Arbejdsmarked

Alle debatindlæg i denne kategori
7. januar 2013

Opgør med lighedstegnspolitikken

Social kommentar: Der kan ikke sættes lighedstegn mellem lavere løn og højere beskæftigelse. Når man sammenligner på tværs af 30 europæiske lande, så er der ingen sammenhæng mellem lave lønomkostninger og høj beskæftigelse. Selve målet om balance på det offentlige budget bliver vanskeligere at nå, fordi budgetbesparelserne fører til et fald i produktionen og lavere skatteindtægter.Det følges af flere besparelser for at nå målene for den offentlige gæld, hvilket fø

10. december 2012

Den store lavtlønsløgn

»Lighedstegnspolitikerne« dominerer den danske debat med deres våde drømme om »63 kr. i timen« og »otte års løntørke i Danmark.« Det store problem ved deres argumenter er, at de sætter lighedstegn mellem lavere løn og højere beskæftigelse. Lønnedgang bliver altså et selvstændigt mål og en selvstændig politisk løsning. Det er givetvis rigtigt, at tiden for de danske lønmodtagere ikke er til at kræve højere løn, som det var tilfældet i de glade 00ere. Men det gør

3. december 2012

Tyske lønninger har en høj pris

Danske politikere taler i øjeblikket varmt om ' tyske lønninger'. Men den tyske hestekur er gået hårdt ud over tyskerne. Tyske lønninger' er blevet et omkvæd, danske politikere, økonomer og erhvervsledere i dag skråler med på. For danske lønmodtagere er blevet for dyre, lader de forstå. Og derfor er der kun en ting at gøre: at tilpasse sig naboen mod syd. Men ser man historien om de tyske lønninger efter i sømmene, viser det sig, at medaljen har en bagside. Det tyske arbejdsmarked

3. december 2012

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd

Det er ikke alene lønnen, der er afgør, om et land skaber eller taber job. Faktisk har landene med de højeste lønninger i Europa, også har flest i arbejde. De seneste uger er det blevet fremstillet som en veletableret sandhed, at det høje danske lønniveau skulle skade både vores beskæftigelse og vores konkurrenceevne. Over hele det politiske spektrum tales der om, at vi skal tilpasse os »det tyske mirakel«, der bl. a. er resultatet af de omfattende arbejdsmarkedsreformer, som

21. november 2012

Historien hjælper ikke de arbejdsløse

Martin Ågerup fra Cepos spurgte i JP 14/ 11, hvor høj ledigheden skal være for at være høj? Han gav ikke selv noget endeligt svar på det, men lod forstå, at arbejdsløsheden historisk set ikke er særlig høj lige nu, at der stadig er jobåbninger, og at der derfor ikke er behov for ekstraordinære tiltag for dem, der er uden job. Tak til MÅ. For med den argumentation inviterer han til, at enhver Cepos-målsætning hudflettes på samme vis. Cepos vil gerne have lavere skatt

31. oktober 2012

Fagforbund må involvere os noget mere

Det er mærkeligt, at alle taler så meget om den danske model, som om kendskab til den er forudsætningen for organisering. Jeg har organiseret mange lønmodtagere, lang tid før begrebet blev opfundet. Den danske model er et middel – ikke målet. Sådan lød budskabet fra Forbundssekretær i Dansk Metal Anders Laubjerg for nylig ved en konference. Hans udmelding er lige så klar som udfordringen for den danske fagbevægelse: Organisering handler ikke om komplicerede teoretiske forståe

18. september 2012

Samfundsfjender med slips

Robert er en skændsel, men ham og hans fæller er ikke samfundets fjende nr. 1. Tidens sande samfundsfjender er derimod de ' slipsedrenge', hvis økonomiske berigelse alene skabes på kanten af loven. Ugens store moralske syndefald med Dovne Robert er næsten lidt for forudsigeligt og lidt for banalt. Vi kender historien; højrefløjen går i selvsving over velfærdsstatens fallit og kan nu rende rundt med tungsindig moralsk forfærdelse de næste par måneder. Men lad mig alligevel slå det fa

5. september 2012

Kampen om retten til fællesskabet

Den danske model er langtfra perfekt. Men at fratage arbejdstagerne retten til fællesskab for at sikre en lavere løn vil kun bane vejen for kommende generationer af arbejdende fattige i Danmark. Den sociale fremgang i Danmark er dybt afhængig af progressiviteten i skattesystemet, niveauet for sociale ydelser og vores generelle opgør med ulighederne, men der kan næppe være noget mere afgørende end retten til at vælge fællesskabet. Men netop denne ret til

3. september 2012

Bedre kontrol med de multinationale

De senere år er der kommet større fokus på de større selskaber. Det er kun naturligt at der er kommet opmærksomhed om, hvilke aftryk de multinationale mastodonter sætter. De senere år er der kommet større fokus på virksomheders påvirkning af samfundet, herunder deres sociale ansvar og deres eventuelle konflikter med de internationale menneskerettigheder. Det skyldes ikke mindst, at flere og flere multinationale virksomheder i dag har en størrelse, som gør at deres økono

31. august 2012

Debat: Fagforening for Guds udvalgte folk. Krifas frihed er for de få

Det ser ud, som om Krifas tilgang til at drive fagforening hverken vil kunne finde opbakning i Det Nye Testamente eller ved de danske domstole, som på baggrund af den officielle diskrimination af ikke-troende i Krifa sandsynligvis vil finde dem i strid med de grundlæggende foreningsretslige principper. SOM VI kender ham fra Bibelen, så færdedes Jesus Kristus altid blandt arbejdere. Han voksede op med stedfaderen Josef, der var tømrer, og han vandrede på jorden med de 12 disciple, hvoraf fl

27. august 2012

Det sociale arvegods bliver kastet overbord

DER ER IKKE meget socialliberalisme og socialkonservatisme tilbage hos Venstre og De Konservative. Det viser partiernes seneste forslag til reformer af kontanthjælpen for unge. De to partier har nemlig udvidet jagten på de - i deres øjne - dovne kontanthjælpsmodtagere denne sommer. Fremover skal det, ifølge V og K, ikke kun være kontanthjælpsmodtagere under 25, der får en væsentlig lavere sats, men også dem under 30 år. Det skal presse dem til at få sig et job eller tage en

24. august 2012

Fanden løs i dagpengeland

Man plejer ifølge et godt gammelt udtryk at sige, at det er Laksegade, Fanden slipper løs i. Men denne gang er det altså igen i dagpengelande, at han er sluppet løs. Diskussionen om optjeningsperioder, ydelseslængder og andre spidsfindigheder har sendt Christiansborg-parnasset på den anden ende. Hvis vi kigger på den seneste uges debat, så er der tre hovedårsager til, at Fanden blev sluppet løs i den politiske debat om dagpengene. For det første, så markerede den radikale l