Lad os løfte i fællesskab

Der bør indføres socialt taxameter på privatskoleområdet, så folkeskolen og privatskolerne kan ’løfte sammen’

Vi skal overkomme ’os-dem-skellet’ mellem folkeskoler og frie grundskoler, ’løfte sammen’ og sikre vores børn ’lige muligheder uanset baggrund’. Det er budskaberne i en velmenende ny kampagne fra De Frie Grundskoler. Men desværre stemmer virkelighed og idealer ikke altid overens.

Man hverken kan eller skal skære privatskolerne over en kam. En række af dem bidrager allerede til fællesskabet ved at løfte en stor social opgave. Ifølge Københavns Kommune har syv af kommunens 69 privatskoler således over 50 procent ressourcesvage elever med såkaldt ’sociale kriterier’. Men samtidig har 31 af privatskolerne under 10 procent elever med ’sociale kriterier’. Der er altså en del af privatskolerne, der stort set ingen ressourcesvage elever har.

I folkeskoleregi har man erkendt, at for at sikre de danske elever lige muligheder må man give flere penge til nogle skoler end til andre. Årsagen er, at det ganske enkelt kræver flere ressourcer at sikre indlæringen hos elever, der har særlige behov. Men for privatskolernes vedkommende er det offentlige tilskud det samme, uanset hvor ressourcekrævende en elevskare man har.

På den baggrund bør det være helt indlysende, at man kan løse en større del af opgaven med at uddanne næste generation ved at fordele statsstøtten anderledes. Der bør derfor indføres socialt taxameter på privatskoleområdet, så folkeskolen og privatskolerne kan ’løfte sammen’, sådan som De Frie Grundskoler ønsker.

Ikke et angreb på privatskoler

Privatskolerne spiller en vigtig rolle i vores samfund ved at skabe fornyelse og rum for elever med særlige behov, men med en omfordeling af midlerne kunne de løfte en endnu større social opgave.

Ligesom forældre er i deres gode ret til at vælge en privatskole til deres børn, så er fællesskabet, repræsenteret af de folkevalgte, også i sin gode ret til at omprioritere midlerne blandt privatskolerne. Forslaget om et socialt taxameter skal ikke forstås som et angreb på privatskolerne, men handler om, at det system, vi har, ikke giver incitament til social ansvarlighed og mangfoldighed i privatskolerne. Og at man derfor bør ændre systemet, så skatteydernes penge ledes derhen, hvor de gør størst gavn.