Venstrefløjen befinder sig i en identitetskrise af dimensioner. Og derfor er det også rendyrket sludder at udpege det danske socialdemokrati, som værende det egentlige problem. Krisen gælder hele det politiske centrum-venstre herhjemme og alle demokratisk socialistiske bevægelser i Europa.

Ideologi er i de senere år blevet tabuiseret og gjort til et fy-ord. Med forestillingen om ’den tredje vej’ og politik ’hinsides højre og venstre’, så har centrum-venstre gået forrest når det handlede om af-ideologisering og afpolitisering. Man har handlet ikke fordi det var politisk og ideologisk meningsfyldt, men fordi det var økonomisk nødvendigt. Man kan ane mantraet fra den gamle kinesiske leder Deng Xiaoping, som sagde »Det er ligegyldigt hvilken farve katten har, så længe den fanger mus.«

Centrum-venstre har således været særligt hårdt ramt, fordi man bevidst lagde afstand til de grundlæggende værdier og etablerede en form for afsky overfor ideologi. En lektie som venstrefløjen oplagt kunne trække på er historien om ’fiaskoen Ny Alliance’, der blev til ’kæmpesuccessen Liberal Alliance’. Den store forskel mellem de to partier var netop den grundlæggende ideologi og de stærke værdier. Ergo lever ideologierne altså i bedste velgående.

Derfor er det også på høje tide at centrum-venstre og Socialdemokraterne får støvet deres ideologisk kompas af. Den nye bog ’Socialdemokratiske tænkere’ kunne således næppe have været præsenteret på et bedre tidspunkt.

Bogens mange afgørende pointer lader sig langt fra opsummere i et enkelt Indspark, men ved at tage fat i den stærkt oversete og forsømte Eduard Bernstein, så rammer man meget godt essensen af den demokratiske socialisme. Bernsteins biddrag tog fart fra 1880’erne og hans arbejde kan kort opsummeres i tre pointer:

1) Revisionisme

Den socialdemokratiske revisionisme betyder, at der ikke er noget utopisk endemål. Tværtimod så er og var omdrejningspunktet gradvise og jordnære forandringer for en mere retfærdig hverdag.

2) Politikken har forrang

En højest aktuel pointe, som betyder at de politiske argumenter altid går først. Et samfund er således ikke styret af nødvendighed, moralisme eller økonomi, men derimod at politiske prioriteter. Alting er baseret på konkrete politiske valg - det politiske går først.

3) Fortsat demokratisering

Demokrati er for Bernstein ikke blot et redskab til at opnå socialisme, men derimod et mål i sig selv. Potentialet i demokratisering var at nedbryde klasseskel og sikre borgerne reel medbestemmelse og direkte deltagelse.

De tre hovedpointer vil oversat til moderne politik anno 2014 kunne give centrum-venstre et stærkt ideologisk kompas og sætte dem i stand til at skabe den stærkt efterspurgte røde tråd. I sagen om salget af DONG ville revisionismen havde betydet, at man i længere tid ville have været villig til at afprøve andre løsninger end Goldman Sachs, den politiske forrang vil betyde at børsnotering og profitjagten var blevet begrænset og demokratiseringen ville have betydet at danskernes medejerskab af DONG var blevet sat i højsæde.

De store tænkere fra både vores fortid og vores samtid leverer således masser af skyts til den politiske hverdag. Derfor: Ja tak til en gennemgribende re-ideologisering!

Læs indlægget på Berlingske her
 
Forfatter: Jens Jonatan Steen.