Teknokraternes Roskilde Festival

Hvis du tager en bar mark i provinsen, 100.000 feststemte mennesker og 150 bands, så får du Danmarks suverænt største festival. Årets største fest er uden tvivl Roskilde Festival, hvor tusinder af mennesker mødes på kryds af alder, uddannelse og profession for at hylde musikken og få afløb fra den grå hverdag.

Men hvis du samler 5.000 politiske nørder til festival på Bornholm, hvad får du så? Man kunne håbe, at man fik en langsigtet, visionær og folkeliginddragende politisk debat. Men efter tre dage på Bornholm er jeg stadig i tvivl.

Intentionerne og motivationen bag Folkemødet 2011 fejler ikke noget. Det er på alle måder en god og tiltrængt idé at sætte landets politikere sammen på en ø og bede dem tænke nogle langsigtede og mere ideologiske tanker. Vi har netop brug for at udvide den politiske diskussion og skabe rum, hvor spin og meningsmålinger ikke dikterer dagsordenen. Derfor er Folkemødet faktisk en god idé.

MEN PARADOKSALT NOK ER »Folkemødet« også et godt billede på noget af det, der for alvor er galt i det danske politiske system.

Der er netop ikke tale om et folke-møde. Titlen er i sig selv lidt pervers, når man tænker på, at det for det meste er én stor networking-komsammen for journalister, politikere og en sværm af lobbyfolk.

De eneste repræsentanter for folket ved Folketmødet har været de mennesker, der gjorde rent på hotellerne, lavede maden og slog de telte op, som den politiske elite brugte til deres debatter. Vi kan tragikomisk konstatere, at der ingen folkelighed er over Folkemødet.

Det er den uddannede politiske elite, der mødes med hinanden, diskuterer med hinanden og bliver enige om, hvor dygtige og vigtige de selv er. En slags absurdteater for den uddannede politiske overklasse. På den måde illustrerer folkemødet den politiske virkelighed herhjemme, hvor 54 procent af folketingsmedlemmerne har en lang videregående uddannelse, mens kun 7 procent af vælgerne har tilsvarende. Det skaber et system, hvor 68 procent af danskerne føler, at politikerne på Christiansborg ikke kender til almindelige menneskers hverdag og problemer.

FOLKEMØDET BEKRÆFTER DEN SKÆVVRIDNING af demokratiet som DJØFiseringen har medbragt. Vi har brug for at gøre op med det danske demokrati og forhindre en erosion af tanken om det danske folkestyre, hvor man rent faktisk ikke bare ønsker at diskutere med en indforstået elite, men ærligt og oprigtigt forsøger at udvide demokratiets rammer og inddrage borgere hyppigere end folketingsvalg hvert fjerde år Den mest præcise beskrivelse af Folkemødet 2011 kom således fra det folkekære komikerpar Rytteriet, som præcist beskrev den politiske festival, som en lejlighed for politikere og journalister til at drikke sig fulde sammen. Vi kan kun håbe, at folket bliver inviteret næste år?