Hvad med en gang S-værdikamp?

De nuværende meningsmålinger for Socialdemokraterne må fremkalde våde pletter under armene og bekymrede panderynker hos partiets ledende politikere og rådgivere.

Det er svært at spore lyset for enden af tunnelen.De 18,5 procent, som Socialdemokraterne for nylig stod til i en Gallup-måling, er langt fra de normale håb og forventninger.

For ikke mere fem-seks år siden havde en gruppe af unge socialdemokrater ellers sat sig et mål der hed 40 procent.Sandsynligt - næppe, naivt - sandsynligvis, fjollet - måske, men selvom det nok aldrig kommer til at ske, så repræsenterer det et ambitiøst mål.De unge socialdemokrater er sikkert skuffede i dag.

Deres mål var milevidt fra de nuværende resultater og den nuværende politiske linje.S-strategien har således været at give den økonomiske krise skylden og konstant fokusere på fortællingen om, at den nuværende regering har overtaget et »håndværkertilbud«.

Regeringen står altså med en forsømt og nedslidt ejendom, som man kun kan reparere lidt på og friske lidt op. Der er meget lidt fokus på, hvad man skal bygge op - mere på, hvad man skal rive ned.

DER MANGLER SÅLEDES FORTSAT en egentlig socialdemokratisk værdikamp. Det nuværende bud har været en genopfindelse af ' ret og pligt', hvilket også rummer et stort potentiale. Den nuværende værdikamp har således sat fokus på dovne studerende, der ikke vil arbejde i Netto, og kontanthjælpsmodtagere, der bare kræver løs. Derfor har den nye værdikamp også været et ekko af den forrige regering.Vi tør fortsat ikke stille krav til de grådige banker, til den rigeste en procent af danskerne eller til den velstillede middelklasse.Kun socialministerens forslag om, at de rigeste pensionister ikke nødvendigvis skal modtage fuld folkepension eller have stillet praktisk hjemmehjælp til rådighed, har for alvor ramt den rette forståelse af ret og pligt.

DET BETYDER MED ANDRE ORD, at ret og pligt i overvejende grad har været vendt på hovedet. Socialdemokraterne har langt hen af vejen misforstået deres eget slogan. Det har ikke været de bredeste skuldre, der har båret det tungeste læs. Fronten i en ny socialdemokratisk værdipolitik burde derfor være at stille krav til bankerne i form af f. eks. en finansskat.

Det ville være at gennemføre en millionærskat, det ville være at ophæve boligskattestoppet, det ville være at lette skat på arbejde i bunden af indtægtsskalaen, det ville være at investere massivt i jobskabelse, skabe et langt mere inkluderende arbejdsmarked, og give de offentlige ansatte frihed til at gøre deres job.Vi skal altså have fokus på det, der skal bygges op i den socialdemokratiske værdikamp.Den socialdemokratiske reformisme har altid handlet om at skabe og forandre til det bedre.