Kære politikere – kom nu ud af tidsmaskinen

Vi skal tilbage til 80’erne og de fantastiske fremtidsfilm ”Back to the Future” 1-3 med Michael J. Fox i hovedrollen for at forstå, hvorfor Jacob Jensen fra Venstre har indkaldt økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard i samråd om gevinsten ved at tage et job i 2022.

 Morten Østergaard skal stå skoleret og gøre rede for sit syn på, at godt over 200.000 personer vil have ringe gevinst ved arbejde efter indfasning af skatte- og kontanthjælpsreformer – otte år ude i fremtiden. Og det mener de involverede parter altså, at man både kan forudsige og forklare. Det virker som rent absurd-teater. En slags genfortolkning af Samuel Beckets teater-stykke ”Mens vi venter på Godot” oversat til Christiansborg-politik.

Jeg tror desværre, at det er denne form for absurde forestillinger, der får borgerne til at rynke på brynene og spørge sig selv, hvorfor det overhovedet er vigtigt at stemme, og hvad deres politikere egentligt render rundt og foretager sig. Det virker som om, at ambitionen mere er at genere hinanden, end den er at skabe et bedre samfund? Hvem kan forudse, hvad der skal til for, at det kan betale sig at arbejde otte år ude i fremtiden; mon ikke at vores liv, vores økonomiske behov og vores job-interesser vil have ændret og udviklet sig?

Det er lidt betænkeligt, at vi skal bruge så mange kræfter på abstrakte diskussioner om en virkelighed, som sandsynligvis aldrig kommer, så nøjagtigt som modellerne forudser. Det er godt at være forberedt, men det er dumt at forberede sig til noget, som vi alligevel ikke ved. Det samme gør sig gældende med de mange 2020- og 2025-planer, eller hvad de nu hedder. Planer der styrer vores økonomi ud fra en række forudsætninger, som konstant forskydes. Og bare for at gøre det endnu værre, så kunne man kigge på den nuværende diskussion om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde eller ej. En diskussion der forlængst har fået de liberalistiske myte-magere ud af buskadset.

Læs blogindlægget på Berlingske her

Forfatter: Jens Jonatan Steen