Lokalisme som politisk redning

V i har ikke kun en økonomisk krise, men også en demokratisk krise og en tillidskrise. Nok stemmer vi danskere stadig pligtskyldig til folketingsvalgene, men de politiske beslutninger er gradvis blevet løsrevet fra danskernes hverdag og ' folkets stemme' er efterhånden groet sammen med embedsværket.

De folkevalgte opfattes i stigende grad som levebrødspolitikere og mediehungrende marionetdukker. Den måde hvorpå både blå og rød blok håndterer de aktuelle finanslovsforhandlinger, er et fint eksempel på, hvordan politik er blevet til en administrativ budgetlægningsdisciplin, der er svær at gennemskue for det brede flertal, og som får landspolitik til at minde om et slag stratego.

DET STORE SPØRGSMÅL er, hvordan vi bringer tillid, lydhørhed og engagement tilbage til det danske demokrati? Det demokratiske engagement skal genfindes ved at indføre en mere radikal tilgang til lokalt deltagelsesdemokrati.

Vi skal genopfinde det svære ord ' subsidiaritetsprincippet' og sikre, at alle politiske beslutninger træffes tættest muligt på borgerne. Det handler om, at borgerne skal genvinde ejerskab over og genfinde engagement i det lokale og det nære. Den offentlige sektor opfattes af alt for mange som ansigtsløs og fjern, men den offentlige sektor er netop det nære fællesskab. Den er, og skal være, ejet af folket. Derfor skal vi alle tage vores del af ansvaret for at forbedre den.

DEBATTEN OM privatskoler og selvejende folkeskoler udstiller danskernes behov for ejerskab over velfærdsinstitutionerne, som de har kontakt med i deres hverdag. Men i stedet for at splitte skolevæsenet op, bør vi demokratisere folkeskolen som helhed. Det kunne ske ved at give medarbejdere og forældre medbestemmelse over kursen for deres folkeskole. En demokratisering af skolevæsenet kan måske modvirke den stigende polarisering af samfundet.

Danskerne samles i høj grad i arbejdsfællesskaber og værdifællesskaber, hvilket forstærker den sociale ghettoisering. Hvis vi formår tillige at skabe stærke lokale fællesskaber, kan vi måske genvinde noget af den sammenhængskraft, som vi har tabt. Hvis forældrene i skoledistriktet omkring den udskældte Blågårdsskole på Nørrebro havde følt et stærkere ejerskab over skolen, hvis de var mere lokalpolitisk engageret, så ville de ressourcestærke forældre måske ikke i samme omfang føle sig nødsaget til at vælge folkeskolen fra?

DET BLIVER EN AFGØRENDE politisk kamp fremover at sikre, at de politiske beslutninger ikke træffes fjernt fra folks hverdag, men ud fra en lokalistisk tilgang, hvor magten forskydes nedad i samfundet -væk fra bureaukrati og markedsgørelse.

Beslutningerne skal træffes af mennesker af kød og blod.