Velfærd

Alle debatindlæg i denne kategori
3. December 2014

Velfærdsstaten har været god for Danmark

Understøtter eller hæmmer velfærden væksten? Det er både en akademisk og en ideologisk diskussion, som har domineret avisspalter og sociale medier de sidste måneder.

27. November 2014

Danmark er ikke en virksomhed

Det giver overhovedet ingen mening at opfatte Danmark som en virksomhed – det bidrager kun til at sammenblande makro og mikroøkonomi, ligesom man bør huske, at virksomhedernes formål er profit, mens man håber, at et samfund som det danske har lidt bredere formål, der også handler om tryghed, velfærd og social fremgang.

13. November 2014

Tilliden står stærkt i velfærdssamfundet

Kampen mod velfærdsstaten fortsætter. Højrefløjen har stadig travlt med at bevise, at intet fungerer, og at velfærdsstaten udgør roden til alt ondt. I det seneste opgør er det spørgsmålet om velfærdssamfundets forhold til tillid, som de har kastet sig over.

9. October 2014

Cepos-direktør har historien imod sig

I den ideologiske krig mod velfærdssamfundet forsøger Cepos-direktør Martin Ågerup (Pol. 29.9.) at argumentere for, at hverken velstand, tillid eller lykke kan tilskrives velfærdsstaten. Det første forsøg gør han ved at påstå, at Danmarks velstand alene blev skabt i perioden 1870-1930. Der blev vi skam også rigere – 1,62 pct. årlig i gennemsnit per indbygger. Men den årlige vækst var hele 1,98 pct. i efterkrigsperioden fra 1950-2000, hvor velfærden, som vi kender den i dag, blev gradvis opbygget. Og i virkeligheden skjuler de årlige vækstrater de faktiske stigninger. I den periode, som Cepos-bossen betegner som Danmarks ’glansperiode’, blev Danmark 85 pct. rigere per indbygger, mens vi under opbygningen af velfærdsstaten Danmark blev 281 pct. rigere. Til gengæld har væksten under velfærdssamfundet været mere ligeligt fordel. I 1930 tjente den rigeste ene procent 13 pct. af alle indkomsterne. De rigestes indkomstandel faldt heldigvis løbende siden 30’erne og var på sit laveste niveau på 5 pct. i perioden 1980-1995. Desværre er de rigeste begyndt at opnå en større andel af de samlede indkomster over de seneste 15 år. Martin Ågerup mener også, at den høje tillid, vi danskere har til vores medmennesker, ikke har noget at gøre med velfærdsstaten. Og der er sikkert også flere forklaringer. Faktum er dog, at danskernes tillid er steget enormt i takt med udviklingen af velfærdsstaten. En undersøgelse af Christian Albrecht Larsen fra Aalborg Universitet viser, at 47 pct. af danskerne i 1979 kunne erklære sig enige i, at de fleste er til at stole på. I 2008 var tallet 76 pct. Til sammenligning er udviklingen i USA gået den modsatte vej, fra 55 pct. i 1959 til kun 40 pct. i 2008. Danmark er eksemplet på, at man sagtens kan kombinere høj og stigende velstand og samtidig have øget tillid og lighed. Det er det, velfærdssamfundet har leveret. Det er legitimt nok at ville bekæmpe velfærdssamfundet, men det bør ikke gøres ved at tage historien som gidsel og misbruge de faktiske tal. Velfærd og vækst er – ligesom lav ulighed og høj tillid – de facto gået hånd i hånd. Læs indlægget på Politiken her.  Forfatter: Jens Jonatan Steen. 

8. October 2014

Hvor længe overlever den fælles folkeskole?

Vi bliver nødt til at tage overstående spørgsmål alvorligt.

9. August 2014

Ansvarliggørelse af DF – fortsættelse følger…

Knivene er hvæsset, kanonerne er ladt og det tunge skyts kørt frem, når Socialdemokraterne i denne uge har indledt deres forsøg på at pillet tøjet af DF og afsløre partiets usammenhængende økonomiske politik. Der er ingen tvivl om, at DF for længe har høstet de billige point og unddraget sig ansvaret.

1. April 2014

Implementeringskonsulenterne overtager Velfærdsdanmark

"Implementeringskonsulent med erfaring i projektstyring og implementering af evidensbaserede indsatser søges".

3. March 2014

Hvem skal udvikle fremtidens velfærd?

Er det højtlønnede management-konsulenter eller hårdtprøvede velfærdsmedarbejdere, som vi skal spørge til råds de kommende år, når vi diskuterer udviklingen af fremtidens velfærdssamfund? Hvis man tager afsæt i de seneste ugers diskussioner, så synes svaret givet.

3. March 2014

”Profitskoler” giver underskud

Produktivitetskommissionens nyeste rapport taler sit helt klare sprog: Konkurrence mellem offentlige og private udbydere er vejen frem. Cepos’ direktør, Martin Ågerup, kan da heller ikke få hænderne ned i begejstring.

24. February 2014

Svensk profitskole skræmmer

KONKURRENCEUDSÆTTELSE er blevet ugens ord. Den simple tanke, at hvis vi blot udsætter alle former for velfærd - uanset hvor borgernær og kompliceret den måtte være - for privat konkurrence, vil både pris og kvalitet med et trylleslag blive forbedret.

15. January 2014

'Privat' ældrepleje på alles regning

Det private og såkaldt frie initiativ bliver dyrket i en sådan grad, at stærke kræfter paradoksalt nok vil senderegningen videre til fællesskabet og lade skatteyderne holde for.

28. November 2013

Rettighedsegoisme eller nedskæringsfetichisme?

Så fik vi langt om længe en finanslov for 2014. Det blev en balancegang mellem blå og rød, mellem nedskæring og investering, mellem fremskridt og fortid. Kort sagt en omgang »hverken-eller.«