Omfordeling for fællesskabet

I stedet for at indgå konstruktivt i en diskussion vælger formændene fra fri-og privatskoleforeningerne 17. januar talkrig frem for substans i deres angreb på en ny Cevea-analyse.

I analysen sammenligner vi indtægterne, fordi udgiftssiden på en lang række punkter ikke er sammenlignelig, hvorfor det rent metodisk ikke er meningsfuldt at medtage.

Analysen viser, at tilskudssystemet muliggør, at privatskoler modtager et offentligt tilskud på niveau med, eller højere end, de folkeskoler, der ligner dem mest.Friskolerne bidrager positivt til samfundet med alternativ pædagogik og uddannelsesmæssig innovation - og vi anerkender fuldt ud forældres ret til frit skolevalg.

Men analyser fra AKF og Københavns Kommune viser, at der er store forskelle på, hvor ressourcekrævende en elevskare privatskolerne har. De kan ikke skæres over en kam, og mange tager allerede et stort socialt ansvar.Men andre gør ikke. Og det nuværende omfordelingssystem svarer til blot 5 pct. ( 220 millioner kroner) af det offentlige driftstilskud til privatskolerne, hvilket må siges at være et meget beskedent beløb.

Derfor må vi se på mulighederne for at indføre et landsdækkende socialt taxametersystem for privatskolerne. Det vil øge incitamentet for privatskolerne til at løfte en større del af det sociale ansvar og dermed mindske tendenserne til enklaveskoler.