobbelt så mange mænd som kvinder i debatspalterne
  |  Af: Laura Anker Nielsen, Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Arbejdsmarked
Computer in Command: Consequences of algorithmic management for workers
11. juni 2024  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Gerard Rinse Oosterwijk

Arbejdsmarked
Computerchefer: Algoritmeledelse har store konsekvenser for medarbejderne
  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Ulighed
Stort flertal af danske lønmodtagere vil have offentlig betalt tandlæge
29. februar 2024  |  Af: Rasmus Exner, Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Den frie adgang til sundhedsydelser bør også gælde for vores tænder. I dag går dem med de laveste indkomster halvt så ofte til tandlæge som dem med de højeste indkomster. Der er stor ulighed i sundhed, når det gælder vores tænder. Det hænger utvivlsomt sammen med den store egenbetaling. Blandt danske lønmodtagere er der stor opbakning til et forslag om at indføre offentligt betalt tandlæge. Det viser en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere.


Arbejdsmarked
Udhulingen af kontanthjælpen. En analyse af kontanthjælpens udvikling gennem 30 år
20. februar 2024  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Arbejdstid
Hver anden lønmodtager vil gerne arbejde mindre – også selvom det koster på lønnen
2. november 2023  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Stine Laurberg Myssen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Selvom regeringen vil have danskerne til at arbejde mere, så er ønsket et helt andet hos mange lønmodtagere. Omtrent halvdelen af de danske lønmodtagere ønsker at nedsætte deres arbejdstid over de næste fem år, også selvom det betyder en tilsvarende lavere løn. Det viser en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere.


Arbejdsmarked
The price of precarious employment: Zero-hour contracts in the Danish labor market
30. oktober 2023  |  Af: Asbjørn Sonne Nørgaard, Ask Lund Jakobsen, Magnus Thorn Jensen

More than one in ten workers in the Danish labor market are employed on zero-hour contracts, i.e. they are not guaranteed a specific number of working hours. Their rights in connection with illness, maternity leave or unemployment are inferior to those of regular employees. They were hit harder by the corona crisis, as many had their hours reduced or were laid off without pay. The proliferation of atypical employment can be costly for society, as atypical employees are less likely to join a pension saving scheme.


Skat
Danske lønmodtagere vil gerne betale mere i skat for bedre velfærd
7. september 2023  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Selvom regeringen planlægger store skattelettelser, så mener danske lønmodtagere, at man bør prioritere at forbedre den offentlige velfærd i stedet. Et stort flertal erklærer sig faktisk klar til at øge skatten, hvis pengene går til velfærdsforbedringer. Det viser en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere.


Uddannelse
Forældre ønsker at styrke de praktiske fag i folkeskolen og større fokus på fagligt svage elever
12. januar 2023  |  Af: Magnus Thorn Jensen, Stine Laurberg Myssen, Asbjørn Sonne Nørgaard

Danske forældre mener, at de praktiske fag i folkeskolen skal styrkes, og at man skal gøre mere end i dag for at løfte de fagligt svageste elever. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i grundskolen.


  • TEMA

  • RYD