Kampen om ideerne.

Tænketanken Cevea er blevet stiftet for at bryde den idépolitiske tavshed og skabe en ny offensiv for centrumvenstres politiske visioner. Udgangspunktet for det nye initiativ er dels det umiddelbare fravær af politisk innovation og nytænkning hos de etablerede partier på Christiansborg og dels det manglende modsvar til den ideologiske offensiv fra de liberale fyrtårne.

At mennesker har bekæmpet hinanden på tanker og ideer er på ingen måde noget nyt eller noget særligt for den tid, vi lever i. På amerikansk grund har netop kampen om ideerne udgjort en meget reel og intens idépolitisk slagsmark, hvor de politiske fløje er blevet trukket skarpt op. Siden Republikanernes smertelige nederlag ved præsidentvalget i 1964, besluttede man sig for, at det aldrig måtte gentage sig. Derfor mobiliserede de republikanske fritænkere og opbyggede en idépolitisk infrastruktur. Nye ideologiske tænketanke, radiostationer og uafhængige netværk har anvendt deres ideer offensivt og langsomt gjort dem til en del af den amerikanske hverdag. Med amerikansk forbillede har de danske liberalister intelligent ført kampen videre på dansk grund, som redaktøren for det ideologiske tidsskrift Libertas, beskriver det meget præcist: »Kun ved at vinde kampen om ideerne, kunne man vinde kampen om den politiske dagsorden og samfundets indretning«.

Centrumvenstre partierne har opbygget et stærkt samarbejde på tværs af tidligere politiske konflikter, der giver anledning til ny optimisme, men de mangler fortsat støtte til at formulere de nyskabende ideer. Den hidtige opskrift på succes er kortsigtet, bygger på konkrete resultater, dag-til-dag-politik, meningsmålingsdemokrati og strategiske kompromisser. Det er i høj grad mediernes evige jagt på de nye konflikthistorier, der har presset partierne til at nedlægge forbud mod enhver afvigelse fra partilinjen og principprogrammet. Der mangler derfor en indpisker og inspirator, der kan udfylde det idépolitiske tomrum og sætte en ny centrumvenstre dagsorden. Det politiske system har brug for en ekstern med- og modspiller, der kan kaste lys på de blinde pletter og formulere innovative politiske løsninger.

Det moderne centrumvenstre står samtidig med en gigantisk udfordring i højrefløjens ideologiske fyrtårne, der har ressourcerne, personerne og ideerne til at sætte sig på den politiske dagorden. De borgerlige fyrtårne baner vejen for nye generationer af liberale tænkere som vokser op med institutioner som Libertas, 180grader og Cepos. De skaber stærke netværk af skribenter, forfattere og kommentatorer, som langsomt skubber den politiske dagsorden i en mere liberalistisk retning - de bidrager til at flytte mulighedsbetingelser for den politiske diskussion i Danmark.

Hos en ideologisk tænketank som Cepos hviler det grundlæggende verdenssyn på en frimarkedstænkning, hvor skattelettelser udgør svaret på alle samfundets udfordringer. De opdrager og uddanner kommende generationer i et liberalistisk verdenssyn og sikrer sig dermed fremtidens frontkæmpere i deres ideologiske opgør med centrumvenstrefløjens ideer.

Deres metoder er rigtige, men deres ideer er forkerte. Derfor har centrumvenstre brug for at kommer på banen med deres bud på en idépolitisk infrastruktur bestående af tænketanke, tisskrifter, hjemmesider og uformelle kaffeklubber. Der er brug for et kraftfuldt modsvar som Cevea, der kan blande sig i den offentlige debat, udarbejde gennemgribende analyser, udgive provokerende debatbøger, uddanne fremtidens meningsdannere og varetage centrumvenstrefløjens langsigtede idépolitiske interesser.

Hvis man opgiver kampen om ideerne og visionerne, opgiver man samtidig magten til at bestemme hvordan Danmark skal se ud om 50 år.

Derfor er kampen på den idépolitiske slagmark hverken teoretisk eller hypotetisk - den er fuldstændig reel. Hvis det forbliver de liberalisterne der sætter den idépolitiske dagsorden, så vil skattestop, frit valg og øgede privatiseringer kun være begyndelsen på en gennemgribende forandring af det samfund vi kender i dag.

