Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Progressivt skrivekursus

Vil du være bedre til at skrive klart og overbevisende om komplicerede emner og sammenhænge, så budskabet fænger derude? Så skal du være med på progressivt skrivekursus.

På skrivekurset lærer du ti konkrete greb, der kan gøre dig bedre til at skrive klart, fængende og overbevisende. 

Du lærer, hvordan du skriver om komplicerede emner som kompetencefonde, AUB-ordning og andengenerationsreformer, så budskabet fænger. Og hvordan du sætter ord og sætninger sammen, så de flytter menneskers holdninger i en progressiv retning. 

Hvem retter skrivekurset sig til? 
Skrivekurset er skræddersyet til politisk valgte, fagligt aktive, politiske konsulenter, sekretariatsmedarbejder og kommunikationsfolk i fagforbund, der skal formidle komplicerede sammenhænge. Og som er optaget af at flytte holdninger.  

Kursets indhold
På kurset vil du lære, hvordan du får den røde tråd frem i en tekst. Hvordan du strukturerer indholdet. Hvordan du bruger sproget lettilgængeligt og levende. Og hvordan du griber skriveprocessen an. 

Kurset vil give dig en række færdigheder - konkrete tommelfingerregler - som du kan bruge i alle skrivegenrer: en kronik, et debatindlæg, en faglig artikel, et notat, et nyhedsbrev, en fagbog eller et foredrag.

Der vil gennem hele kurset være særlig vægt på de udfordringer, som progressive skribenter står overfor, når de vil flytte holdninger. 

Kursets greb
Undervisningen er øvelses- og deltagerorienteret og tager afsæt i eksempler fra virkeligheden og deltagernes egne tekster.

Før kurset sender deltagerne en tekst til kursuslederen. Teksten bruges aktivt på kurset, og kursuslederen giver deltageren en kort skriftlig feedback på teksten og kommer med forbedringsforslag.

Hvem underviser? 
Underviseren er Per Michael Jespersen, som i dag er direktør i Tænketanken Cevea. Igennem 15 år har han som opinionsredaktør, redaktionschef og lederskribent på Politiken haft hovedansvaret for avisens debatsider, debatsektion, analyser og kronikker. Han har også været chefredaktør på Ugebrevet A4, han har været taleskriver for en minister, han har mange års erfaring med skrivekurser for en lang række faggrupper, og han har været med til at starte Politikens Debattør- og Kritikerskole. Per Michael er uddannet i statskundskab og retorik.

Praktisk og tilmelding
Kurset finder sted torsdag den 12. november i tidsrummet kl. 9.00-16.00.
Lokation oplyses i efteråret.
Prisen er 5.500,00 kr. (inklusiv forplejning).  

Kontakt Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, på tlf. 27277669 og eller organisationsmedarbejder, Nanna Mee Jensen, på tlf. 22948481 og for tilmelding eller yderligere oplysninger

Aktuelt
3. september 2020
Klimaretfærdighed og sociale fremskridt skal gå hånd i hånd. Af: Alexander Grandt Petersen, Kommunikationschef KAN CENTRUM-VENSTRE ikke levere på klimadagsordenen, så får højrefløjen magten igen. Et nyt og farligt modargument mod sociale fremskridt vokser frem. Ikke blandt borgerlige på højrefløjen, men hos dele af centrum-venstre. »Jeg tror, regeringen har misforstået noget. De er valgt på et klimamandat og ikke et 3F-mandat«, skrev den nyvalgte radikale ungdomsformand Jacob Robsøe i en kritik af regeringens udspil om tidlig pension. Før kaldte radikale politikere sociale forbedringer for økonomisk uansvarlige. Nu er det klimaet, som partiet trækker frem som hovedargumentet mod nye sociale fremskridt. Logikken er, at Mette Frederiksen svigter klimakampen, når hun vil prioritere at give Arne ret til tidlig pension. Men den kritik er ikke bare forkert, den kan vise sig at være ekstrem farlig for opbakningen til en markant grøn omstilling af vores samfund. Kampen mod klimaforandringerne handler ikke kun om at finde finansiering, regulere vores adfærd og stoppe den sorte udvindingsøkonomi i at drive rovdrift på vores ressourcer. Den grønne økonomi må og skal også være et socialt projekt. Ellers taber den til den sorte udvindingsøkonomi. Hvis arbejder- og middelklassen skal ofre det sidste århundredes sociale landvindinger, så får vi ikke fastholdt en stærk folkelig alliance for grønne forandringer. Regeringen blev ikke valgt på et klimamandat. Den blev valgt på et grønt velfærdsmandat, med et folkeligt krav om at tage klimaforandringerne alvorligt, udvikle vores velfærdssamfund og sørge for, at det blev Arnes tur. I DEN GRØNNE økonomi må ambitionen være både at passe på vores klode og på hinanden. Et grønt samfund må også være et mere lige og retfærdigt samfund. Den grønne revolution gemmer på så mange muligheder og potentialer for at skabe bedre liv, mere meningsfyldte job, nye arbejdsformer og bedre levevilkår. Men for en meget stor gruppe af mennesker rummer den også en frygt for, hvad der skal ske, når gamle job forsvinder. Den frygt skal centrum-venstre have respekt for og komme med svar på. Der kan man ikke bare sige: »Sådan er det jo«. Vi må justere den økonomiske politik, så de meget store investeringer ikke koster velfærd. Danskerne skal have ret til uddannelse hele livet, særligt efteruddannelse til grønne job. Vi skal genoprette dagpengene, så vi har et sikkerhedsnet, der gør folk trygge, når forandringerne ændrer på vores job. Den svære opgave for centrum-venstre er ikke at pege på, hvordan vi redder kloden fra klimaforandringerne. Den sværeste opgave er at sikre, at vi står med et mere retfærdigt samfund bagefter.   Bragt i Politiken d. 3/9/2020  
Aktivitet

