Skadelig sænkning af selskabsskatten

Meget kan man sige om lavere selskabsskat, men forslaget har en stensikker effekt: Virksomheder med overskud får lov til at beholde mere af det. Konsekvensen af den kommende lettelse vil frem for alt være, at de store C20-virksomheder får mulighed for at sætte endnu flere penge i banken.

Siden 2009 har danske virksomheder sparet et rekordstort beløb på 225,9 mia. kr. op af deres overskud. De store virksomheder har det således godt, hvilket Nationalbankens opgørelse over aktieafkastet for C20-indekset i 2012 tydeligt bekræftede. Her var afkastet nemlig på hele 29 pct., hvilket ligger langt over årsgennemsnittet siden 1990 på 12 pct.

Derfor vil de 4 mia. kr. årligt, som den foreslåede skattesænkning beløber sig på, sandsynligvis blot ryge direkte ind på opsparingen.

Virksomhedernes bugnende bankkonti gavner ikke dansk økonomi. For samtidig med de eksploderende opsparinger er investeringerne gået helt i stå. Netto er virksomhedernes produktionsapparat skrumpet siden 2009.

Når de store spillere i dansk økonomi sparer op, trækker de penge ud af økonomien. Kun eksporten og de offentlige investeringer, som stadig er for lave, holder liv i økonomien.

De foreslåede skattesænkninger skal derfor ses i lyset af stigende opsparinger og faldende investeringer. Hvilket en skattepolitisk chef, som Jacob Bræstrup fra DI for længst burde have indset. Alligevel påstod han i Børsen den 26. marts, at stigende investeringer nu er på vej:

"Den vigtigste årsag til at sænke selskabsskatten er ikke flere job, men den højere produktivitet, løn og velstand, som kommer, når skatten bliver reduceret på investeringer."

Det er korrekt, at investeringerne sandsynligvis vil blive marginalt mere profitable af den sænkede selskabsskat. Men virksomhedernes adfærd viser, at der for tiden overhovedet ingen profitable investeringer er. Investeringerne er jo gået i stå, fordi det danske privatforbrug er i bund, og ikke fordi den historisk lave selskabsskat er for høj. Investeringerne følger privatforbruget, ikke omvendt.

Hvis ingen vil købe virksomhedernes varer, så har de heller ingen grund til at øge deres produktionsapparat.

Det kan godt være, at DI og de store virksomheder fortsat drømmer om lavere selskabsskat, men det vil bare ikke gavne jobskabelsen, de pressede smv'er eller investeringslysten.