Arbejdsmarked

Alle debatindlæg i denne kategori
6. June 2014

Løn er mere end omkostninger

I forrige uge gæstede den amerikanske professor i økonomi James Galbraith Danmark. Og han kom hertil med et klart budskab: " Høj løn fører til lavere arbejdsløshed".

6. June 2014

Skulder ved skulder i medgang og modgang?

De 190 slagteriarbejdere hos Danish Crown på Bornholm stod længe med en uvis skæbne. Ville forhandlinger om deres arbejdsplads ende med en sidste chance til lokalslagteriet eller en fyreseddel?

3. June 2014

Danish Crowns slagterilukning er taberstrategi

Endnu engang er gruppe arbejdere og et lokalsamfund blevet taget som gidsel: ’Enten går i ned eller også lukker jeres arbejdsplads’, er melding fra slagterikoncernen Danish Crown på Bornholm.

3. June 2014

Danish Crown er en 'freerider'

”Større positive forandringer vil først kunne skabes, hvis virksomheder og andre agerer i fællesskab.” Sådan skriver Paul Polman og Lynn Forester de Rotschild i en nylig kronik.

2. May 2014

Uddannelse er også arbejdskamp

Da jeg voksede op, var der flere af mine venner og folkeskolekammerater, der så en modsætning mellem uddannelse og arbejde. De skulle fandeme ikke i gymnasiet. Nej, de skulle ud og have et rigtigt arbejde. Vi andre kunne boge den, hvis det var det, vi ville.

8. April 2014

Discountvejen på arbejdsmarkedet er en blindgyde

Højrefløjen og diverse arbejdsgiveres prædiken om for høje danske lønninger og for gavmilde sociale ydelser og deres i deres øjne ødelæggende effekt for deltagelsen på arbejdsmarkedet er velkendt. Med Claus Hjort Frederiksen i spidsen har de ofte har været på banen med budskaber om nødvendigheden af løntilbageholdenhed.

20. March 2014

Lav, lavere og lavest?

Automatpiloten bliver sat på høj hastighed, når debatten falder på dansk vækst og jobskabelse. Lige så hurtigt, som svarene bliver spyttet ud, lige så hurtigt falder de blodfattige forslag til jorden.

19. March 2014

Langtidsledighed - det selvforstærkende mareridt?

Ledighed gør ondt, men langtidsledighed gør mindst dobbelt så ondt. Den manglende kontakt til arbejdsmarkedet og manglende vedligeholdelse af den enkelte 'job-jægers' kompetencer kan have store konsekvenser. Arbejdsgivernes dom falder i hvert fald hårdt over dem, der har været ledige i længst tid.

17. March 2014

Afindustrialiseringen presser danskerne ud i lavtlønsjob

Derfor skal der mere fokus på at sikre, at vi også i fremtiden har gode industri- og produktionsjob i Danmark, og på at løn- og arbejdsvilkår i servicesektoren ikke forringes, men tværtimod forbedres.

14. March 2014

Afindustrialiseringens skyggeside

Det er velkendt, at alle europæiske lande de sidste 20 år har gennemgået en afindustrialisering med en overgang fra industri-til servicejob. Mindre velkendt er det, at især Tyskland har været exceptionelt dårlige til at erstatte de tabte industrijob med tilsvarende vellønnede job i serviceindustrien.

6. March 2014

Koch-udvalget er på rette vej

Mere end 20.000 tætskrevne sider. Det er omfanget af de danske dagpenge- og beskæftigelsesregler. Det viser vist meget godt nødvendigheden af at reformere vores beskæftigelsessystem, som desværre er druknet i regler og bureaukrati.

4. March 2014

Koch-udvalget anbefalinger kan føre til paradigmeskifte

Hvordan skal fremtidens beskæftigelsesindsats udformes, og med hvilke midler reducerer vi bedst antallet af ledige? Et politisk spørgsmål vi fortsat bliver nødt til at stille os selv i en tid, hvor vores beskæftigelsessystem desværre er både for stift og ved at drukne i bureaukrati og uhensigtsmæssige regler.