Skolepolitik

Det bedste forsvar er et angreb.

Læren af dette ordsprog præger tydeligvis formændene for Dansk Friskoleforening og Danmarks Privatskoleforenings indlæg af 12.1., hvor de ' anklager' Cevea for at være politisk motiveret.

Vi kan sige helt åbent, at vi som politisk tænketank naturligvis har en politisk motivation: nemlig at skabe en større social omfordeling af de skattekroner, som bruges på privatskolerne. Vi bakker fuldt op om den danske friskoletradition, men finder det meget ærgerligt, at fri-og privatskolemiljøet nægter at deltage i debatten om prioriteringen af de økonomiske midler og erklærer intetsigende talkrig.

Vi ville foretrække at diskutere substans, mensvarer naturligvis gerne talkrigerne fra privatskolemiljøet. For det første anfører vi alene, at det nuværende tilskudssystem ud fra beregninger i Københavns Kommune muliggør, at privatskoler kan opnå større statslig støtte end de folkeskoler, der ligner dem mest.

For det andet er de bygningsspecifikke tilskud, som formændene efterspørger i regnestykket, ikke sammenlignelige.

Folkeskolerne får akkurat dækket deres bygningsudgifter, mens privatskolerne får et fast bygningstilskud på 1.906 kr. pr. elev. Dermed vil privatskoler med en høj husleje have en ekstra udgift og privatskoler med lavere udgifter have midler i overskud.

Når privatskoler i dag får så massiv statslig støtte, mener vi, at der er behov for en politisk debat om prioriteringen af de økonomiske ressourcer på skoleområdet.