Demokrati

Alle debatindlæg i denne kategori
25. April 2012

Klassekampen lever

Sociale forskelle bør ikke være tabu. De findes. Og de øges kun, hvis ingen tør tage hånd om dem. Klasseskellene er blevet øget i Anders Fogh Rasmussens regeringstid. Og der er ligefrem behov for politikere, der tør tale om klassekamp, skriver dagens kronikører. Selvom Danmark længe er blevet betegnet som et klasseløst samfund, mener 63 pct. af danskerne, at der skal gøres mere for at mindske klasseskellene. Det ligner et selvmål til regeringen og en friløbe

25. April 2012

Stat og marked ser ikke ud til at kunne nytænke velfærden. Så må det være op til de frivillige i den tredje sektor.

Det danske civilsamfund bliver ofte opfattet som en historisk reference til andelsbevægelsen, brugsforeningen og forsamlingshuset - der var det centrale omdrejningspunkt i fortidens lokalsamfund. Eller som noget, der bliver taget som en selvfølge i form af de idrætsforeninger, sociale væresteder og øvrige foreninger, der altid har og altid vil være til stede i danske samfund. Men det er desværre langtfra tilfældet. De senere år har vi oplevet en stigende skævvridning i balancen

25. April 2012

Cevea svarer: Concito sætter da ikke dagsordenen

Martin Lidegaard mener, at både Cevea og Cepos står med begge ben solidt plantet i fortiden. Jens Jonathan Steen - har han ret? »Nej, det har han på ingen måde. Det, vi fokuserer på i Cevea, er jo netop fremtidens dagsordener og de udfordringer, vi står over for som samfund. Faktisk vil jeg mene, at det er Martin Lidegaard selv, der svigter i forhold til at sætte nye dagsordener«. »Det er ikke Concito, der har fået COP15 til Danmark, og det er ikke Concito, der har fået C

24. April 2012

Negativitet ødelægger konkurrenceevnen

Danmark er et lille trygt land, der siden vikingetiden har levet af åbenhed, handel og udveksling af viden med omverdenen. Men den traditionelle opfattelse af »danskhed« forbundet med tolerance og inklusion er med Dansk Folkeparti blevet forvandlet til noget negativt, hvor vi er os selv nok og lukker os omkring os selv. Denne mentalitet er ikke alene usympatisk og destruktiv for den danske folkesjæl - den er også ødelæggende for den danske konkurrenceevne. For nylig offentliggjor

24. April 2012

Ideologi: Cepos drukner fællesskab i egennytte

Den nye tænketank, Cevea, gør op med denne nyliberale fokus på afmontering af fællesskaberne til fordel for et samfund, hvor enhver er sin egen lykkes smed. I (4.10.) byder Cepos' direktør Martin Ågerup den nye centrum-venstre tænketank Cevea velkommen med en kritik af vores forståelse af fællesskab. Han skriver, at »der grundlæggende findes to slags fællesskaber. De frivillige og de påtvungne. Familien, virksomheden og foreningslivet er eksempler på frivillige fællesskaber, s

24. April 2012

Der er behov for idépolitisk og kritisk talentudvikling

Der er behov for idépolitisk og kritisk talentudvikling I en tid hvor den politiske debat mangler idealisme, samfundskritik og reel idékamp, er der brug for at kvalificere meningsdannere til at tale konsensus-Danmark midt imod. Tænketanken CEPOS udbyder neoliberale kurser til unge politisk engagerede - hvilket i sig selv har skabt et åbenbart behov for et idémæssigt modspil. Derfor lancerer Cevea nu en idépolitisk talentuddannelse. Kampen om idéer

24. April 2012

Tak for velkomsten, men indstil skydningen.

lykønskninger luner altid. Derfor er vi i Cevea også utroligt glade for at blive budt velkommen af velopdragne borgerlige som Ellen Trane Nørby og Kristian Andersen, der her i spalterne 4/10 tog pænt imod os. Velkomster og den pæne borgerlige facade krakelerer dog hurtigt og bliver til to glubske venstreløver, der kaster sig ud i den sædvanlige partipolitiske automatbeskydning og sværter den samlede danske venstrefløj for at svigte netop de fællesskaber, som Cevea kæmper for.

24. April 2012

Kampen om ideerne.

Tænketanken Cevea er blevet stiftet for at bryde den idépolitiske tavshed og skabe en ny offensiv for centrumvenstres politiske visioner. Udgangspunktet for det nye initiativ er dels det umiddelbare fravær af politisk innovation og nytænkning hos de etablerede partier på Christiansborg og dels det manglende modsvar til den ideologiske offensiv fra de liberale fyrtårne. At mennesker har bekæmpet hinanden på tanker og ideer er på ingen måde noget nyt eller noget særligt for den

23. April 2012

I minus med flere akademikere

På weekendens landsmøde valgte SF'erne en ny næstformand. Kritikere har påpeget, at Mattias Tesfaye vil gøre Socialistisk Folkeparti til et "arbejderistisk" parti, der i højere grad henvender sig til folk i kedeldragter. Partiet besluttede på landsmødet, at det var et folkeparti.Spørgsmålet er dog, om ikke SF's nuværende sammensætning er i modstrid med betegnelsen folkeparti? SF's politikere på Christiansborg afspejler en snæver uddannelsesmæssig sammensætning. Her er ingen i ked

18. April 2012

Europæisk. Danskernes EU-skepsis er en myte

Danskerne er måske ikke jubeleuropæere. Men vi har taget samarbejdet til os og er varme, omend kritiske tilhængere af EU. Det ved vi bare ikke selv. Danskerne har ry for at være særdeles forbeholdne over for samarbejdet i EU. Men reelt er det en myte, at en enestående EU-skepsis skulle eksistere i det danske folkedyb. Faktisk er det modsatte snarere tilfældet. Siden 1973 er der vendt op og ned på danskernes holdninger til medlemskabet af EU - og i dag hører den danske befolkning til de

16. April 2012

Hvad med en gang S-værdikamp?

De nuværende meningsmålinger for Socialdemokraterne må fremkalde våde pletter under armene og bekymrede panderynker hos partiets ledende politikere og rådgivere. Det er svært at spore lyset for enden af tunnelen.De 18,5 procent, som Socialdemokraterne for nylig stod til i en Gallup-måling, er langt fra de normale håb og forventninger. For ikke mere fem-seks år siden havde en gruppe af unge socialdemokrater ellers sat sig et mål der hed 40 procent.Sandsynligt - næppe, naiv

15. February 2012

Drømmen om det deltagende demokrati

Drømmen om det deltagende demokrati We shall come much closer to the heart of democracy as the absence of class government. This indicates a state of society in which no class has a political privilege which is opposed to the community as a whole”Eduard Bernstein, 1899 Noget brugt, noget glemt, noget rødt og noget nyt. Sådan kan man med en let omskrivning af bryllupstraditionen beskrive den danske venstrefløjs forhold til det langsomt falmende demokrati. Fo