Frihedskampen rykker til venstre

Meget tyder på, at den moderne frihedskamp varetages af venstrefløjen. De traditionelle borgerlige frihedsrettigheder er sat under massivt pres fra den siddende regering. De sidste ti år har VK-regeringen knægtet selv de mest basale rettigheder. Anti-terrorlovgivningen har skabt øget overvågning, 24-års reglen har forhindret ægteskab over grænserne, tuneserloven indskrænker bevægelsesfriheden, lømmelpakken begrænser forsamlingsfriheden og senest har »Rønn-sagen« vist, hvordan danskfødte palæstinensere fratages retten til statsborgerskab. Alt sammen eksempler på hvordan de borgerlige politikere i stigende grad er blevet fans af øget frihedsberøvelse.

Og alt sammen eksempler som især Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen har slået hårdt og præcist ned på. Den borgerlige anstændighed hører efterhånden en svunden tid til.

DE GENTAGNE OVERGREB på friheden står ikke alene. Også lovgivnings-og regelbyrden er blevet massivt forøget under den siddende regering. Hvis vi alene kigger på straffelovgivningen over de sidste tre årtier, så blev den strammet 13 gange i 80erne, 22 gange i 90erne og 43 gange i 00erne. Der kommer altså mere og ikke mindre lovgivning fra den borgerlige fløj. Og meget tyder på, at disse eksempler ikke blot er undtagelser, der bekræfter reglen.

Danskerne er trætte af politikernes utallige indgreb. Det betyder, at detailstyring af undervisning og jobsøgning eller forbud mod hunderacer og legetøj i ' happy-meals' skaber modløshed. En undersøgelse, som analyseinstituttet Interresearch har lavet for Cevea viser således, at 69,3 pct. af danskerne mener, at ' der er for mange regler og love, der bestemmer hvordan de skal leve', mens 66,3 mener at ' det ville gavne den offentlige sektor, hvis der var færre regler og love'.

UNDERSØGELSEN BEKRÆFTER GENERELT, at politikere bør være varsomme med øget lovgivning, men samtidig bekræfter den også, at det særligt er venstrefløjen, der siger fra overfor øget lovgivning. Det er således 90,9 pct. af Enhedslistens og 90,3 pct. af SFs vælgere, der vender tommelfingeren nedad overfor øget lovgivning.

Mens det hos de borgerlige vælgere er under 60 pct. der er kritiske overfor lovgivningen. Venstrefløjen står med en oplagt mulighed for at overtage frihedskampen. Men det kræver at man udvider kampen til at gælde - ikke bare minoriteterne - men også det brede fællesskab. Derudover kræver det, at man anerkender at forbud aldrig udgør hele løsningen, at der findes grænser for den politiske indblanding og endelig at kampen for at sikre den enkeltes frihed til at realisere sit menneskelige potentiale aldrig stopper.

Frihedskampen er tilbage!.