Skolereform: de frie skoler får store julegaver

Skolereformen ser i sin helhed ud til at blive et ambitiøst og kernerødt projekt, som kan være med til at sikre, at Danmark fortsat kan være med i den uddannelsesmæssige topklasse.

Reformen tegner til at levere årtiers mest ambitiøse skolereformudspil, der med lancering af helhedsskolen sætter et stærkt tiltrængt fokus på bl. a. efteruddannelse af lærerne, lektiehjælp til de svageste, øget fysisk aktivitet, udvidelse af den lokale frihed og en meget tiltrængt forenkling af regelsættet.

Men reformudspillet indeholder desværre også en enkelt, men meget afgørende knast, som det er svært at se bort fra.

Det er nemlig planen, at »tilskuddene til de frie skoler tilpasses« så deres tilskud stiger med folkeskolens, mens »der ikke vil blive stillet krav til, at frie grundskoler også skal levere en længere sammenhængende skoledag«.

Der lægges altså i udspillet op til, at man giver flere penge til privatskolerne - uden at man i forlængelse heraf stiller større krav.Der er med andre ord lagt op til en tidlig jul for landets privatskoler, der kan forvente en stor bunke betingelsesløse gavepenge under juletræet.

Med reformen får de ret til nye tilskud, uden at der følger nye pligter.

Det ville derimod være fornuftigt, hvis de ekstra ressourcer alene gik til de privatskoler, der rent faktisk er villige til at tage et større socialt ansvar og vil bidrage til at løfte opgaven med helhedsskoler.Med andre ord burde retten til ' nye penge' følge pligten til at opfylde ' nye krav'.

De utilsigtede konsekvenser vil være en massiv konkurrenceforvridning til fordel for de stadig stærkere privatskoler.Særlig i disse krisetider har vi brug for, at skatteborgernes penge i den offentlige sektor bliver prioriteret og anvendt, der hvor de bedst muligt kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og løfte det sociale ansvar.

Det nuværende udspil går derfor også stik imod den helt nødvendige indsats, som bl. a. Københavns Kommune har iværksat for at redde hovedstadens folkeskole.Det må være et krav til den nye reform, at skatteborgernes og fællesskabets ressourcer anvendes der, hvor de gør størst muligt gavn. Ret og pligt skal følges ad.Med reformen får de ret til nye tilskud, uden at der følger nye pligter.