De indflydelsesrige liberale institutioner som Cepos opfatter individet som en selvstændig enhed løsrevet fra samfundet - ikke en del af fællesskabet. På den måde bliver fællesskabet fejlagtigt opfattet som en hindring for individets frie udfoldelse. Opgøret står derfor mellem to vidt forskellige verdensforståelser. På den ene side står frimarkedstænkningen, hvor øget ulighed og indskrænkning af velfærdsstaten vil føre til øget vækst og personlig frihed. På den anden side står det progressive alternativ, som vil skabe reelle og lige muligheder for alle igennem åbne, frisættende og forpligtende fællesskaber. Vi tror på fællesskabets positive værdi for det enkelte indvid og samfundet som helhed. Det handler om fællesskabet, der samler danskerne foran X-factor hver fredag, fællesskabet der giver den nedslidte sygeplejerske mulighed for genoptræning, efteruddannelse og mod på et nyt arbejdsliv og endelig fællesskabet, der giver børneforældre mulighed for at sende deres små poder til fodboldkamp under den frivillige træners kyndige ansvar. Vi har derfor brug flere og ikke færre fællesskaber.

Cevea repræsenterer en fordomsfri og optimistisk fremtidsvision, hvor den klassiske modsætning mellem stat og marked ikke længere er den centrale.

Med stiftelsen af Cevea blæser en lang række politiske veteraner, idealistiske løjtnanter og progressive fodsoldater til modangreb på de borgerlige vanetænkere og det politiske konsusvælde.

Cevea er langt fra det første forsøg på at skabe en politisk tænketank til venstre for midten, tidligere initiativer er druknet i manglen på risikovilligkapital, manglende kultur for idépolitik, manglende organisatoriske strukturer og intern splittelse som det evige problem for den velmenende venstrefløj. Det er derfor også med ydmyghed, at Cevea går i luften - det bliver en Davids kamp mod Goliat at bekæmpe den stærke idépolitiske infrastruktur fra det borgerlige Danmark. Den har 30 års forspring, den sidder på pengene, den har opbygget institutionerne, og den har regeringsmagten.

Cevea repræsenterer ikke en færdig politisk pakke, hvor alle svarene er givet på forhånd. Det grundlæggende formål med Cevea vil med nye idéer og langsigtede visioner bidrage aktivt til en idékamp, som vil inspirere og motivere almindelige danskere, politiske partier og øvrige samfundsinstitutioner til at genfinde den glemte idealisme. Vi vil sætte turbo på den politiske idévirksomhed og indfange de nye talenter, der kan bidrage til en ny fremsynet dagsorden.

Det moderne centrumvenstre har brug for at de progressive erhvervsledere, engagerede journalister og pligtopfyldende embedsmænd, som vil tage et ansvar og vise deres ansigt i kampen om idéerne. Cevea vil være den fælles platform, der kan mobilisere og samle centrumvenstres progressive i kampen mod de borgerlige dogmatikere.

Cevea er første skridt på vejen til at etablere en idépolitisk infrastruktur på den danske centrumvenstrefløj. Vi vil sætte rammerne for en ny politisk dagsorden, skabe betingelser for at flere kan bidrage til de idépolitiske diskussioner og uddanne fremtidens generation af meningsdannere.

Kampen om ideerne kan ikke afgøres med et enkelt våben - vinderne vil være den der er i stand til at spille på den bredeste vifte af forskellige redskaber lige fra politisk musik, flammende lyrik og kontroversielle debatindlæg. Derfor vil Cevea også udgøre en inkluderende mangfoldighed af spændende mennesker med alternative tænkemåder og kreative ideer. Den idépolitiske infrastruktur som bliver søsat med Cevea skal derfor ikke betragtes strengt uniformt eller konformt - vi vil udgøre en "CO2-fri motorvej" af muligheder, hvor alle får mulighed for at køre med hver deres initiativer. Der vil være plads til den unge idealist i Boblen, den klassiske politiker i Volvoen, den garvede tillidsmand i toyataen og den progressive forretningsmand i audien.

Den enkelte vælger sit eget køretøj og sin egen hastighed, men det fælles er vejen og retningen mod et fornyet og styrket centrumvenstre. Vi har brug for alle kræfter i kampen for det progressive alternativ?