Demokrati

Alle debatindlæg i denne kategori
4. January 2012

Pest over Europa (igen)

I 1933 skrev den Socialdemokratiske chefideolog Hartvig Frisch bogen Pest over Europa, som en analyse af den opblomstrende totalitarisme, der havde materialiseret sig med nazisternes magtovertagelse i Tyskland. Selvom meget i dag er forandret til det bedre, så har vi alligevel god grund til at erindre Frisch analyse og advarsel. Det grundlæggende problem er, at vi midt i den globale finanskrise er ved glemme lektien fra de totalitære årtier i 30’erne og 40’erne. Den totalit

19. December 2011

Ti års kamp for 28 elever

Syv lektier fra et særegent dansk fænomen: politisk mobiliserede 16-19 årige gymnasieelever i politisk førerposition mod forringelser Det fleksible loft over klassekvotienter er en historisk og symbolsk sejr. Det ville ikke have været gennemført uden mere end ti års aktiv og ihærdig indsats fra en af det danske civilsamfundets største succes’er, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). I artiklen forsøger jeg, der har været med en del af vejen, at sætte ord på, hvad der vir

19. October 2011

Det skal rød blok bruge flertallet til

Efter mere end 3500 dages fantasiløs ørkenvandring under VKO’s politiske ledelse, er det endelig blevet tid til at nye kræfter får lov til at lede et hårdtprøvet og kriseramt Danmark videre. Vi tager afsked med en formørket og uhellig alliance af liberalistisk-nationalistisk borgerlige magthavere, for at give plads til en centrum-venstre alliance, der ikke tidligere har stået med magten. Endelig. Efter alt for mange forkerte beslutninger og en alt for lang valgkamp, er det endelig tid

16. September 2011

Danskerne smider 83 MF’ere på porten!

Mens danskerne langsomt begynder at afgive deres stemmer, stemmetallene begynder at tikke ind og mens politikerne holder vejret i spænding, så viser en ny undersøgelse fra Cevea, at danskerne ønsker massiv udskiftning af politikerne ved dagens valg. I en undersøgelse som Analyseinstituttet Interresearch har lavet for Tænketanken Cevea, mener næsten halvdelen (46 pct.) af den danske befolkning, at folketingspolitikerne skal udskiftes efter tre valgperioder, eller hvad der svarer til en

15. August 2011

Kronik: DF fupper sine egne vælgere

Som svar på den økonomiske krise ønsker DF-vælgerne større statslig regulering, mens deres moderparti fortsætter støtten til en regering, som kun lader stå til. Det samme gør sig gældende på fordelingspolitikken, hvor DF lægger stemmer til en politik, der udelukkende gavner landets rigeste og lader de svageste, som partiet påstår at forsvare, i stikken. DF er uden tvivl den største succeshistorie i dansk politik de sidste 15 år, hvis man udelader de personlige aversioner, og udel

15. August 2011

Interessemodsætningerne lever i bedste velgående

Velkommen til Kraka! Danmark får dette efterår endnu en tænketank. Det bekræfter behovet for en dybere debat om samfundets store udfordringer og understreger, at politikerne og embedsværket ikke kan klare det alene. Konstruktiv politisk analyse fra så mange parter som muligt er nødvendigt, hvis et årti præget af symbolpolitiske diskussioner skal afløses af en mere seriøs håndtering af Danmarks fremtid. Så man kan kun klappe i hænderne over, at endnu en spiller har meldt sig på

12. August 2011

Kronik: Ville vi have reddet de danske jøder i dag?

KRONIKEN: Lad os bruge grundlovsdag til at mindes, at demokrati, antiracisme og fællesskab var kernen i danskheden for vore demokratiske forfædre. DET ER I dag 70 år, siden det var den første grundlovsdag under Nazitysklands besættelse af Danmark. Det er længe siden, men danskerne holder stolt fast i de nationale minder og myter om den danske modstandsbevægelse. Fortællingerne lever - og de gentages ofte i populære genfortolkninger, hvor proportionerne forvrænges, og heltedyrkelse

11. August 2011

Frihedskampen rykker til venstre

Meget tyder på, at den moderne frihedskamp varetages af venstrefløjen. De traditionelle borgerlige frihedsrettigheder er sat under massivt pres fra den siddende regering. De sidste ti år har VK-regeringen knægtet selv de mest basale rettigheder. Anti-terrorlovgivningen har skabt øget overvågning, 24-års reglen har forhindret ægteskab over grænserne, tuneserloven indskrænker bevægelsesfriheden, lømmelpakken begrænser forsamlingsfriheden og senest har »Rønn-sagen« vist, hvordan

9. August 2011

Drop opportunisme – udvid demokratiet!

Mens det norske svar på tragedien i Oslo har været at besvare terror med mere demokrati og tolerance i, så har vi herhjemme valgt en helt anden linje. Vores debat har i stedet været præget af polemik, konflikt og opportunisme. Den første bølge af reaktioner på den norske terror kom fra folk, som ønskede at gensælge egne mærkesager. Særligt Christian Braad Thomsen, Trine Pertou Mach og Anita Bay Bundegaard har alle forsøgt at udnytte de ulykkelige begivenheder til at angr

6. July 2011

Er det virkelig mediernes skyld

Vi har således brug for en løbende debat og refleksion over mediernes helt afgørende rolle i den danske offentlighed. Det er en del af ethvert godt demokrati. Så langt så godt. Men samtidig kan man ikke undlade at tænke, at kritikken af medierne som røde eller blå lejesvende er smule billig og letkøbt. Det er i bedste fald kun en del af svaret på, hvorfor de venstreorienterede tanker og visioner ikke fylder mere i det danske mediebillede. Faktisk kommer kritikken mest til at ly

6. July 2011

Teknokraternes Roskilde Festival

Hvis du tager en bar mark i provinsen, 100.000 feststemte mennesker og 150 bands, så får du Danmarks suverænt største festival. Årets største fest er uden tvivl Roskilde Festival, hvor tusinder af mennesker mødes på kryds af alder, uddannelse og profession for at hylde musikken og få afløb fra den grå hverdag. Men hvis du samler 5.000 politiske nørder til festival på Bornholm, hvad får du så? Man kunne håbe, at man fik en langsigtet, visionær og folkeliginddragende politisk