Demokrati

Alle debatindlæg i denne kategori
21. august 2012

Borgerfjernt: Afstand til lokalpolitikerne vokser

Nærdemokratiet bliver stadig mere fjernt. Antallet af kommunalpolitikere er næsten halveret efter kommunalreformen - alt imens politikernes arbejdsbyrden er steget. For 40 år siden var der mere end 10.000 kommunalpolitikere i Danmark. Efter kommunalreformen i 1970 faldt tallet til ca. 4.700. Og efter den seneste reform i 2007 har antallet igen taget et gevaldigt dyk til ca. 2.500 - et fald på 47 pct. Det betyder, at antallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 borger i dag er 4,5, mens d

18. juni 2012

Pas på - teknokraterne kommer

I disse dage bliver Bornholm indtaget af politikere, lobbyister og andre teknokrater, der gæster Allinge og resten af den folkekære solskinsø i forbindelse med det såkaldte »Folkemøde«. Det er flere tusinde akademikere, der med små trolleyer, slips og buksedragt mødes for at diskutere Danmarks fremtid. Der er ingen tvivl om at Folkemødet er en vigtig, og på mange måder nødvendighed, begivenhed i det danske demokrati. Vi har brug for at skabe politiske frirum, hvor visioner og ideale

31. maj 2012

Venstrefløjen er endt i politisk idékrise

Når politikere taler modstanderens sprog, bekræfter de også hans ideer. Det er årsagen til centrumvenstrefløjens aktuelle kvaler Mange spåede, at finanskrisen ville blive det store vendepunkt for de europæiske socialdemokrater. Den konservative økonomiske tænkning havde afsløret sine svagheder, markederne var kollapset under vægten af udtjent tankegods og forfejlet politik. Befolkningerne vil forstå at den rå kapitalisme havde svigtet. Vejen ville være banet for venstreflø

2. maj 2012

The End of Democracy?

En overmodig politisk teoretiker Francis Fukyama skrev i 1989 sit verdens berømte essay ”The End of History”, hvor han fatalistisk erklærede demokratiets endelig sejr. Ovenpå murens fald mente Fukyama, at det liberale demokrati havde sejret endegyldigt, som en del af den historiske evolution. Men desværre tyder kriseberedskabet 30 år senere, at tegne en helt ny fortælling, hvor det ikke er det liberale demokrati der står i centrum, men derimod den økonomiske liberalisme, der truer d

27. april 2012

AKADEMIKERSTYRE: Kender magthaverne for lidt til danskernes hverdag?

EN NY undersøgelse fra Cevea viser, at kun 10,5 procent af Folketingets medlemmer har en erhvervsuddannelse, mens det gælder 31,8 procent af den generelle befolkning. Samtidig har kun otte procent af politikerne børn på erhvervsuddannelserne, hvilket sammenlagt bekræfter, at berøringen med erhvervsskolerne er særdeles begrænset. DEN NYE undersøgelse bekræfter hovedpointen fra Lars Olsens inspirerende bog ' Eliternes triumf', der illustrerer, hvordan de politiske magthavere

26. april 2012

Her er den nye dagsorden Det aktive medborgerskabs årti?

Fremtidens politiske dagsorden bliver et opgør med kontrolsystemet, hvor offentligt ansatte, arbejdsløse og almindelige danskere kontrolleres og overvåges fra ende til anden. Det skriver Jens Jonatan Steen i den tredje artikel i serien ' Her er den nye dagsorden'. Det kan være en særdeles farefuld mission at udpege fremtidens dagsorden. Det erfarede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen for femten år siden, da han udpegede 90' erne til anstændighedens årti. Den dristige for

26. april 2012

Aktiv indsats for kvinderne

Hvad skal vi med kvinder?« Det spørgsmål stillede Jørgen Ryg i en landeplage i 1960' erne, mens nuværende ligestillingsminister Inger Støjberg (V) med hjælp fra DI's Bolette Christensen og vicestatsminister Lene Espersen netop har forsøgt at finde svaret i JP 4/11. Desværre uden det store held. Frem for at diskutere, hvorledes vi kan skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark (f. eks. bedre forudsætninger for flere kvinder i ledelser og bestyrelser), bruger t

26. april 2012

Attention: Fremtiden er frivillig

Mens danskerne i stor stil deltager i frivilligt arbejde, er staten overraskende tilbageholdende med at inddrage, udvikle og understøtte livet i civilsamfundet. Danskerne elsker det frivillige arbejde. Og de anerkender dets store potentiale - det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Interresearch har lavet for tænketanken Cevea. Her understreger hele 94 pct. af danskerne, at frivilligt arbejde er med til at gøre Danmark til et bedre samfu

26. april 2012

Begynd med dig selv

I Danmark får vi brosten i hovedet, besatte kirker, boykottede varer og bandeballade grundet de evindelige integrationsproblemer. Det kunne tyde på, at vi har en helt forkert tilgang til løsningen af problemet. Men hvordan gør man så? Du kan begynde med at integrere dig selv og dine børn. I Århus kører børn med bus fra ghettoen til "hvide" skoler. Projektet stiller kun krav til de tosprogede børn og tvinger i nogle tilfælde ressourcesvage familier ud i en stor udfordring. Bø

26. april 2012

Frivillige: Frivillighed er selvfølgelig politik

Det er unikt dansk og utroligt gammeldags kun at tænke politik som stat og marked. Man bliver ikke frivillig på bestilling. Tværtimod består den frivillige indsats netop på den enkeltes frie vilje og motivation, hvorfor det også er udtryk for en menneskelig handling, som hverken kan eller skal kontrolleres af staten. Omvendt kan politikerne heller ikke lukke øjnene for eller undlade at forholde sig til den betydning, som den frivillige sektor spiller i Danmark. Desværre har det

26. april 2012

Store idealister efterlyses

Idealismens iltmangel i den politiske debat udgør et alvorligt samfundsproblem. Den blokerer for det første for, at vi kan tage de helt afgørende samfundsmæssige diskussioner om fremtidens Danmark. Det handler bl.a. om at håndtere den stigende ulighed, markedsgørelsen af den offentlige sektor, den fremtidige finansiering af velfærdsstaten og sikringen af det globale klima. For det andet betyder det på længere sigt, at politikerne kan underminere deres egen rolle i demokratiet. H

25. april 2012

Besætning haves - kurs søges

Med klar tale fra de radikale er oppositionens besætning endelig samlet. Nu mangler der blot den fælles politiske kurs, som kan lede Danmark sikkert i havn. For at bringe os sikkert over de oprørte vande foreslår tænketanken Cevea en ny retning og indkalder centrum-venstre til stormøde "Ét er søkort at forstå, andet er skib at føre", Holberg Kursen for Danmarks fremtid er ved at blive sat med de radikales udmelding om at ville indgå i en S-SF-R-regering. Det er glædeligt af