Ulighed

Alle debatindlæg i denne kategori
13. February 2012

Færre skal parkeres på passiv forsørgelse

Det er en ren nedtur: Selv under 10 års økonomisk optur var antallet af danskere, der var permanent parkeret uden for arbejdsmarkedet støt stigende. Og nu, med udsigten til en formentligt langvarig krise, går udviklingen kun samme vej: Vi får et stadig større antal af danskere uden for arbejdsmarkedet. Så mens den største udfordring for Danmark på kort sigt er at skabe ny økonomisk udvikling og knække arbejdsløshedskurven, matches denne på langt sigt af spørgsmålet om, hvordan v

8. February 2012

Hvem sidder der bag skiltet

Det klassiske billede af en fattig arbejder er blevet skiftet ud. I gamle dage, var det billedet af det af den nedslidte Jens vejmand, der sad bag skærmen, ’med Klude om sin Haand’ og ’med Læderlap for Øjet’. I dag er det Stanislaus fra Bulgarien, der sidder bag skiltet på strøget, hvor han er blevet posteret som levende reklamesøjle. Skiltemændene fandtes ikke for bare 5 år siden, men er i dag blevet en fast bestanddel af den stressende shopping-kultur på strøget i København

8. February 2012

Det repræsentative folkestyre er døende…

Der har aldrig på noget tidligere tidspunkt i vores historie været så stor en andel af akademikere i Folketinget. Med 64 pct. akademikere indvalgt på Christiansborg ved seneste Folketingsvalg, er vi godt på vej til at afvikle vores folkestyre til fordel for et egentligt teknokrati, hvor magten centreres hos en akademisk elite. Et langsomt uddøende folkestyre vil give egentlig problemer. Vores repræsentative demokrati er efterhånden nærmest proforma. Uddannelsesniveauet hos folketingsmed

3. February 2012

Ulighedens udfordringer

Carina-gate’ og ’Sofie-gate’ har de seneste uger påkaldt sig alverdens vrede og opstandelse hos landets avislæsere og meningsdannere. Den sociale tolerance er tippet. En undersøgelse, som Gallup foretog for Berlingske, afslørede at mere end hver fjerde dansker i dag mener, at de sociale ydelser er gået for vidt. Sidste år i juni var samme tal blot 16 pct., mens det i dag altså er steget til 26 pct. Selvom der bestemt er grund til ærgrelse og afstandtagen til de udtalelser,

30. January 2012

Middelklassens Værdikamp

"De klynker. De hykler. De snylter. Og de udråber sig selv til tabere!" Sådan lyder det fra pressechef i den finansielle sektor, Anne Sophia Hermansen og freelancejournalist Bente Dalsbæk, når de over højt belagt smørrebrød i P1s Søndagsfrokosten gør sig muntre over, hvordan studerende, kontanthjælpsmodtagere og andre snylter på det danske velfærdssamfund. Med udgangspunkt i Henrik Dahls tese om, at det er blevet en »Dansk nationalsport at udråbe sig selv som nogen, det

19. December 2011

Ufolkelig Europa-pagt

Vi har brug for et Europa, der står skulder ved skulder. Særligt overfor de nuværende økonomiske udfordringer har vi brug for et tættere europæisk samarbejde. Men selvom vi har brug for at løfte i flok, så kan det aldrig betyde, at vi blindt accepterer hvad som helst fra eurokraterne i Bruxelles. Den nye såkaldte ' finanspolitiske pagt' sigter på at skabe stærkere økonomisk koordinering, strammere fælles finanspolitik og mere vidtgående sanktioner overfor ' budgetsyndere'

5. December 2011

Hvem er de ’ægte’ fattige?

Jens Jonatan Steen: Sådan lyder det spørgsmål, som synes at have overtaget den politiske dagsorden i Danmark. I et godt gammeldags politisk sværdslag mellem to duellanter, har politikerne Özlem Cekic (SF) og Joachim B. Olsen (LA) krydset klinger i en spændende diskussion om fattigdom. Det er indlysende, at SFeren skød sig i foden, da hun forsøgte at forklare sine pointer med et mildest talt (sagt på godt jysk) ringe eksempel. Det skadede desværre hendes politiske sag. Men omvendt var d

16. November 2011

Brug for Occupy Wall Street

Stemmerne fra bevægelsen Occupy Wall Street italesætter blandt andet globale uligheder. Demokrati på barrikaderne. Tusindvis af mennesker verden over er på gaden i protest mod magtkoncentrationen på Wall Street. Når vores hverdag og levevilkår i stigende grad er dikteret af udsving på aktiemarkederne, af bankernes risikotagning og af nye finansielle produkter, så kan det næppe undre, at der bliver taget til genmæle. Det kan kun undre, at det ikke er sket før. Vi har brug for Occupy W

7. November 2011

Resocialiser private enklaveskoler

Et nyt folketingsflertal bør levere en finansieringsmodel for privatskolerne, der varetager hele samfundets — og ikke bare de ressourcestærkes interesser. Det lovede undervisningsministeren inden valget, men det nævnes slet ikke i regeringsgrundlaget Vi har en lang og stolt tradition for friskoler i Danmark. Den må på ingen måde blive sat over styr. Friskolerne har været en kilde til inspiration i Danmark. De har været et sted, hvor folkeskoler ofte har kunnet lære alternativ

23. October 2011

Hvem skal betale for finanskrisen?

Finanskrisen skulle ifølge avisernes overskrifter have ramt os alle sammen. Men når de rige fortsat bliver endnu rigere - og de fattige samtidig bliver endnu fattigere, synes der at være noget helt afmarcheret ved dette hovedløse postulat. »Vi er de 99«. Sådan har det rungede budskab lydt over Wall Street og 951 andre byer verden over. Her er en global protestbevægelse gået på gaden med et simpelt og præcist budskab til deres politikere. De 99 procent af befolkningen er dødtrætte af

18. October 2011

Ingen statsfinansiering af privatskoler

Privatskolerne nyder markant elevfremgang, men de svigter deres sociale ansvar. Det frihedsideal som privat- og friskolerne altid har forsvaret er i stigende grad blevet til en frihed for de få, mens ’de andre’ lades tilbage i folkeskolen. Vi skal under ingen omstændigheder skylle barnet ud med badevandet. Derfor vil Danmark også fremover have brug de frie skoler - og den alternative pædagogik, som længe har været en kilde til inspiration. Men den stigende tilgang til privats

10. October 2011

Ulighed rammer bredt

Den økonomiske ulighed udgør fronten af det ideologiske opgør mellem liberalister og socialister. Mens højrefløjen ser ulighed i samfundet, som en motor for at fremme vækst og skabe den såkaldte ’dynamik’, så mener den anden side af det politiske spektrum derimod, at ulighed fører til social deroute og forringer det enkelte individs livsmuligheder. Ny forskning peger på, at lighed og ulighed ikke blot er et spørgsmål for kassemedarbejderen i Netto på Lolland, men også handl