Nedlæggelse af regionerne er antiliberalt!

Et svært ord, der siger det hele om de udskældte regioner: Sub-si-dia-ri-tets-prin-cip-pet...

Mens den siddende regering for blot fire år siden under ledelse af den nuværende Statsminister erstattede de daværende 13 amter med 5 regioner er man nu klar til at nedlægge selvsamme regioner og statsliggøre deres opgaver. Det viser enten, at man træffer kortsigtede beslutninger, virkelig manglede noget at tale om på Venstres sommergruppemøde eller skyder i blinde efter valgkampstemaer. Det sidste er nok det mest sandsynlige.

Og selvom nedlæggelsen af de spritnye regioner næppe er noget der fremkalder vælgerstorm eller store følelser hos de fleste danskere, så er det alligevel lit sjovt at granske særligt de liberale sjæle, som har stillet sig bag forslaget. At liberale tænkere ønsker regioner hen hvor græsset gror og kommunerne udsat for endnu strammere styring end de er underlagt i dag, er ikke umiddelbart til at finde i liberalismens lærerbøger.

Venstre har længe haft svært ved decentrale beslutninger

De fleste husker nok det såkaldte "Subsidiaritetsprincip" eller "Nærhedsprincip" fra EU-debatten, hvor det beskriver den politiske målsætning om at beslutninger skal træffes på det 'lavest' mulige politiske niveau - tættest muligt på borgerne. Et sundt og snusfornuftigt princippet med et stærkt demokratisk mål for øje.

Men netop denne demokratiske idé om at træffe beslutninger tæt på borgerne og give dem direkte indflydelse synes at være droppet i den borgerlige lejr, hvor hele VKO er klar på en lynnedlæggelse af regionerne. Det er dog ikke første gang, at ledende borgerlige har det svært med Subsidiaritetsprincippet: Følgende legendariske klip fra den mindste ligeså legendariske Svend Heisselberg viser at Venstres allerede for 30 år siden havde det svært med det decentrale beslutningsniveau.

Elendig politik

Det er, helt generelt, elendig politik at nedlæggende regionerne, men det er i særdeleshed elendig liberal politik at nedlægge regionerne. Det er generelt elendigt fordi nedlæggelsen ikke bygger på nogen gennemarbejdet analyse eller noget kommissionsarbejde, fordi de anslåede engangsudgifter ved nedlæggelsen vil være på 1,2 milliarder kroner, og endelig fordi nedlæggelse skal gennemføres i huj hast frem til 2013.

Det samlede forslag synes barokt, når regionerne faktisk har leveret varen. De har styr på økonomien, øger produktiviteten og fremviser rekordlave ventetider. Professor i økonomi og ledelse ved Ålborg Universitet Per Nikolaj Bukh, har således fastslået at regionerne har været "eminent gode" til at holde deres budgetter.

Elendig liberal politik

Men frem for alt, så er det elendig liberal politik, fordi den demokratiske kontrol undermineres, fordi der lægges større afstand med flere decentrale beslutninger og endelig fordi de nødvendige prioriteringer fremover overlades til embedsmænd. Magten og beslutninger rykkes væk fra borgernes hverdag. Og der skabes øget statslig styring af borgernes sundhed. Derfor ligner det slet og ret også fup, når Bertel Haarder udtaler at "Der vil i fremtiden være betydeligt færre politiske valg at foretage". Hvad taler du om Hr. Sundhedsminister? Teknologisk-medicinske kvantespring, truende livsstilssygdomme, øget levealder og endnu mere krævende medborgere gør det jo kun endnu vigtigere at prioritere mellem sygdomme, patienter og sygehuse. Netop disse beslutninger gør det helt nødvendigt at have regionspolitikere til at repræsentere befolkningen.

Demokratisk katastrofe

Samtidig strider statsliggørelsen af sundhedssektoren også imod erfaringerne fra resten af verden, hvor man går den stik modsatte vej og faktisk forsøger at inddrage borgerne direkte i prioriteringerne for sundhedsvæsenet. I Canada har man f.eks. forsøgt sig med at uddanne, inddrage og give borgerne direkte medindflydelse på prioriteringer i det lokale sygehusbudget. Ved at inddrage borgerne direkte har de fået større forståelse for de nødvendige prioriteringer, større respekt for den lokale sundhedsindsats og oplevelsen af at have medansvar for de konkrete beslutninger. Nedlæggelsen af regionerne er derfor en demokratisk katastrofe.

I en tid med stigende politikerlede, større afmagt overfor de globale kapitalkræfter og stadig mere komplekse beslutningsstrukturer, er tiden på ingen måde inde til at svække vore demokratiske institutioner. De vedtagne centraliseringer er en del af problemet og ikke løsningen. Flere og flere beslutninger tages henover hovedet på alle almindelige danskere. Og hvis det er blevet god liberal politik at flytte beslutninger væk fra mennesker, så er Sub-si-dia-ri-tets-prin-cip-pet vist ikke det eneste begreb Løkke & Co. har det svært med at forstå...