Kløften mellem land og by vokser

Urbanisering er ikke noget nyt begreb. Men efter kommunalreformen har udviklingen for alvor taget fart.

Hvor der i 1981 boede næsten ligeså mange i yderkommunerne som i de fire største byer, er der i dag godt 300.000 flere indbyggere i disse fire byer, end der er i 25 øvrige kommuner tilsammen. Analysen peger på, at strukturreformen og den følgende centralisering af sygehuse, skoler etc., er blandt de tiltag, der har haft størst indflydelse på fraflytningen.

Læs analysen her