Demokrati

Alle debatindlæg i denne kategori
17. October 2013

Politisk nødhjælp til kommunalpolitikerne

Der bliver færre af dem, de får mere at lave og de får for lidt i løn. Landets selvstyre er under pres fra Slotsholmen og kommunalpolitikerne har slet ikke ressourcerne til at levere det forventede. Hvis vi ikke gør noget nu, fortsætter nærdemokratiet kursen mod den langsomme død. Arbejdsbyrden ude i kommunerne har på alle måder fulgt med tiden. Opgaverne er steget i takt med, at kommunerne er vokset, og der er kommet flere borgere, flere embedsmænd, flere djøf’ere, flere store an

25. September 2013

Fortidens synder afgjorde det tyske valg

SPDs opgør med den nye underklasse af arbejdende fattige er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men i valgkampen viste det sig at være for lidt og for sent.   Nederlaget der var givet på forhånd. Den grå figur Steinbrück og hans selvtillidsberøvede socialdemokrater var intet fair match med de konservatives altdominerende über-mutti Merkel, der de senere år har slået taktstokken, ikke bare i Tyskland, men over hele Europa. Hun ville være umulig at slå for stort set alle politikere på det europæiske kontinent.   Men Merkels storslåede sejr på 42 procent af stemmerne og en fremgang på otteprocent var ikke alene skabt på hendes eget format og formåen. Merkel og CDU/CSU fik værdifuld hjælp af historien. Selvom det er mere end ti år siden, at de tyske socialdemokrater implementerede de berygtede Hartz-reformer, som først blev udråbt som vejen til vækst, men sidenhen beskrevet som den direkte vej til social deroute, så påvirkede netop disse omdiskuterede arbejdsmarkedsreformer valget afgørende.   Kanslerkandidaten Peer Steinbrück, der selv var en af ophavsmændene til Hartz-reformerne, var bagud på point fra starten, og han blev aldrig den, der kunne levere et troværdigt alternativ til den stigende sociale utryghed i Tyskland. SPD bidrog selv til den sociale nedtur og den etablering af arbejdende fattige, som de sidenhen har forsøgt at lappe. Fortidens synder knuste dermed SPDs drøm om at vende kursen i Tyskland.   De sørgelige fakta om det tyske arbejdsmarked taler deres tydelige sprog om den skræmmende udvikling på det tyske arbejdsmarked. I dag er der 7,3 millioner tyskere i såkaldte minijob, hvor de tjener under 400 euro om måneden. Og for næsten fem millioner tyskere er det deres eneste eller primære job. Fire millioner tyskere tjener mindre end 52 kroner i timen og antallet af vikaransatte uden sikkerhed i ansættelsen er steget fra 300.000 i 2002 til 910.000 i 2011. Og det er en udvikling, der netop nu forvandler i tusindevis af tyskeres liv med rekordfart.   Den udvikling og de fejl har SPD for længst indrømmet. Og derfor blæste de også i valgkampen til opgør med den nye underklasse af arbejdende fattige og den stigende ulighed. Redskabet var bl.a. indførelse af ny mindsteløn, som SPD med stor sandsynlighed vil kunne kæmpe sig til, hvis de som alt peger på, ender som partner i en ny bred koalitionsregering. Det er vigtige skridt i den rigtige retning, men i valgkampen viste det sig at være for lidt og for sent.   Lektien til de danske politikere og særligt de danske socialdemokrater må derfor helt entydigt være: at afvise højrefløjens både våde og falske drømme om at overføre de håbløse tyske arbejdsmarkedsreformer til Danmark. Atypiske ansættelser, vikarjobs og lave lønninger er ene og alene opskriften på en social nedtur.   Læs indlægget på Berlingske her.   Forfatter: Jens Jonatan Steen. 

6. September 2013

Privatskolers polarisering kræver social omfordeling

Privatskoler. I takt med, at privatskolerne fylder stadigt mere hvad angår andelen af elever og økonomi, bliver der brug for, at man fra politisk side begynder at kigge på de skævheder, som også præger privatskolerne. Sensommeren markerer afslutningen på mange ferieugers lethed og leg. Det er overgangen fra frirum til arbejdsrum - sådan som det også gælder for de små poder, som i de seneste uger har gjort deres første erfaringer bag skolernes høje mure. Fælles for de forventning

24. August 2013

Hurra, proletarerne kommer!

