Tak for velkomsten, men indstil skydningen.

lykønskninger luner altid. Derfor er vi i Cevea også utroligt glade for at blive budt velkommen af velopdragne borgerlige som Ellen Trane Nørby og Kristian Andersen, der her i spalterne 4/10 tog pænt imod os.

Velkomster og den pæne borgerlige facade krakelerer dog hurtigt og bliver til to glubske venstreløver, der kaster sig ud i den sædvanlige partipolitiske automatbeskydning og sværter den samlede danske venstrefløj for at svigte netop de fællesskaber, som Cevea kæmper for.

Svadaen er rettet mod alt lige fra folkeskole, uddannelser, forskning, sundhed, integration, udlændingepolitik, retspolitik, infrastruktur - og endelig personligt mod Svend Auken(?).

Man fristes til at spørge, om ikke også Aksel Larsen, Louis Pio, Bodil Koch og Grundtvig har svigtet fællesskabet? Og hvad har det i øvrigt med Cevea at gøre?


Idépolitik

Partipolitik handler ud fra den borgerlige svada at dømme udelukkende om at pege fingre, mens idépolitik for os handler om idealisme og nytænkning. I Cevea mener vi ganske enkelt, at dansk politik bliver både kedelig og overflødig, hvis folk som Ellen Trane Nørby og Kristian Andersen får lov til at sætte dagsordenen.

Men heldigvis skal de to ikke tages som udtryk for den generelle politikerstand, hvor der til højre og venstre findes mange tænkende politikere.

På den idépolitiske bane handler det om at tænke ud fra et bestemt værdipolitisk grundlag. Vi kæmper således for at styrke fællesskaber i samfundet - ikke pege fingre og ikke holde fast i gamle dogmer. I den forbindelse ser vi desværre, at alt for mange grundlæggende fællesskaber bliver undermineret og mister opbakning.


Svigtet fællesskab

Uddannelse er et eksempel på et svigtet fællesskab. Siden den borgerlige regering kom til i 2001, er andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ifølge en undersøgelse fra AE Rådet faldet med 13 pct. Alt i alt er det hver femte unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, mens det i 2001 kun var godt hver sjette. Samtidigt svigter fællesskabet med at få givet nydanskere samme mulighed som deres jævnaldrende kammerater. På nuværende tidspunkt er det derfor kun 28 pct. af elever med indvandrerbaggrund, der gennemførte erhvervsskoleuddannelsen i 2005, mens den samlede gennemførelsesandel lå på 51,8 pct. Her har afskaffelsen af skolepraktikken og indførelse af lærerfri timer været en oplagt del af forklaringen.


Problemerne skal løses

Vi mener, at det går den forkerte vej på uddannelsesområdet og ønsker derfor, at fællesskabet skal tage et større ansvar for at sikre alle danskere uanset opvækst og etnisk herkomst en god uddannelse.

Det er ikke spændende - og slet ikke for regeringen - at diskutere skyld. Lad os hellere diskutere, hvordan vi løser problemerne og ud fra hvilke værdier, vi løser dem.

Det vil klæde Ellen Trane Nørby og hendes ligesindede at indstille den partipolitiske automatbeskydning og i stedet være med til at tænke i nogle nye løsninger.

Vil man styrke de givende fællesskaber, er man velkommen i Cevea, men en kornblå partibog borger vist ikke for fællesskab og fritænkning.