Huskeliste til nye ministre

Kære minister. Tak for dit vigtige bidrag til at sikre Danmark en ny SRSF-regering. Vi er mange, der har ventet længe og haft store forhåbninger til at netop du kunne blive en af dem, som fik mulighed for at føre vores stolt lande ud af 10 års mørke og videre mod nye mål og visioner. Tak for din indsats!

Og tak fordi du har sagt ja til at lede Danmark igennem de for vort land så svære tider. Vi hører ofte om de store, udefrakommende trusler i aviserne, men som ny minister bør du også være opmærksom på truslen indefra. Mens ministre kommer og går, så vil embedsmænd bestå. De vil være der, når du kommer og de vil være der, når du går. Sådan er livet på Slotsholmen.

Derfor bør enhver minister udnytte det momentum, der eksistere når man som ny minister indtager taburetten. Som minister skal du således huske tre vigtige ting, når du de første gange møder Departementschefen, ledelsessekretariatet og kontorcheferne.

For det første, skal du huske embedsapparatet ikke er dine venner. Du har som ny minister maksimalt fjorten dage til at sætte dig i respekt og vise dine embedsmænd, at du ikke er til at løbe om hjørner med. Embedsmændene er ikke bare dine ydmyg tjenere - de har deres egne dagsordener, deres egne målsætninger og deres egen magtbase. Du vil lave forandring, de vil bevare status quo. Du bør inddrage en kreds af eksterne rådgivere udenfor ministeriet, du bør bryde det traditionelle hierarki og du bør hurtigst muligt fremlægge 3-5 markante nye visioner.

For det andet skal du gøre op med bureaukratiet. Den nuværende udvikling med flere djøfere i statens tjeneste, kan kun ændres, hvis du er opmærksom. Vi har ikke brug for flere bureaukrater og flere teknokrater, der taler djøficerede koder og ser mere kontrol og flere djøfere som en selvstændig løsning. Den afbureaukratisering alle taler om, kræver, at alle ministre sætter sig for bordenden og slår hårdt i bordet fra day-one.

For det tredje må du aldrig glemme din opbakning. Med sammensætningen af en ny regering har vi hårdt brug for et ministerhold, som ikke glemmer at de skal repræsentere hele Danmark. Du skal derfor huske, at jyderne også har stemt centrum-venstre, du skal huske på at arbejderne også skal repræsenteres og du skal huske på kravet om forandring. Derfor må emner som dagpenge, efterløn og boligbeskatning ikke ende i glemmebogen. Ligesom fedtafgifter til de fattigste og skattelettelser til de rigeste heller ikke kan være det endelig svar på at samle hele Danmark.

Alle ministre bør møde deres embedsapparat med politisk optimisme og sund skepsis. Det er jer, de nye ministre og folkevalgte repræsentanter, der skal sætte dagsordenen for fremtidens Danmark – og ikke de magtfuldkomne embedsmænd. Tak!