Velfærd

Alle debatindlæg i denne kategori
27. September 2018

Teenageoprøret fra generationen, der blev meget sent voksen

STORT SET ALLE reformer, der har justeret konkurrenceevne og arbejdsudbud og nedbragt trækket på de offentlige kasser uden undtagelse, har ramt yngre hårdere end ældre. Det er de unge, der skal blive på arbejdsmarkedet til de er 73 år. De er dem, der ikke fik efterløn, førtidspensionen kunne de ikke få, de har fået lavere ydelsesniveauer på dagpengene, kortere sikringsperioder. Der var SU-reform, vores boligpolitik beskytter deres forældres friværdi, men der er ingen betalelige boliger til unge osv. osv. Det skal ikke misforstås, som om at jeg er uenig i mange af de her reformer. Der er ingen grund til at pacificere så mange unge på førtidspension eksempelvis. Men alt andet lige er velfærdsstatens tilbud og sikring af unge danskere hel indiskutabelt ringere, end det deres forældre har kunnet regne med. Det ville jo ikke være unaturligt, hvis det havde kølnet de yngre generationers begejstring for vores samfundsmodel - al den tid at der både fordelingspolitisk og i velfærdsstaten er mere til deres forældre end til dem. Men det er ikke tilfældet. Læs indlægget på Avisen.dk

22. June 2018

7 ANBEFALINGER TIL EN GOD OG ATTRAKTIV OFFENTLIG SEKTOR

I Cevea er vi glade for det store arbejde, der er lagt i Ledelseskommissionens anbefalinger, og det at Regeringen tager den offentlige sektor alvorligt og inviterer gode folk med til at udvikle den. Vi synes bare, der manglede nogen. For ledere leder ikke alene. De samarbejder hver dag med medarbejdere, der står i fronten af velfærdssamfundet, har fingeren på pulsen og ved, hvordan forandringer virker i praksis. Derfor samlede vi på Folkemødet 2018 tre repræsentanter for den offentlige sektor i en midlertidig medarbejderkommission, der live på scenen sammen udviklede et sæt alternative og supplerende anbefalinger til fremtidens offentlige sektor. Medarbejderkommissions medlemmer var Rasmus Bredde, specialarbejder i Københavns Kommune og fællestillidsrepræsentant, Pia Henriksen, lærer og kredsstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforeningen i Albertslund og Jan Hoby, næstformand i LFS – Landsforbundet for Specialpædagoger. Opdraget til arbejdet i Medarbejderkommissionen var, at: Diskutere og nuancere debatten om den offentlige sektor i dag og i fremtiden Komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi sikrer en god og velfungerende offentlig sektor i fremtiden Komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at den offentlige sektor i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads Kommissionens anbefalinger skulle ligeledes kunne realiseres inden for de nuværende økonomiske rammer.   Medarbejderkommissionen udviklede syv anbefalinger, der hver især og tilsammen skal sikre en retning, hvor vi bevarer og udvikler en offentlige sektor, der leverer god kvalitet og er en attraktiv arbejdsplads: Alle der arbejder i og med den offentlige sektor – ledere, medarbejdere, politikere og fagbevægelse – skal have den samme forståelse af kerneopgaven hele vejen rundt og op. Det er en fælles og ledelsesmæssig opgave at sikre sammenhæng mellem værdikæden, styringskæden og meningskæden. Der må ikke sættes nye forandringer i gang uden, at der er sikkerhed for, at de kan implementeres – og uden mål for, hvordan de bliver evalueret undervejs og efterfølgende. Politikerne skal lade være at udstikke one size-fits all krav til dokumentation og benchmarks – og lade de enkelte institutioner selv fastsætte mål. Politikerne skal have tillid til den offentlige sektor. Drop overstyringen og detaljeregler. Ledere og medarbejdere skal følges ad – med fælles, understøttende uddannelse og i den konkrete udvikling af løsningerne. Politikere og fagbevægelse skal understøtte, at medarbejdere og ledere engagerer sig professionelt i deres arbejde, deres fag og udviklingen af den offentlige sektor.  

10. April 2016

Skattely og skattesnyd er en trussel mod velfærdssamfundet

Faciliteringen af brug af skattely og andre skattemæssige fiksfakserier, som både kan være lovlige og ulovlige, er over de seneste årtier flyttet fra sidegaderne til hovedgaden.

22. December 2015

Civilsamfundets ressourcer er gået tabt i konkurrencestaten

Civilsamfundet rummer uanede ressourcer, som er gået tabt i konkurrencestaten og nødvendighedens politik. Det skriver analysechef i Cevea, Frank Skov, der ønsker en mere inkluderende logik i samfundet.

19. November 2015

Civilsamfundet må realisere FN's verdensmål

Hvis FN's verdensmål skal efterkommes, må civilsamfundet på banen. Sådan skriver analysechef i Cevea, Frank Skov, der ikke mener, at politikerne er i stand til at løfte opgaven alene.

29. October 2015

Cevea: Psykologformand rammer plet

DEBAT: Klippet, hvor psykologformand Eva Secher Mathiasen revser politikerne, er gået viralt de seneste dage. Og med god grund, mener analysechef i Cevea Frank Skov: Vi er trætte af at blive behandlet som instrumenter frem for mennesker.

25. September 2015

Deleøkonomi - en betydelig faktor i nationaløkonomien

Del: Nye tjenester som Uber og Airbnb bliver nævnt som eksempler på fremtidens nye »deleøkonomi«. Uanset, hvad vi kalder det, rejser de nye typer af økonomiske transaktioner to centrale spørgsmål.

13. August 2015

Løkkes ledestjerner trækker Danmark i den forkerte retning

KLUMME: Den nye regering vil måles på mere vækst og bedre kernevelfærd. Men privat jobskabelse er en gratis omgang. Og når Løkke taler om bedre kernevelfærd, glemmer han at fortælle, at prisen kan blive et svækket socialt sikkerhedsnet, skriver Ceveas Kristian Weise.

17. June 2015

Pas på Venstres discount-Danmark

Hvad vil Venstre og blå blok efter valget, hvis de ender med at overtage regeringstaburetterne? Spørgsmålet er blevet stillet mange gange. De helt klare svar har været svære at få fra toppen af partierne.Men liberale aktører har én for én fremlagt initiativer, der hver for sig kan virke som pragmatiske løsninger på det, de ser som Danmarks udfordringer. Sammenlagt giver det et krystalklart billede af det Danmark vi får, hvis blå bloks ideologer vinder valget.

22. February 2015

En høj kontanthjælp er et værn mod lavere lønninger

KOSTER KONTANTHJÆLPEN danske jobs? Spørgsmålet spøger igen i debatten, hvor økonomer fra begge lejre fremlægger deres respektive beregninger, der skal forklare, om det kan betale sig at arbejde eller ej.

15. January 2015

Mckinsey kommer til en by nær dig!

Vi skal have udvidet vores politiske ordforråd. I disse år bliver vi nemlig udsat for en ny ideologi, som er opfundet og udviklet af den verdensomspændende konsulentvirksomhed McKinsey; »leveringsideologien«.

5. January 2015

2015: Velfærdssamfundet skal have ny energi

ANALYSE: Først når danskerne får mere magt over eget liv, vil samfundet som helhed også få tilført ny energi.