Velfærd

Alle debatindlæg i denne kategori
26. November 2012

Mindre pisk og mere omsorg

Den kommende kontanthjælpsreform skal gøre op med udhuling af kontanthjælpssatserne og sikre en bedre indsats overfor de svageste kontanthjælpsmodtagere. Næste punkt på reformdagsordenen bliver sandsynligvis kontanthjælpsreformen. De konkrete forslag fra regeringens side er få og sparsomme, så ballet er åbent for bud på, hvor man bør tage fat. Hovedformålet med kontanthjælpssystemet bør være at hjælpe folk ud af kontanthjælpssystemet. Men som systemet er indrettet

5. November 2012

Velfærden tages som gidsel i et ideologisk opgør

Bureaukrati. Gevinsterne ved højere produktivitet er langt mindre, når det drejer sig om velfærd og »varme hænder. Det halter med den danske produktivitet. Ikke sådan forstået, at vi slet ikke øger produktiviteten, for det gør vi trods alt. Men vi er blevet dårligere til det. De seneste 15 år har vi således kun øget produktiviteten en smule fra år til år. Der er blevet investeret for lidt i ny teknologi og nye maskiner i virksomhederne, vi har ikke øget vores kom

16. October 2012

Det er ikke bilfabrikker

Velfærd kan ikke drives som fremstillingsindustri, og udlicitering er ikke løsningen på alle de udfordringer, som det danske samfund står over for. Det er ellers det indtryk, man får, når cheføkonom Mads Lundby Hansen frådende kaster sig over professor Lotte Bøgh Andersen i JP 5/ 10. Professoren fra Aarhus Universitet beskyldes for at være unuanceret og for at sætte lighedstegn mellem antallet af offentligt ansatte og serviceniveauet. Det er nu langt fra det, hun gør, s

2. October 2012

Vi skal have slået en velfærdsvirus ned!

Den hypermuterede velfærdsvirus, der populært går under betegnelsen New Public Management, har udpint den offentlige sektor Den offentlige sektor er syg. Igennem 15 år har tiltagende kontrol taget magten fra medarbejderne. Borgernes krav til serviceniveauet er steget, mens det offentlige er gået i knæ under vægten af de mange økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer. Danskernes opfattelse af velfærdssamfundet tegner et endnu mere dystert billede af fremtiden: 63

11. May 2012

Indpark: Det sorte hul i velfærdsstaten

Danmark har fået endnu en fremtidsplan. Regeringens 2020 er måske en pose blandede bolsjer, men den rummer først og fremmest gode nyheder for Danmark. Regeringen vil satse massivt på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og uddannelse ( suverænt!), reduktion på væksten i det offentlige forbrug ( mindre godt!) og så den mest oversete nyhed: oprydning i umyndiggørende offentlig styring ( fantastisk nødvendigt!) Netop oprydningen i den misforståede og til tider nærmest perverse styri

27. April 2012

Uddannelsessnobberi koster dyrt

Politikernes manglende kendskab til erhvervsuddannelserne og danskernes generelle uddannelsessnobberi kaster mørke skyer over fremtiden for dansk erhvervsliv og umuliggør realiseringen af målsætningen om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. På finansloven 2011 blev erhvervsskolerne og de ikke-akademiske danskere endnu en gang de klare tabere pga. de højtuddannede politikeres beslutninger. I de sene aftentimer, hvor de sidste brikker i finansloven blev forhandlet p

27. April 2012

Privatskoler frasorterer ressourcesvage børn

Danmarks centrum-venstre tænketank Cevea har netop offentliggjort et notat, der undersøger, hvordan privatskoler svigter deres sociale ansvar ved at frasortere børn af ressourcesvage forældre. Det vil få konsekvenser for samfundets sammenhængskræft. Næsten halvdelen af eleverne på privatskoler kommer fra ressourcestærke hjem, og det skaber ulighed i fordelingen af økonomiske og sociale ressourcer mellem privat-og folkeskoler. Privatskoler forbeholder sig altså retten til

27. April 2012

OPINION: Afgudsdyrkelse skaber ikke vækst

Statsministerens åbningstale stod i krisens tegn. Det var derfor ikke overraskende vækst, som indtog den dominerende rolle i den afgørende tale, der skulle præsentere Lars Løkkes visioner. Men de konkrete vækstinitiativer udeblev. Åbningstalen kan i bedste tilfælde beskrives, som en løs hensigtserklæring til erhvervslivet, hvilket dels tyder på, at der er tomt på statsministerens vækst-hylder og dels på at han har tænkt sig at lytte til de politiske stemmer, der de seneste

27. April 2012

Hvordan fornyer vi velfærdsstaten?

Historisk set har venstrefløjen svigtet fornyelsen af velfærdsstaten. Ansvaret kan ikke placeres alene hos de nuværende oppositionsledere, men det er en opgave, der helt grundlæggende kun kan løses af venstrefløjen: Velfærd »Politikerne har ikke selv så mange gode ideer. I stedet er det ofte borgere eller virksomheder, der tager initiativet og udvikler noget nyt. Gode politikere er entreprenører, der hele tiden leder efter nye ideer eller praktikere, som de kan hjælpe frem.« ( Geoff

27. April 2012

Elitens succes - alles regning

Den private skole er finansieret -men ikke forpligtet -af fællesskabet. Hvor folkeskolen har både rettigheder og pligter, har privatskolerne mestendels rettigheder. Den nuværende struktur er dybt uholdbar. Historien om de private grundskoler er en succeshistorie. I modsætning til den kommunale folkeskole, der over de seneste år har været udsat for massiv kritik og faldende tilslutning fra skolesøgende forældre, har særligt de seneste ti år været privatskolernes gyldne periode.

26. April 2012

SUNDHEDSFORSIKRINGER: Ideologisk kamp for privathospitaler

ALLE, DER IKKE bekender sig til Cepos' dogmatiske liberalisme, er åbenbart egoister og monopoltilhængere, hvis man skal tro den borgerlige tænketanks forskningschef, Henrik Christoffersen, der i Pol. 31.7. langer hårdt ud efter landets læger. Lægernes store forbrydelse - ud over at kende sundhedsvæsenet indefra - er, at 60 pct. af de adspurgte 1.206 læger i en undersøgelse fra Politiken svarer, at den nuværende ordning for privat sundhedsforsikring bør afskaffes. Det har hve

26. April 2012

Skoletest. Gør den frivillig

UNDERVISNINGS- minister Bertel Haarder (V) har i sit tidligere indlæg i Kristeligt Dagblad ret i, at det er vigtigt, at lærerne ved, om eleverne læser godt nok. Det er jo det, der afspejles i enhver undervisningstime, hvor læreren gennem den personlige kontakt kan vurdere elevernes behov, og hvor eleverne gennem undervisning forbedrer deres kundskaber. Og vi synes også som Haarder, at test og prøver kan være med til at give et godt billede af elevernes standpunkter i forhold til må