Velfærd

Alle debatindlæg i denne kategori
4. November 2013

Lad os diskutere fakta fremfor myter om privatskolerne

Der er fart over feltet for privatskolerne i Herning. På 10 år er andelen af skolebørn, der går i privatskole steget fra 9,6 procent i 2003 til 13,2 procent i 2013. Hos Cevea er vi derfor enige med formanden for Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal, når han i denne avis efterlyser en afmystificering af debatten om privatskolerne.

14. October 2013

Brugerbetaling rammer svage

Så skal vi til det igen: Diskussionen om brugerbetaling. Denne gang er turen så kommet til sundhedsvæsenet.

8. August 2013

Stop for skinny bitches

Som samfundsborgere og skatteydere må vi hver især overveje om vi kan acceptere, at der skydes millioner af samfundskroner i noget, der meget præcist er blevet beskrevet som statsstøttet anoreksi. Copenhagen FashionWeek bliver kun til en stor begivenhed med massiv støtte fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

25. June 2013

Borgerne skal inddrages i kommunernes budgetter

Hvis tilliden til demokratiet skal bevares, bør borgerne i højere grad inddrages og gives mere medbestemmelse i kommunerne. Sådan lyder opfordringen fra Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea.

25. June 2013

Tysk tristesse

Danske medier har over det seneste år flydt over med historier om Tyskland. Vores historier om Tyskland har handlet om den stærke vækstmotor, den hårde, men retfærdige leder Merkel og frem alt det egentlige magtcentrum, som Tyskland udgør i Europa.

12. June 2013

Er det en reform for børn?

Slaget om fremtidens folkeskole er slået. Men sejren er bittersød. Midt i det politiske slag om lektiecafeer og aktivitetstimer har vi glemt dem, det hele egentlig handlede om: børnene. Det har efterladt os med en skole, der i stigende grad planlægger hele barnets liv ud fra et voksenperspektiv. Trods Barfoeds kæp i forhandlingshjulet trådte Antorini i sidste uge ud af Børne-og Undervisningsministeriets døre og forsvarede en ny skolereform med oprejst pande: Der kommer flere timer. D

11. June 2013

Når vulgærretorikken rammer vores børn!

Et prestige projekt skulle se dagens lys. En ny folkeskole skulle blive en realitet. Og fremtidens generationer skulle mærke en skole, der løftede de svageste og sikrede fremtidens generationer de bedste muligheder uanset deres forældres baggrund. Det var den store vision, som nu ser ud til at blive aflivet på det politiske skafot under hensyn til strategiske partipolitiske benspænd. Ærgerligt, at det skulle komme hertil. Under stærk opskruede politiske paroler a la ‘socialistiske ekspe

3. June 2013

Folkeskolereformen, der druknede i vulgærretorik

Helhedsskolen var aldrig perfekt, men dens fejl og mangler har overskygget debatten, som har handlet om alt andet end det vigtigste spørgsmål: Hvordan skaber vi en mere ulighedsbekæmpende folkeskole?Den folkeskolereform, der startede som en stærk og fremsynet politisk vision, er gennem de seneste måneder og uger blevet gradvist mere og mere udvandet.Og ansvaret ligger hos de borgerlige partier. Regeringen ønskede med sit ambitiøse reformudspil at skabe en ny, moderne folkeskole. Man kan

14. May 2013

Uagtsomt drab på politisk vision

Den politiske diskussion omkring folkeskolen har været præget af skarpskydning. Parterne har været rasende og debatten stærkt ophedet. Det har udover de skarpe også skabt mange løs-og vådeskud i denne fortvivlende diskussion, som endnu ikke har bragt brugbare resultater med sig.Men diskussionen er langtfra slut, og de seneste diskussioner tegner et billede af et endnu større og endnu mere fatalt svigt end det, vi oplevede i forbindelse med lærernes overenskomst: nemlig det uagtsomme dra

11. April 2013

Skadelig sænkning af selskabsskatten

Meget kan man sige om lavere selskabsskat, men forslaget har en stensikker effekt: Virksomheder med overskud får lov til at beholde mere af det. Konsekvensen af den kommende lettelse vil frem for alt være, at de store C20-virksomheder får mulighed for at sætte endnu flere penge i banken. Siden 2009 har danske virksomheder sparet et rekordstort beløb på 225,9 mia. kr. op af deres overskud. De store virksomheder har det således godt, hvilket Nationalbankens opgørelse over aktieafkastet fo

25. February 2013

Kvalitetsskole. Flere timer er næppe svaret

Tal fra OECD viser, at mere tid på skolebænken ikke nødvendigvis hæver niveauet. Skolereform bør derfor fokusere på andet end timetal. Regeringen har sat folkeskolen på dagsordenen og lagt ud med et ambitiøst udspil til en reform, der skal bidrage til at løfte det samlede niveau i grundskolen. Udspillet indeholder både rigtige og modige tiltag, der kan få stor betydning langt ind i fremtiden. Debatten har desværre været domineret af en række fejlantagelser om bl. a. lærernes arb

10. December 2012

Profit er ikke det eneste mål

Kommunerne skal naturligvis ikke spekulere for skatteborgernes penge, ligesom staten ikke skal det. Det er hverken det offentliges kompetence eller formål. Så langt har Martin Ågerup fuldstændig ret i sit indlæg i Jyllands-Posten 28/11. Men filmen knækker, når argumentationen misbruges til at gentage liberalistiske floskler om, at staten bør frasælge sit medejerskab i selskaber som f.eks. SAS. Det, som Ågerup tilsyneladende har svært v