Hvor længe overlever den fælles folkeskole?

Vi bliver nødt til at tage overstående spørgsmål alvorligt.

 Når hvert sjette danske skolebarn i dag går i privatskole, så er der sket et massivt skred. Flere og flere fravælger folkeskolen, som i stadig større dele af landet ikke længere kan betragtes som det naturlige førstevalg. Siden år 2000 er andelen af grundskoleelever i private uddannelsesinstitutioner vokset med 36,4 procent. Hvis den stabilt stigende tilstrømning af elever til landets privatskoler fortsætter (og det ser den ud til at gøre), så vil fremtidens skole se meget anderledes ud, end hvad vi har været vant til.

Intet tyder på, at udviklingen skulle vende. Siden kommunalreformen i 2007 har stigningen i andelen af privatskoleelever ligget støt på mellem 2 og 4,3 pct. årligt. Udviklingen betyder, at man ikke længere kan affeje elevstigningen på privatskolerne som et rent byfænomen. Over de seneste år har det udlignet sig, så land- og yderkommunerne er halet ind på byerne. Den største stigning skal således findes i Stevns Kommune, hvor 14,5 pct. af elever gik i privatskole i 2012, mens tallet for 2014 er steget til 25,1 pct.

Vi skal naturligvis værdsætte vores stærke privatskoler, men spørgsmålet er alligevel, om vi skal acceptere en opdeling af skolen i A- og B-hold – eliten og dem, de andre ikke vil lege med. Hvis udviklingen fortsætter, vil det være meget skidt for de fagligt udfordrede elever og for landets sammenhængskraft. Hvis vi vil bevare den fælles skole som det reelle førstevalg, må vi handle nu.

Det kræver for det første fortsat prioritering og reel styrkelse af folkeskolen. Vi har brug for en endnu bedre folkeskole, som får arbejdsro til at fortsætte med at løfte kvaliteten. Og så kræver det for det andet, at vi begynder at stille krav for de massive skattekroner, som hver dag tildeles privatskolerne. Det kunne fx være i form af økonomisk omfordeling fra de eliteskoler, der undslår sig det sociale ansvar, til privatskoler som eksempelvis Det Kgl. Vajsenhus, der leverer et enormt samfundsbidrag. Og udover at kigge på omlægning af de statslige tilskud bør man også stramme markant på privatskolernes selektion af elever. Der bør være fuld gennemsigtighed for optagelseskriterier for hver enkelt skole, de bør leve op til mål om alsidig elevsammensætning, og der bør være krav om begrundelser for at smide eleverne ud.

Privatskolerne er en vigtig del af fremtidens skolevæsen i Danmark, men hvorfor ikke stille lidt flere krav og få mere ud af det sociale potentiale, som eksisterer på disse skoler?

Læs indlægget på Politiko her

Forfatter: Jens Jonatan Steen.