Medarbejderinddragelse skaber vækst

Virksomhedernes stærke fokus på reduktion af omkostninger er en forfejlet strategi. De virksomheder, der klarer sig bedst, vægter innovation og medarbejderinddragelse højere end effektivisering og reduktion af omkostninger, skriver Ceveas Kristian Weise.

I går afholdt VL-grupperne deres årlige VL-døgn, der i år var en fejring af VL's 50 års jubilæum. I den forbindelse har over 550 VL-medlemmer deltaget i en undersøgelse lavet af Copenhagen Business School, der tager temperaturen på dansk ledelse anno 2015.

Medlemmerne mener generelt, at de gør det godt, men erkender samtidig, at der er mangler i deres ledelseskompetencer.

Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen tvivler på, om de i tilstrækkelig grad formår at tiltrække og udvikle talenter blandt deres medarbejdere. Og over halvdelen mener ikke, de er gode nok til at skabe accept og følgeskab i forbindelse med forandringsprojekter samt skabe innovation og fornyelse.

Forfejlet strategi

Svarene er symptomatiske for, hvad der har kendetegnet virksomhedsledelsen og en del af vækstpolitikken under krisen. De senere år har de fleste virksomheder haft et stærkt fokus på omkostningsreduktioner, mens de fleste politiske initiativer ligeledes har handlet om at reducere omkostninger og forbedre de generelle rammevilkår.

Men et ensidet fokus på udgiftssiden er en forfejlet strategi. Vækst skal skabes, ikke spares frem.

Cevea har i dag en ny analyse ude i Ugebrevet A4, der viser, at virksomheder med høj produktivitet, vækst og lavt sygefravær er bedre til at inddrage medarbejdere i produkt- og serviceinnovation samt skabe en vi-følelse på arbejdspladsen.

Analysen stiller skarpt på, hvad der karakteriserer danske virksomheder, der klarer sig godt. De virksomheder, der klarer sig bedst og har succes på deres eksportmarkeder, har alle det til fælles, at de vægter innovation og medarbejderinddragelse højere end effektivisering og reduktion af omkostninger.

Disse virksomheder – lad os kalde dem gode virksomheder – klarer sig markant bedre på en række punkter. Blandt andet har 48 procent af de gode virksomheder størstedelen af deres aktivitet på internationale markeder, og trods krisen har 42,5 procent af de gode virksomheder øget antallet af ansatte med mere end 5 procent i perioden 2009 til 2011.

Medarbejdere og trivsel i centrum

På 71 procent af de gode virksomheder kan medarbejderne svare ja til mindst to af følgende spørgsmål: ”Har du i løbet af det seneste år udtænkt løsninger til forbedringer af områder i dit arbejde?”, ”Fundet på nye eller forbedrede produkter eller serviceydelser til virksomheden?” og ”Forsøgt at overtale din arbejdsleder eller chef til at støtte nye ideer?”

De gode virksomheder udmærker sig altså ved at være længst fremme med initiativer, der bringer medarbejderne og trivslen i centrum og dermed øger virksomhedens indtjening og vækst.

Samtidig viser analysen, at 83 procent af medarbejderne i de gode virksomheder svarer ja til, at de vil arbejde hårdere end forventet for at hjælpe virksomheden. På de mindre gode virksomheder er det tilsvarende tal 75 procent.

Det understreger, at danske virksomheder generelt har meget loyale ansatte. Men det viser også, at skabelsen af et ”vi” er en central forudsætning for, at gode virksomheder klarer sig godt.

Lad os tage ved lære af de gode virksomheder, der viser vejen til vækst.

Brug for politisk indsats

Der er brug for, at dansk erhvervspolitik i højere grad fremmer innovation og medarbejderinddragelse. Gennem målrettet støtte til at virksomheder kan udvikle strategier for, hvordan hele virksomheden kan udvikle nye eller forbedrede produkter samt sikre rammerne for bedre og mere medarbejderinddragelse, kan vi løfte flere danske virksomheder til at følge i de gode virksomheders spor.

Det vil kræve en indsats fra politisk side samt en positiv indstilling fra erhvervslivet. Men når flertallet af danske topledere giver udtryk for, at de kommer til kort, når det kommer til innovation og personale, så burde det være oplagt, at sætte ind netop dér.

Kun sådan kan Danmark fortsat skabe stærkere og mere konkurrencedygtige virksomheder, der skaber gode job, og som er med til at understøtte gode danske levevilkår og et stærkt samfund.

Læs indlægget her