Demokrati

Alle debatindlæg i denne kategori
18. March 2013

Krisens blå retorik

Den aktuelle økonomiske debat løber over med ord som ' statsgældskrise', ' fjumreår', ' husholdningskasse' og ' byrdestop' - begreber, som kan virke beskrivende og relativt neutrale. Det er de bare ikke. Netop den økonomiske politik bliver ofte italesat med udtryk, der har rod i klare ideologiske værdier. Og her har venstrefløjen været bagefter i forhold til at forstå, hvordan sproget er styrende for vores politiske virkelighedsanskuelser Engang sagde man, at klæder skaber folk. På un

15. February 2013

Hvorfor må skolepengene ikke omfordeles?

FOLKESKOLEN: Formændene fra privatskoleforeningerne fortsætter deres ukonstruktive angreb i nærværende avis 30. januar. Trist, fordi de herrer Ebbe Lilliendal og Kurt Ernst vender det døve øre til de reelle problemer og nægter at forholde sig til, at også privatskoler bør tage større socialt ansvar. Det hjælper ikke at skyde på budbringeren, virkeligheden findes stadig derude. Vi har brug for stærke privatskoler til at innovere pædagogik og give alternativer til pressede foræl

30. January 2013

Omfordeling for fællesskabet

I stedet for at indgå konstruktivt i en diskussion vælger formændene fra fri-og privatskoleforeningerne 17. januar talkrig frem for substans i deres angreb på en ny Cevea-analyse. I analysen sammenligner vi indtægterne, fordi udgiftssiden på en lang række punkter ikke er sammenlignelig, hvorfor det rent metodisk ikke er meningsfuldt at medtage. Analysen viser, at tilskudssystemet muliggør, at privatskoler modtager et offentligt tilskud på niveau med, eller højere end, de folkeskoler, d

29. January 2013

Hattedame-angstens overdrev

Det kan åbenbart være en hårdhændet behandling, man får hos de ældre damer i Røde Kors-butikken på Østerbro. Det virker i hvert fald som om Politikens Per Michael Jespersen har haft lidt traumatiske oplevelser, når han 17. januar går i flæsket på civilsamfundet og landets frivillige - og langer ud til både højre og venstre i det politiske landskab. Betegnelsen ”blålys” får alle de, der ser en mulighed for mindre stat, mindre marked og mere civilsamfund. Jespersen har helt re

25. January 2013

En fælles folkeskole styrker

Det er sjovt, som formanden for Danmarks Privatskoleforening og landsformanden i Dansk Friskoleforening i deres indlæg her i avisen 16. januar fremhæver, at kvalitet ikke handler om penge. Privatskolemiljøets harme er ellers blevet vakt, netop fordi de føler sig truet på økonomiske særinteresser. Det har fået privatskolebosserne til at erklære ukonstruktiv talkrig. De bygningsspecifikke tilskud, som formændene efterspørger i vores beregninger, er udeladt i vores analyse, da de ikke er

25. January 2013

Skolepolitik

Det bedste forsvar er et angreb. Læren af dette ordsprog præger tydeligvis formændene for Dansk Friskoleforening og Danmarks Privatskoleforenings indlæg af 12.1., hvor de ' anklager' Cevea for at være politisk motiveret. Vi kan sige helt åbent, at vi som politisk tænketank naturligvis har en politisk motivation: nemlig at skabe en større social omfordeling af de skattekroner, som bruges på privatskolerne. Vi bakker fuldt op om den danske friskoletradition, men finder det meget ærgerlig

22. January 2013

Debat: Hattedame-angstens overdrev

Det kan åbenbart være en hårdhændet behandling, man får hos de ældre damer i Røde Kors-butikken på Østerbro. Det virker i hvert fald som om Politikens Per Michael Jespersen har haft lidt traumatiske oplevelser, når han 17. januar går i flæsket på civilsamfundet og landets frivillige - og langer ud til både højre og venstre i det politiske landskab. Betegnelsen ”blålys” får alle de, der ser en mulighed for mindre stat, mindre marked og mere civilsamfund. Jespersen har helt re

18. January 2013

Aristokratisk paranoia

"Vi er på vejen mod enden". Det kunne lyde som en kendt sang fra det amerikanske band The Doors, men er i virkeligheden et udbrud fra Lars Seier Christensen, der, ligesom David Karsbøl, her i Børsen forsvarer deres store idol Ayn Rand. Med sans for store ord giver Seier mig den voluminøse betegnelse "venstreekstremist". Min ekstremisme går øjensynligt på, at jeg ikke mener, at en roman skrevet i 1957 kan give alle svar på, hvorledes vi skaber vækst og beskæftigelse i Danmark anno 2012

9. January 2013

Ayn Rand: Skælvende naivt snæversyn

”Vejen er ryddet… Vi er på vej tilbage til verden”, slutter helten John Galt det liberalistiske hovedværk ”Atlas Shrugged, mens han stærkt symbolsk tegner et dollartegn ud i luften. Det er Ayn Rand udgangsbøn, der på bedste Hollywood-manér afrunder de 1162 siders rendyrket moralisme. Hverken Steven Spielberg eller Danielle Steele kunne have gjort det bedre. Ekstremt simpelt består verden ifølge Rand af to dele: Den kreative intelligentsia og den snyltende masse; de, der fortjener

8. January 2013

Vi lytter : Også til rengøringsdamen

Nu gør vi det igen. Vi skyder internt på hinanden på venstrefløjen. Vi bruger krudtet på kampe mellem forskellige positioner, fraktioner og visioner. Hvor mageligt og grinagtigt for blå blok, der hen over julen igen kunne godte sig over venstrefløjens evindelige fnidder-fnadder. Det seneste selvhadske opgør på venstrefløjen har været udløst af Mattias Tesfayes exit fra SFs næstformandspost og de efterfølgende reaktioner. Man kan sige meget om mureren og SFeren Tesfaye, men der er u

13. December 2012

Skolereform: de frie skoler får store julegaver

Skolereformen ser i sin helhed ud til at blive et ambitiøst og kernerødt projekt, som kan være med til at sikre, at Danmark fortsat kan være med i den uddannelsesmæssige topklasse. Reformen tegner til at levere årtiers mest ambitiøse skolereformudspil, der med lancering af helhedsskolen sætter et stærkt tiltrængt fokus på bl. a. efteruddannelse af lærerne, lektiehjælp til de svageste, øget fysisk aktivitet, udvidelse af den lokale frihed og en meget tiltrængt forenkling af

6. December 2012

Lad os løfte i fællesskab

Der bør indføres socialt taxameter på privatskoleområdet, så folkeskolen og privatskolerne kan ’løfte sammen’ Vi skal overkomme ’os-dem-skellet’ mellem folkeskoler og frie grundskoler, ’løfte sammen’ og sikre vores børn ’lige muligheder uanset baggrund’. Det er budskaberne i en velmenende ny kampagne fra De Frie Grundskoler. Men desværre stemmer virkelighed og idealer ikke altid overens. Man hverken kan eller skal skære privatskolerne over en kam. En ræ