Vi lytter : Også til rengøringsdamen

Nu gør vi det igen.

Vi skyder internt på hinanden på venstrefløjen. Vi bruger krudtet på kampe mellem forskellige positioner, fraktioner og visioner. Hvor mageligt og grinagtigt for blå blok, der hen over julen igen kunne godte sig over venstrefløjens evindelige fnidder-fnadder.

Det seneste selvhadske opgør på venstrefløjen har været udløst af Mattias Tesfayes exit fra SFs næstformandspost og de efterfølgende reaktioner. Man kan sige meget om mureren og SFeren Tesfaye, men der er uomgængeligt et stærkt behov for et klart politisk projekt på den danske venstrefløj.

Derfor virker det også helt omsonst og decideret klodset at skyde ham ned med ukvemsord som »Kansas-romantiker«, »intolerant« og »asocial«. De mange sossere, folkesocialister og enhedslistemedlemmer, som har set sig sure på Tesfaye, burde tænke sig om en ekstra gang.

Det politiske projekt med ' arbejderismen' var et modigt og nødvendigt tiltag, som ganske simpelt handlede om tre ting: at sikre arbejderne en politisk stemme, at skærpe den politiske interessevaretagelse og at vinde den almindelige lønmodtagers gunst tilbage til centrum-venstre.

Et projekt, der skulle genskabe forbindelsen til arbejderne.

Og faktisk også et projekt, der til forveksling ligner et initiativ fra 2006, hvor et par unge folketingskandidater fra S kørte en kampagne under overskriften »31 pct. af arbejderne tilbage til S«.

Ikke desto mindre er virkeligheden den, at de såkaldte »arbejderister« i første omgang fejlede. Projektet mislykkedes. Der var et projekt, som på den ene side gik galt fordi det kom til at flytte stemmer internt på venstrefløjen frem for mellem blokkene, og fordi det på det anden side kom til at følge reformkursen og sluge de udbudsøkonomiske kameler.

Særligt i den økonomiske politik kom projektet til at fremstå som en højredrejning og et knæfald for mainstream-modellerne. »Arbejderisterne« bærer ikke skylden alene, men halveringen af dagpengene, udhulingen af kontanthjælpen og det udbudsøkonomiske grundlag for trepartsforhandlingerne har kastet lange skygger. Det har ikke gavnet arbejderne. Den grundlæggende pointe er ikke desto mindre, at Tesfaye & Co. stiller de rigtige spørgsmål.

De har fået hul på diskussionen og taget de første skridt. Vi har derfor brug for en venstrefløj, der er villig til at indrømme egne fejl og bidrage til udviklingen af et helstøbt politisk projekt.

Vi har brug for at arbejderne høres i dansk politik.

Vi har brug stemmer som Tesfaye, Ceveas 20 faglige meningsdannere på blogosfæren udenfilter. dk og alle de andre derude som ved, at klassekampen ikke er et fortidslevn, at interessemodsætningerne lever i bedste velgående og at politik stadig handler om værdier.