God som tjener dårlig som herre

Den politiske tristesse hersker i Danmark.

Flere og flere medborgere føler sig afkoblet fra et politisk system på Slotsholmen, der synes styret af de globale markeders nødvendigheder og af et egenrådigt over-teknokratisk embedsværk. Det er denne anonyme magt, som i dag sætter dagsordenen i Danmark.

Det er denne anonyme kraft, som bestemmer, at Danmark partout skal satse på øget udbud af arbejdskraft, skal have lavere selskabsskat, at arbejdsløsheden ikke må blive for lav, at vi skal have lavere løn, acceptere større uligheder, en mindre offentlig sektor og generelt vænne os til større usikkerhed i fremtiden.

SAMTIDIG ER DET en orden, der beskriver demokrati, borgerinddragelse og folkestyre som et levn fra fortiden. Og som udråber dem til forhindringer for at foretage disse påståede ' nødvendige' og ' rigtige valg', som kan lede os ud af krisen. Derfor peges der på løsninger, som handler om mere marked, mere teknokrati og mindre demokrati.

Vores embedsmænd og politikere bliver derfor reduceret til formidlere og forvaltere af en stadigt stærkere markedstænkning, som indtil videre har savnet modsvar. DEN FRANSKE PRÆSIDENT Francois Hollande beskriver præcis denne udfordring: »I dag må vi også lykkes med et generobringsprojekt: Vi skal have gjort demokratiet stærkere end markederne, så politikken igen kan få kontrol over økonomien, så vi bedre kan styre globaliseringen.

Den moderne venstrefløj skal åbne nye veje«. En samlende overskrift for den ny vej for venstrefløjen kunne være realiseringen af ' DeltagerDanmark'. Det er samtidig overskriften på en ny bog, der udkom på Informations forlag for snart 14 dage siden.

Pointen her er, at de demokratiske svar er langt mere holdbare, visionære og gavnlige for den brede befolkning end den fortsatte magtforskydning til embedsmænd og markedsfundamentalister. En simpel udlægning kunne være, at markedet fungerer godt som tjener, men dårligt som herre. Ligesom man kunne tilføje at Finansministeriets embedsmænd er fantastisk gode tjenere, men ekstremt farlige som herrer!

VI HAR MED ANDRE ORD brug for at generobre magten og sikre den folkelige medbestemmelse, som altid har været kernen i Danmarks succes. Da vi havde den store kornkrise i 1870erne skabte vi andelsbevægelsen. Da arbejdsmarkedet var kaosramt i 1890erne grundlagde vi den danske model. Vores stærkeste løsninger har altid været drevet af demokratiske alliancer.

Danmark har brug for en jordnær venstrefløj, der genskaber forbindelse til folket. Det er en vision, der bygger på Grundtvigs forestilling om ' folkeligt skal alt nu være' og om arbejderbevægelsens evige kamp om at sikre frihed til det arbejdende folk.

Det er visionen om et ' DeltagerDanmark'.