Tabertruslen mod DF

Jens Jonatan Steen: Det er for mig at se en politisk strategi, der er udført af en moraliserende elite, som ikke har forstået, at deres tomme trusler om at forlade landet aldrig vil omvende den femtedel af befolkningen, som har søgt mod DF.

Det ville være nemt, hvis politik bare var en elitesport. Et spørgsmål om at have patenteret den endegyldige objektive sandhed eller om leve en tilværelse hævet over alle andre mennesker i de moralske cumulus-skyer. Men heldigvis er politik nærmere en folkesport, der handler om divergerende holdninger, gensidige konflikter og politiske argumenter. Sådan er politik heldigvis i et sundt demokrati.

Og derfor er også dybt enerverende og beklageligt, når ellers gode venner, velmenende moralister og kosmopolitiske typer på venstrefløjen bliver ved at sætte moralen i det politiske sted.

Denne sommer har nemlig igen-igen båret præg af et par gennem-spinnede nationalromantiske udmeldinger, som har været det rene guf for DF-sympatisørerne. Og ja, det er til tider næsten for nemt for den danske højrefløj. Drejebogen skriver sig selv. Få Inger Støjberg til at sige noget ubehageligt grimt om Islamisk Trossamfund og troende muslimer: ’de politiske korrekte’ går i selvsving i moralsk bedrevidende. Eller sæt et par sommerkulrede MF’ere til at vurdere de faldende turisme tal for Danmarks og få samme svar: ”Når vi opsummerer, hvad Dansk Folkeparti har været medvirkende til, så har det været ødelæggende for det danske omdømme”. Den moralske forargelse hos den bedrevidende venstrefløj er sikker som ammen i kirken.

Jeg er helt med på at man skal svare igen og tage debatten, men ikke på ’at vide bedre’ og føle sig moralsk hævet. Det må aldrig betyde at man som hovedløse høns skal forfølge DF’s politik – heller selvom den står til 20 pct i målingerne - men det må tilsvarende heller ikke betyde at man ignorere at bedre moral aldrig har virket som redskab mod DF. Det er for dumt og for pinligt at fremlægge grænsebomme, som forklaring på faldende turisme, ligesom det er for dumt at lade Inger Støjberg sætte dagsordenen med en kynisk gennemført mediestorm.

Det er ganske enkelt for nemt. Og helt sørgeligt bliver det, når man støder på den kosmopolitiske standardreaktion, som jeg desværre kender alt for godt blandt politiske frænder: ’Jamen, så kan jeg da også rejse min vej’. Altså hvis DF får indflydelse, så pakker jeg sydfrugter og forlader landet med den svage moral. Netop heri bekræfter man ’dem og os’-retorikken, netop her viser man at de politiske argumenter er sluppet op og endelig så erkender man netop en grundlæggende DF-præmis om at mange i den danske elite og særligt på venstrefløjen ikke holder om eller bakke op om de grundlæggende værdier, som Danmark bygger på.

Det er for mig at se en politisk strategi, der er udført en moraliserende elite, som ikke har forstået at deres tomme trusler om at forlade landet aldrig vil omvende den femtedel af befolkningen, som har søgt mod DF. En taberretorik, der ene og alene bidrager til at hælde vand på DF’s mølle.

Forfatter: Jens Jonatan Steen

Læs indlægget på Berlingske her.