Cevea: Kontanthjælp værner mod dårligt arbejde

DEBAT: Vi havner i en trædemølle af lavtlønnet arbejde under dårlige forhold ved at sænke kontanthjælpen. Det skaber hverken en mere produktiv eller konkurrencedygtig økonomi, skriver direktør i Cevea Kristian Weise.

Den seneste uge har der floreret et nyt fatamorgana-tal: Enkelte kontanthjælpsmodtagere i Danmark modtager efter sigende ydelser, der svarer til det at tjene flere hundrede tusinde kroner om året.

Men tallene er, som blandet andre Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har påpeget, ”ren manipulation”.

For folk over 30 år, som ikke er forsørgere, er kontanthjælpen cirka 130.000 kroner om året, og for forsørgere med børn er den cirka 173.000 kroner. Og det er altså før skat.

At man via talgymnastik kan nå et højere tal for enkelte kontanthjælpsmodtagere skyldes, at man som kontanthjælpsmodtager ligesom danskere i arbejde naturligvis kan få børnepenge, børnetilskud, friplads i institutioner, boligsikring og lignende.

Der har man i fatamorganaopgørelsen valgt, at ’bruttoficere’ de skattefrie ydelser. Man tager altså et tænkt eksempel, hvor summen af eksempelvis børnechecken beskattes, og regner den så tilbage til før skat. Og vupti, så udgør den næsten dobbelt så meget.

Arbejdet lønner sig
Det skal kunne betale sig at have et ordentligt arbejde. Og det kan det heldigvis i Danmark.

Den nuværende regering har indført et større beskæftigelsesfradrag for lønmodtagere, har ændret kontanthjælpsregler og tillige øget fradraget for faglige kontingenter.

Det har blandt andet betydet, at for par, der begge er på kontanthjælp, skal den ene nu blot tjene 16.200 kroner om måneden for at de tilsammen har 1000 kroner ekstra til sig selv hver måned.

Enlige på kontanthjælp skal blot have et job med en indtægt på 14.000 kroner om måneden for at få 1000 kroner mere til sig selv ifølge beskæftigelsesministeriet.

Selv for folk med meget lave indtægter er der altså økonomiske incitamenter for at arbejde.

Når det så er sagt, er det enøjet alene at tale om motivationen for at arbejde ud fra den direkte økonomiske gevinst ved det.

Vi går på arbejde for at føle, at vi har en værdi. For at bidrage til det samfund og det fællesskab, der støtter os og vores familie, når der ikke er job til os.

Og som Cevea og flere ministerier har vist, går selv de fleste af dem, der måske ikke har en direkte økonomisk gevinst ved det, da også fast på arbejde.

Sænket kontanthjælp starter lavtlønsspiral
Gevinsten ved at forringe kontanthjælpen er tvivlsom. Det vil give ringere levevilkår for de mennesker, der lever af den i en del af deres liv. Og de mennesker, det vil ramme, er i høj grad børnefamilier.

Loftet vil ramme steder, hvor det kan skade den sociale arv, og således gøre den sociale mobilitet i Danmark mindre.

Derudover er der også en høj risiko for, at lavere kontanthjælp vil presse de generelle lønninger i samfundet ned.

Nogle vil argumentere for, at lavere løn skaber flere job, da en lavere løn vil gøre det lønsomt for virksomheder at tilbyde lavtlønnede ydelser.

Men spørgsmålet er, hvilke job det vil skabe? Og til hvilken løn og på hvilke vilkår?

Resultatet vil være et øget udbud af arbejdskraft, der tvinges til eksempelvis at pakke indkøbsvarer i et supermarked.

Job, vi ikke tidligere har haft i Danmark, og som ikke vil gøre dansk økonomi mere produktiv eller konkurrencedygtig.

Så hvorfor skal vi gå med i en lavtlønsspiral? Vil vi have borgere, der arbejder og bidrager til et samfund, de reelt ikke har råd til at leve i, som vi ser mange eksempler på i Tyskland?

Et politisk valg
Vi skal spørge os selv, om det er den vej, vi ønsker at gå i Danmark.

For det er ikke en økonomisk nødvendighed. Det er ikke noget, globaliseringen eller noget andet tvinger os til.

Det ville i givet fald være et politisk valg at kaste os ind i lavtlønstrædemøllen.

Det er også et politisk valg ikke at gå med i lavtlønskonkurrencen.

I stedet kan vi vælge at stå vagt om vores samfundsmodel, holde fast i at uddanne mennesker og øge kreativiteten i erhvervslivet.

Vi skal blive ved med at skabe job med høj værditilvækst og herigennem øge lønnen – også i bunden – og samtidig skabe flere arbejdspladser.

En lavere kontanthjælp vil kun føre til mere fattigdom og dårligt arbejde.

Læs indlægget i Altinget her