Mckinsey kommer til en by nær dig!

Vi skal have udvidet vores politiske ordforråd. I disse år bliver vi nemlig udsat for en ny ideologi, som er opfundet og udviklet af den verdensomspændende konsulentvirksomhed McKinsey; »leveringsideologien«.

Denne leveringsideologi er en legeplads for teknokratiske kontrol-freaks, der spinder guld på styringen i den offentlige sektor. Inspirationen kommer fra Tony Blair, der i 2001 holdt sin genvalgstale under parolen »An instruction to deliver«. En skelsættende tale, der byggede på, at alle politiske løfter skulle overholdes til punkt og prikke. Og at alle processer minutiøst skulle måles og vejes, så man fra centralt hold kunne styre retningen.

Leveringsguruen over dem alle, Michael Barber, havde ansvaret for den navnkundige »Leveringsenhed« i Downing Street 10 og har siden svunget pisken over leveringskonsulenterne i McKinsey.

Præmissen om, at vi skal søge at få mest mulig produktivitet, effektivitet og kvalitet for de fælles skattekroner, lyder indlysende. Men hvis vi skal gøre »det effektive«, er det ikke nok bare at indføre flere standardiserede afrapporteringer, mere resultatløn eller flere kontrolforanstaltninger, som ellers udgør en væsentlig del af indholdet i det udspil, som McKinsey netop har udarbejdet for Finansministeriet. Det kan netop, som også selveste Produktivitetskommissionen har påpeget, virke demotiverende for medarbejderne samtidig med, at det øger den bureaukratiske byrde.

En ny spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere viser, at 79 procent af de offentligt ansatte på FTF-området (sygeplejersker, lærere og pædagoger) oplever, at de bliver mødt med flere og flere krav om at dokumentere deres arbejde. Dokumentationspresset er allerede en betydelig udfordring, som netop stjæler både tid og motivation fra den enkelte medarbejder.

Det er sundt at evaluere, når vi kan se, hvordan evalueringen kan forbedre vores arbejde. Men når vi ikke forstår formålet, bliver evalueringer til destruktiv kontrol. Derfor er det også tankevækkende, når FTFs beregninger viser, at man kan frigøre 15 millioner timer til en værdi af 2,65 milliarder kroner, hvis man fjerner blot en fjerdedel af dokumentationsarbejdet alene for de offentligt ansatte FTFere. Dertil kommer så de indirekte omkostninger i form af lavere motivation og arbejdsglæde.

Vi har brug for at vende fokus væk fra McKinsey og den blinde leveringsideologi for i stedet at satse på medarbejdernes faglighed og motivation. Fremtidens velfærd kræver, at vi afvikler en stor del af de nuværende kontrolforanstaltninger, at vi indfører en ny organiseringsreform med plads til decentral opgaveløsning og medarbejderinddragelse samt udøver kunstigt åndedræt til det underminerede kommunale selvstyre.

Den fejlslagne leveringsideologi vil gradvis få mere magt over vores fælles velfærd, indtil vi for alvor får øjnene op for det, der virkelig virker.

Læs indlægget i Berlingske her

Forfatter: Jens Jonatan Steen.