Danskerne smider 83 MF’ere på porten!

Mens danskerne langsomt begynder at afgive deres stemmer, stemmetallene begynder at tikke ind og mens politikerne holder vejret i spænding, så viser en ny undersøgelse fra Cevea, at danskerne ønsker massiv udskiftning af politikerne ved dagens valg.

I en undersøgelse som Analyseinstituttet Interresearch har lavet for Tænketanken Cevea, mener næsten halvdelen (46 pct.) af den danske befolkning, at folketingspolitikerne skal udskiftes efter tre valgperioder, eller hvad der svarer til en periode på maksimum 12 år. Altså større rotation og mere udskiftning frem for flere levebrødspolitikere.

Dette krav fra danskerne ville - hvis det blev gennemført - betyde, at 83 MF’ere eller hele 46 procent af det samlede antal folketingsmedlemmer ville blive smidt på porten efter folketingsvalget. En masse af de nuværende folketingsmedlemmer ville altså skulle møde op på jobformidlingen i de næste dage.

De kender ikke den almindelige hverdag
Tidligere undersøgelser fra Cevea bekræfter billedet af, at danskerne ønsker udvidet demokratisk repræsentation. Danskerne ønsker, at deres politikere i højere grad har føling med det omgivende samfund og repræsenterer de brede befolkningsgrupper. Resultatet af den tidligere undersøgelse var, at 67,8 pct. af danskerne mener, at “folketingsmedlemmerne ikke kender nok til almindelige menneskers hverdag”.

Befolkningen ønsker dermed politikere med jord under neglene. Opgaven er dermed at gøre hvad vi kan, for at undgå, at det danske folkestyre bliver til et elitedemokrati eller meritokrati, hvor kun de uddannede, de verdensfjerne og de teoretisk skolede sidder på magten.

Opråbet fra danskerne skal dog ikke umiddelbart opfattes som et anslag mod de politiske fyrtårne, der - som eksempelvis Svend Auken, Bertel Haarder og Niels Helveg Petersen - ved deres aktive virke har styrket den demokratiske debat i flere årtier. Jeg vil således nærmere opfatte opråbet som en kritik af tendensen til, at stadig flere politikere murer sig inde som levebrødpolitikere på Christiansborg.

Enhedslisten som potentielt forbillede
Enhedslistens rotationsmodel kunne være en mulighed for at sikre bredere repræsentation og større berøring med det omgivende samfund. Hvis man kigger på resultaterne af deres nuværende ordning, så medvirker den til, at Ø sætter politikken over den enkelte MF’er, at ingen bliver levebrødspolitikere og at nye talenter lettere kommer til orde. Det er den positive side, mens den den negative side er, at de store politiske kapaciteter enten helt må forlade politik eller acceptere en periode på bænken.

Selvom det på ingen måde er en løsning at gennemtvinge en Enhedslistemodel for alle partier, så er det bestemt værd at overveje, hvordan man kan forbedre det repræsentative demokrati og udvide forbindelsen til det omgivende samfund. Vi skal styrke politikernes og partiernes incitamenter til at skifte kandidater ud og ikke bare holde fast i dem man kender - selvom det måske er nemmest.

Styrk det repræsentative demokrati!
Nogle af mulighederne - som alternativ til en rotationsordning eller max-tid på borgen - kunne være udvidede eller måske endda obligatoriske orlovsperioder for Folketingsmedlemmer. Det kunne også være, at man automatisk sendte MF’ere, der bliver ministre, på orlov fra Folketinget, for at give plads til mere aktive Folketingsmedlemmer. Eller man kunne indføre faste 4-års valgperioder, der sikrer, at ikke kun studerende og folk med fleksible arbejdstider har mulighed for og overskud til, at smide alt hvad de har i hænderne og kører en måneder lang valgkamp. Grundlæggende er der altså brug for nye tiltag, der kan sikre et mere dynamisk demokrati.

Vi har brug for at bryde vanetænkningen og skabe et mere tidssvarende og vedkommende repræsentativt demokrati, som kan holde mange år ud i fremtiden. Og selvom der sikkert er nemmere og mere trygt, at gøre som vi altid har gjort, så gør den voksende politikerlede og den stigende ensretning af moderne politikere det helt nødvendigt at gå nye veje…

Det repræsentative demokrati har brug for fornyelse!

Link