Cepos-direktør har historien imod sig

I den ideologiske krig mod velfærdssamfundet forsøger Cepos-direktør Martin Ågerup (Pol. 29.9.) at argumentere for, at hverken velstand, tillid eller lykke kan tilskrives velfærdsstaten.

Det første forsøg gør han ved at påstå, at Danmarks velstand alene blev skabt i perioden 1870-1930. Der blev vi skam også rigere – 1,62 pct. årlig i gennemsnit per indbygger.

Men den årlige vækst var hele 1,98 pct. i efterkrigsperioden fra 1950-2000, hvor velfærden, som vi kender den i dag, blev gradvis opbygget. Og i virkeligheden skjuler de årlige vækstrater de faktiske stigninger.

I den periode, som Cepos-bossen betegner som Danmarks ’glansperiode’, blev Danmark 85 pct. rigere per indbygger, mens vi under opbygningen af velfærdsstaten Danmark blev 281 pct. rigere.

Til gengæld har væksten under velfærdssamfundet været mere ligeligt fordel. I 1930 tjente den rigeste ene procent 13 pct. af alle indkomsterne.

De rigestes indkomstandel faldt heldigvis løbende siden 30’erne og var på sit laveste niveau på 5 pct. i perioden 1980-1995. Desværre er de rigeste begyndt at opnå en større andel af de samlede indkomster over de seneste 15 år.

Martin Ågerup mener også, at den høje tillid, vi danskere har til vores medmennesker, ikke har noget at gøre med velfærdsstaten. Og der er sikkert også flere forklaringer.

Faktum er dog, at danskernes tillid er steget enormt i takt med udviklingen af velfærdsstaten.

En undersøgelse af Christian Albrecht Larsen fra Aalborg Universitet viser, at 47 pct. af danskerne i 1979 kunne erklære sig enige i, at de fleste er til at stole på. I 2008 var tallet 76 pct.

Til sammenligning er udviklingen i USA gået den modsatte vej, fra 55 pct. i 1959 til kun 40 pct. i 2008.

Danmark er eksemplet på, at man sagtens kan kombinere høj og stigende velstand og samtidig have øget tillid og lighed. Det er det, velfærdssamfundet har leveret.

Det er legitimt nok at ville bekæmpe velfærdssamfundet, men det bør ikke gøres ved at tage historien som gidsel og misbruge de faktiske tal.

Velfærd og vækst er – ligesom lav ulighed og høj tillid – de facto gået hånd i hånd.

Læs indlægget på Politiken her

Forfatter: Jens Jonatan Steen.