Demokrati

Alle debatindlæg i denne kategori
19. November 2012

Fremtidens velfærd er demokratisk

Regeringen har med moderniseringsreformen varslet et opgør med kontroltyranniet i den offentlige sektor. Efter årevis med stigende mistillid og centralisering kan regeringen måske bryde mønstret med inspiration fra Norge. Her har man satset på mere tillid og mere medarbejderindflydelse - med stor succes BESTRÆBELSER PÅ AT reformere og afbureaukratisere den offentlige sektor er gang på gang slået fejl. Forsøgene på at afskaffe regler har kun affødt flere regler.Forsøgene på at give

13. November 2012

Lokalisme som politisk redning

V i har ikke kun en økonomisk krise, men også en demokratisk krise og en tillidskrise. Nok stemmer vi danskere stadig pligtskyldig til folketingsvalgene, men de politiske beslutninger er gradvis blevet løsrevet fra danskernes hverdag og ' folkets stemme' er efterhånden groet sammen med embedsværket. De folkevalgte opfattes i stigende grad som levebrødspolitikere og mediehungrende marionetdukker. Den måde hvorpå både blå og rød blok håndterer de aktuelle finanslovsforhandlinge

30. October 2012

Hvem har ret til at prioritere?

Jens Jonatan Steen: Man ville sandsynligvis blive mødt med stor undren, hvis man nogensinde skulle forklare en amerikaner, at vi i lille Danmark har en såkaldt 'privatskole', som i virkeligheden primært er statsligt finansieret. Faktum er nemlig, at den statslige støtte til privatskolerne udgør 73 pct. af folkeskolernes gennemsnitlige tilskud pr. elev. Fordelingen af den offentlige støtte er en ganske kompliceret størrelse, men støtten udbetales som et gennemsnit, fordi folkeskoler

22. October 2012

Medlemsdemokrati - trods åndenød

»Hvad har I egentlig gang i i SF? Hvorfor er det hele så rodet og totalt uprofessionelt?« Sådan lød spørgsmålet til en ung SFer fra en ledende politisk journalist på et af de store danske dagblade i en korridorsnak fornylig. Spørgsmålet gik på den valgkamp, som netop afsluttes i dag. Den politiske professionalisme er øjensynlig blevet så stærk og altafgørende, at de politiske journalister ønsker medlemsinddragelse og den levende politiske debat hen, hvor peberet gror. Det giv

22. October 2012

Skolepolitik: Privatskoler og vrangforestillinger

Årshjulet drejer og det er igen blevet sæson for at diskutere skolepolitik. For et år siden før regeringsskiftet, var den daværende opposition anført af den nuværende Undervisningsminister Christine Antorini (S) på banen med en model, der skulle give privatskolerne stører incitament til at tage et socialt ansvar. Nu har nye tal igen bekræftet, at tilstrømningen til privatskolerne fortsætter. Den eneste forskel nu er, at Københavns Kommune er blevet træt af at vente og selv

1. October 2012

Social ansvarlighed på privatskolerne

Det har alvorlige konsekvenser, når et stigende antal af de mest ressourcestærke forældre vælger folkeskolen fra. Stadig flere forældre vælger det private alternativ til folkeskolen. Fortsætter de sidste fem års udvikling, vil hvert femte barn gå i privatskole i 2020. Men trods stigende tilstrømning nyder privatskolerne fortsat pædagogiske og økonomiske friheder uden at blive mødt med krav om at udvise social ansvarlighed. Flugten fra folkeskolen er dels et symptom på behovet

27. September 2012

Udanske angreb på den danske model

Dansk Folkeparti vil gøre op med det danske flexicurity-system, afmontere de danske løn- og arbejdsvilkår samt afvikle det danske aftalesystem. Det er decideret udansk politik. Dansk Folkeparti har meldt sig ind i kampen mod den danske model og danske lønninger. I diskussionen omkring restaurant Vejlegaarden har Dansk Folkeparti sammen med Venstre stillet et lovforslag, der skal medføre: ”at der ikke lovligt kan etableres en konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på at opn

24. September 2012

Tilbage til friheden(igen!)

Når fremtidens Danmark i dag diskuteres på Socialdemokraternes kongres, er det også tid til at køre frihedskampen tilbage centrum-venstresporet og væk fra det liberalistiske, hvor den er blevet reduceret til egoisme og grådighed. Frihedskampen er i de seneste ti år blevet reduceret til en kampagne for øget forbrug, for frit valg og for bekæmpelse af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er frihed fra fællesskabet, frihed til de velstillede, frihed til egoisme - og frem for alt frihed på

12. September 2012

Nærdemokratiet bløder

Afstanden til de politiske beslutninger bliver større og den enkelte borger mere afmægtig. Det er konsekvensen af mange års politisk centralisering, der er gennemført i drømmen om større effektivitet og mere marked. Som direkte resultat af Kommunalreformen i 2007 har man halveret antallet af kommunalpolitikere, mens arbejdspresset kun er vokset dramatisk i takt med de massive papirdynger, der belaster lokaldemokratiet. For 40 år siden var der mere end 10.000 kommunalpolitikere i

5. September 2012

Vejen frem er ikke mindre, men mere demokratisk inddragelse

Nærdemokratiet bliver stadig mere fjernt. Antallet af kommunalpolitikere er næsten halveret efter kommunalreformen - alt imens politikernes arbejdsbyrde er steget. For 40 år siden var der mere end 10.000 kommunalpolitikere i Danmark. Efter kommunalreformen i 1970 faldt tallet til ca. 4.700. Og efter den seneste reform i 2007 har antallet igen taget et gevaldigt dyk til ca. 2.500 - et fald på 47 pct. Det betyder, at antallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 borger i dag er 4,5, mens d

3. September 2012

Til helvede med lokalpolitikken

Det nære, lokale og kommunale er kun til gene. Væk med det. Sådan lyder parolen mod landets lokalpolitikere. Vores stolte kommunalstyre er altså under langsom afvikling, men der findes et alternativ til den danske centralisme. I krisens navn har embedsmænd og landspolitikere kastet sig over det kommunale selvstyre, hvor man ønsker at spare på antallet af kommunalpolitikere, stramme den kommunale økonomistyring og generelt sætte turbo på den politiske centralisering, så dekreterne fra

21. August 2012

Borgerfjernt: Afstand til lokalpolitikerne vokser

Nærdemokratiet bliver stadig mere fjernt. Antallet af kommunalpolitikere er næsten halveret efter kommunalreformen - alt imens politikernes arbejdsbyrden er steget. For 40 år siden var der mere end 10.000 kommunalpolitikere i Danmark. Efter kommunalreformen i 1970 faldt tallet til ca. 4.700. Og efter den seneste reform i 2007 har antallet igen taget et gevaldigt dyk til ca. 2.500 - et fald på 47 pct. Det betyder, at antallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 borger i dag er 4,5, mens d