Danskerne i forstæderne, provinsen og resten af periferien er trætte af at blive ignoreret og overhørt. Ufaglærte, nedslidte, lavtuddannede og mange andre er trætte af en politik, som alene tjener og repræsenterer systemet, etablissementet og den overuddannede elite af djøf’ere på Christiansborg og Slotsholmen.

19. August 2013

Kan jeg ende med at stemme på DF?

Vi skal respektere og forsøge at forstå de mange danskere, der stemmer på Dansk Folkeparti. Det er nemlig de samme danskere, vi igen skal tilbyde et hjem på venstrefløjen.

8. August 2013

Tabertruslen mod DF

Jens Jonatan Steen: Det er for mig at se en politisk strategi, der er udført af en moraliserende elite, som ikke har forstået, at deres tomme trusler om at forlade landet aldrig vil omvende den femtedel af befolkningen, som har søgt mod DF.

12. June 2013

Før Folkemødet på Bornholm

Igen står Folkemødet for døren. Med den noget pompøse titel burde den årlige festival for politik og demokrati være en platform for præsentation af nye politiske visioner og et mødested for revitalisering af danskernes demokratiske deltagelse. Desværre lever Folkemødet ikke op til de folkelige idealer. Det er stadig alt for meget en elitær og lukket fest. Men ikke desto mindre er Folkemødet stadig en kærkommen lejlighed og unik mulighed for at adressere den alt overskyggende udf

29. May 2013

Hvem såede frøene?

Der er et udtryk, der hedder: "Hvis du ikke har noget pænt at sige, så lad være." Sådan har jeg længe haft det med den stærkt omdiskuterede offentlighedslov Men så alligevel: jeg har virkelig undret mig dybt. Spørgsmålet er, hvorfor vi skal have denne ny offentlighedslov og hvor tankerne bag den er opstået? Jeg forstår udmærket, at der kan være gode grunde til at sende de gamle regler med rødderne i 70' ernes administrative tænkning til et serviceeftersyn, ligesom jeg også sa

23. April 2013

Bryd DF's tillidsmonopol!

Åben mund og polypper, sådan har venstrefløjen set ud siden midt halvfemserne , hvor DF for første gang i 1998 gennembrød den politiske lydmur. De strøg igennem en åben værdipolitisk ladeport, som frem for alt handlede om frygt. Danskerne var bange for indvandrerne, bange for EU’s overmagt og frem for alt bange for deres egen fremtid. Det simple budskab er: Det er vi stadig! Når Dansk Folkeparti ifølge flere meningsmålingerne - fra både Epinionog YouGov - netop er gået fra at v

17. April 2013

God som tjener dårlig som herre

Den politiske tristesse hersker i Danmark. Flere og flere medborgere føler sig afkoblet fra et politisk system på Slotsholmen, der synes styret af de globale markeders nødvendigheder og af et egenrådigt over-teknokratisk embedsværk. Det er denne anonyme magt, som i dag sætter dagsordenen i Danmark. Det er denne anonyme kraft, som bestemmer, at Danmark partout skal satse på øget udbud af arbejdskraft, skal have lavere selskabsskat, at arbejdsløsheden ikke må blive for lav, at vi skal ha

19. March 2013

Niklas Bendter - Et monster vi selv har skabt

En genstand for ærgrelse og ophidselse. Sådan kan man bedst beskrive Niklas Bendtners stærkt tvivlsomme karriere. Spalte op og spalte ned skriver aviserne om eneren, der skulle have været en helt, men endte som skurk. Men i grunden er der intet nyt under Solen. De har altid været der - de kontroversielle skikkelser i fodbolden. I gamle dage havde vi figurer som Jan Mølby, der under sin tid i Liverpool blev taget i spirituskørsel, vi havde Paul Gascoigne, der stolt pissede på »Den røde

19. March 2013

Hvad er ' nødvendig' politik?

Vi hører konstant, at vi skal gøre det »rigtige«, foretage de »ansvarlige« prioriteringer, vælge de »realistiske« løsninger og frem for alt satse på de »nødvendige« reformer. Men hvad er egentlig en nødvendig reform? Hvis man konsulterer Den Danske Betydningsordbog, så vil man vide, at den officielle definition af en reform er: »ændring af en eksisterende samfundsmæssig ordning med det formål at gøre den bedre og mere tidssvarende«. Ifølge den klassiske ordbogsdefinition