Hvilket år! I 2020 var der lige dækket op til klimaomstilling og velfærdsløft, og så kom coronaen og rev hele spisestellet på gulvet.

Hvad nu? Hvordan håndterer vi corona, klima og velfærd på samme tid? Og hvordan gør vi det socialt retfærdigt, så regningen ikke sendes videre til de svageste og lønmodtagerne i form af svækket velfærd, øget ulighed og voksende arbejdsløshed?

Det er temaet for Ulighedens Topmøde, som Cevea arrangerer sammen med FH, HK, FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk El-forbund og Socialrådgiverne.

Her vil eksperter, toppolitikere, fagforeningsfolk og andre jagte løsningerne på, hvordan vi håndterer corona- og klimakrisen socialt retfærdigt.   

 

 Program

13.00: Hvad har fagbevægelsen lært af krisen? Og hvad nu?

Paneldebat med Elisa Rimpler, fmd. BUPL, Mona Striib, fmd. FOA, Jørgen Juul Rasmussen, fmd. Dansk El-forbund, Ditte Brøndum, næstfmd. Dansk Socialrådgiverforening, NN fra Danmarks Lærerforening og NN fra HK. Ceveas direktør Per Michael Jespersen er moderator.

13.35: Hvordan håndterer vi coronakrisen socialt retfærdigt?

Interview med overvismand Carl-Johan Dalgaard

Debatrunde med bud på progressive svar: Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker, AE, Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister (S) og Pelle Dragsted, debattør og forfatter

14.25: Kaffepause

14.45: Hvordan håndterer vi klimaomstillingen socialt retfærdigt?

Interview med tidligere overvismand og fmd. for Klimarådet Peter Birch Sørensen,

Debatrunde med bud på progressive svar: Lizette Risgaard, formand for FH, Anne Paulin, klimaordfører (S) og Anders Eldrup, tidl. dep.chef og adm.dir.

15.35: Hvordan håndterer vi velfærdsområdet socialt retfærdigt?       

Interview med professor Nina Smith

Debatrunde med bud på progressive svar: Jacob Mark, MF (SF), Majbritt Berlau, næstfmd. i FH og Asbjørn Sonne Nørgaard, vicedirektør i Cevea

16.25: Kaffepause

16.45-17.10: Opsummering: Her er de progressive svar

Per Michael Jespersen opsummerer ift. runderne om corona, klima og velfærd. Carl-Johan Dalgaard, Peter Birch Sørensen og Nina Smith kommenterer.

17.10: Paneldebat: Hvordan håndterer vi corona, klima og velfærd på samme tid? Og socialt retfærdigt?

Pia Olsen Dyhr (SF), Jesper Petersen (S), Jens Rohde (RV) m.fl.

18.00: Opsamling og netværk

Topmødets deltagere bliver og taler med hinanden over en bid mad og vin, øl eller sodavand

19.00: Tak for i dag

 

Pris & tilmelding

Deltagerprisen er 450 kr. Ceveamedlemmer kan komme med for 250 kr. og ledige, studerende og pensionister for 125 kr.

Du tilmelder dig her.

Hvis det fysiske arrangement aflyses, tilbyder vi et digitalt alternativ og billetprisen refunderes.

 

Spørgsmål

Yderligere oplysninger fås hos Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, på tlf. 2727 7669 eller