En høj kontanthjælp er et værn mod lavere lønninger

KOSTER KONTANTHJÆLPEN danske jobs? Spørgsmålet spøger igen i debatten, hvor økonomer fra begge lejre fremlægger deres respektive beregninger, der skal forklare, om det kan betale sig at arbejde eller ej.

At det skal kunne 'betale sig at arbejde', er styrende for hele debatten. Men økonomiske incitamenter er langtfra den eneste grund til at arbejde. 

Som Cevea tidligere har vist, går tre ud af fem, der ikke har økonomisk gevinst ved at arbejde, alligevel på arbejde hver dag. Vi går på arbejde for at bidrage, være en del af fællesskabet og vide, at vi har en værdi.

Selv hvis økonomien var det væsentligste, ville værdien ved at forringe kontanthjælpen være tvivlsom. Den lavere kontanthjælp ville give ringere levevilkår for de mennesker på kontanthjælp. Derudover ville det sandsynligvis presse de generelle lønninger i samfundet ned.

Nogle vil så argumentere for, at lavere løn ville skabe flere job, da en lavere løn gør det lønsomt for virksomheder at tilbyde lavtlønnede ydelser.

Men spørgsmålet er, hvilke job det ville skabe, til hvilken løn og på hvilke vilkår? Resultatet ville være et øget arbejdsudbud af mennesker, som f. eks. skal leve af at pakke varer i supermarkedet kl. 16-20.

Lego ville ikke sælge flere klodser og Grundfos ikke sælge flere pumper af den grund.

Så hvorfor gå med i en lavtlønsspiral? Ønsker vi borgere, der arbejder og bidrager til et samfund, de reelt ikke har råd til at leve i? Det ser vi i Tyskland, hvor 9 procent af befolkningen er arbejdende fattige.

Det er ikke en økonomisk nødvendighed, globaliseringen tvinger os ikke - det er et politisk valg.

Alternativt kan vi stå vagt om vores samfundsmodel, holde fast i at uddanne mennesker og øge kreativiteten i erhvervslivet. Vi kan vælge at blive ved med at skabe job med høj værditilvækst og samtidig skabe flere arbejdspladser.

Det har vi formået i efterkrigstidens industrialisering, i de seneste 25 års globalisering og ikke mindst under fi-nanskrisen. Vi har en sund økonomi samtidig med, at vores velfærd og sociale sikkerhedsnet har et niveau, som resten af verden beundrer.

Lad os nu finde løsninger på vækst-, beskæftigelses-og velfærdspolitik. At skære i kontanthjælpen, med fare for at presse lønningerne ned, er ikke en af dem.

Indlæg bragt i Politiken - ikke online.