En fælles folkeskole styrker

Det er sjovt, som formanden for Danmarks Privatskoleforening og landsformanden i Dansk Friskoleforening i deres indlæg her i avisen 16. januar fremhæver, at kvalitet ikke handler om penge.

Privatskolemiljøets harme er ellers blevet vakt, netop fordi de føler sig truet på økonomiske særinteresser.

Det har fået privatskolebosserne til at erklære ukonstruktiv talkrig. De bygningsspecifikke tilskud, som formændene efterspørger i vores beregninger, er udeladt i vores analyse, da de ikke er sammenlignelige. Folkeskolerne får akkurat dækket deres bygningsudgifter og får altså aldrig pengene i hænderne, hvorfor beløbet heller ikke regnes med i kommunens skolebudgetter. Privatskolerne får et fast bygningstilskud på 1906 kr. pr. elev. Privatskoler med en høj husleje må selv lægge penge oveni, mens privatskoler, der f. eks. har betalt deres bygninger ud, vil få tilskuddet udbetalt til fri afbenyttelse.

Det betyder, at tilskuddene både kan give plus og minus.

Tal for den samlede betydning eksisterer ikke.

Når formændene efterfølgende hævder, at friskoler er billigere for samfundet, så tager de ikke højde for de mere langsigtede konsekvenser.

Den samlede samfundsmæssige gevinst af at have en fælles folkeskole for alle, som giver god klassekammerateffekt, som skaber møder på tværs af sociale klasser og styrker sammenhængskraften, kan ikke gøres op i kroner og ører.

Det er ærgerligt, at formændene for privatskole-og friskoleforeningen blankt afviser at være med til at diskutere prioriteringen af de massive statslige midler som postes i privatskolerne. Det giver ingen mening at grave grøfter mellem privat-og folkeskoler. Vi støtter op om friskoletraditionen og anerkender fuldt ud forældres ret til frit at foretage skolevalg.

Men det giver heller ikke mening at nægte diskussionen om, hvorledes vi som samfund bedst muligt kan løse udfordringerne med de mest ressourcekrævende elever.

Den fælles målsætning må være, at vi skal sikre et stærkt skoletilbud, som løfter alle elever og ikke opdeler fremtidens generationer i A-og B-hold.